Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Rzeszowska - kierunki studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • mikroekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • marketing
 • mechanika techniczna
 • socjologia społeczna
 • zarządzanie środowiskowe
 • materiałoznawstwo

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji to złożona dyscyplina. Żeby zarządzać należy posiadać określone kompetencje oraz umiejętności, wśród których wyróżnić można chociażby pracę pod presją czasu, czy kierowanie zespołem, a także szczegółową wiedzę na temat branży w jakiej działamy. Niełatwo jest być specjalistą w różnych dziedzinach, jednak zajmując się zarządzaniem i inżynierią produkcji jest to coraz bardziej konieczne, by rosły nasze szanse na zawodowy sukces. Pierwszym krokiem do osiągnięcia sukcesu jest oczywiście wysokiej jakości wykształcenie. Dlatego zainteresowani karierą powinni zwrócić uwagę na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji, na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy w obszarze inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Studenci nabywają umiejętności menedżerskich, jak również zdolności rozwiązywania zagadnień z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania kosztami i kapitałem, logistyki, czy też transferu technologii i innowacyjności. Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Rzeszowskiej to kierunek prowadzony zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, mikroekonomia, finanse i rachunkowość, marketing, mechanika techniczna, socjologia społeczna, zarządzanie środowiskowe, materiałoznawstwo, termodynamika, wytrzymałość materiałów, badania operacyjne, bazy danych, logistyka w przedsiębiorstwie, projektowanie inżynierskie, współczesne materiały inżynierskie, zarządzanie projektami, zarządzanie łańcuchem dostaw, elektroniczne przetwarzanie danych produkcyjnych.

Realizowane specjalności na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji mają przekazać wiedzę z konkretnych obszarów, oraz rozwinąć konkretne umiejętności. Na przykład: oceny cyklu życia wyrobów LCA, proekologicznego projektowania wyrobów, stosowania narzędzi odchudzania produkcji, stosowania metod statystycznych wspomagających zarządzanie produkcją, planowania wsparcia systemowego, czy rozwiązywania problemów metodą 6 sigma. Z takim bagażem wiedzy absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z eksploatacją i produkcją maszyn bądź ich części, jednostkach doradczych i projektowych związanych z przemysłem maszynowym oraz innych, gdzie wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię? Studia w Rzeszowie oferują wiele możliwości.

 

Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie?

Konrad, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Uważam, że umiejętności pozyskane na kierunku, który studiuję to dobry przepis na sukces zawodowy. W dodatku zdobywam je na świetnej uczelni, jaką jest Politechnika Rzeszowska."

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Rzeszowskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • formułowania modeli matematycznych i ich stosowania,
 • planowania infrastruktury informatycznej,
 • procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • zarządzania projektami oraz programami związanymi z przedsięwzięciami informatycznymi,
 • prowadzenia negocjacji,
 • gospodarki odpadami i emisjami oraz recyklingu,
 • finansów i rachunkowości,
 • zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • zakładach przemysłowych,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • przedsiębiorstwach,
 • jednostkach administracyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych; średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa PR

Komentarze (0)