Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

 

Stosunki międzynarodowe – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 2021

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy prawa
 • socjologia
 • system bezpieczeństwa międzynarodowego
 • nauka o państwie
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • marketing międzynarodowy
 • negocjacje
 • procesy globalizacji we współczesnym świecie

 

Stosunki międzynarodowe to zagadnienie, które może wydawać się zawiłe, gdyż opiera się na prawach, zasadach, umowach i wszelakich przepisach, nie mówiąc już o tym, że wszystkie porozumienia mogą ulegać zmianom. Wzajemne relacje między państwami, czy też różnego charakteru organizacjami powinny opierać się na fundamentach prawa i szacunku, ale nie trzeba być specjalistą, aby wiedzieć, że nie zawsze w tych kontaktach taki scenariusz funkcjonuje. Jak wyglądają współczesne reguły międzynarodowych relacji? Jaką mają podstawę? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Stosunki międzynarodowe. A w której uczelni? W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku to bogaty program pozwalający na poznanie zagadnień problematyki międzynarodowej ze wszystkich rejonów świata. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, na bazie której możliwe jest dokładne poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych i zasad światowej gospodarki. Studenci uczą się utrzymywać relacje handlowe w biznesie międzynarodowym, analizować aktualne problemy gospodarcze, planować i przeprowadzać kampanie wyborcze, jak również swobodnie poruszać się w unijnych przepisach.

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku dzielą się na cztery specjalności:

 • Biznes międzynarodowy,
 • Biznes międzynarodowy z językiem chińskim,
 • Nowe media i komunikacja międzykulturowa,
 • Rekruter w środowisku międzynarodowym.

Realizowane ścieżki kształcenia mają za zadanie rozwinąć wśród studentów konkretne umiejętności, w gronie których wymienić można: analizowanie wpływu rzeczywistości społeczno- politycznej na działania gospodarcze, wykorzystywanie narzędzi współczesnego dziennikarstwa, czy budowanie relacji w perspektywie wielokulturowej. W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: podstawy prawa, socjologia, system bezpieczeństwa międzynarodowego, nauka o państwie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, marketing międzynarodowy, negocjacje, procesy globalizacji we współczesnym świecie, organizacja aparatu dyplomatycznego, psychologia mediów, zarządzanie międzykulturowe w projekcie, modele administracji publicznej w Europie, komunikacja społeczna, współczesne przywództwo, międzynarodowe stosunki polityczne, organizacja i technika handlu zagranicznego, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE, kultura biznesowa w Chinach.

Stosunki międzynarodowe to pewna grupa zagadnień i problemów, która zmienia swój profil i kształt. Z biegiem lat oraz rosnącą świadomością, relacje międzynarodowe modyfikują się, funkcjonują na innych fundamentach, opierają się, bądź próbują opierać na współpracy. Czy międzynarodowa problematyka gwarantuje szerokie możliwości zawodowe? Studia na kierunku Stosunki międzynarodowej w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku zakładają przygotowanie do pracy o międzynarodowym charakterze. Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, firmach marketingowych, korporacjach międzynarodowych, firmach handlowych, organizacjach pozarządowych, agencjach reklamowych, mediach, czy też sektorze usług finansowych.

Studia w Gdańsku oferują bardzo wiele i nawet najbardziej niezdecydowany i zagubiony kandydat powinien znaleźć coś interesującego dla siebie. Na tych, którzy chcieliby zgłębić mechanizmy funkcjonowania współczesnego świata i nawet najbardziej skomplikowanych w nim relacji powinni zwrócić uwagę na Stosunki międzynarodowe, które oferowane są w omawianej przez nas uczelni.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku opinie?

Adrian, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Stosunki międzynarodowe to nie jest łatwy temat. Wiele w nim różnych powiązań, skomplikowanych relacji, umów, zasad, nierzadko konfliktów. Żeby zrozumieć to wszystko, należy uczyć się w jak najlepszym miejscu. Dlatego wybrałem Wyższą Szkołę Bankową, gdzie uczą doświadczeni wykładowcy, znający swoją tematykę jak własną kieszeń.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania i stosowania prawa,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych i procesów gospodarczych,
 • istoty procesów demograficznych,
 • narzędzi polityki gospodarczej,
 • specyfiki międzynarodowych stosunków kulturalnych,
 • politycznego charakteru stosunków międzynarodowych,
 • negocjacji,
 • mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • funkcjonowania organizacji międzynarodowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach marketingowych,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • firmach handlowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • agencjach reklamowych,
 • mediach,
 • sektorze usług finansowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku nie obowiązują przedmioty kwalifikacyjne.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Trójmieście

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Trójmieście

Co zdawać na maturze

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Komentarze (0)