Logistyka

Logistyka

Logistyka

09.06.2022

Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 2022

Studia na kierunku logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku logistyka w WSB WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 5650 zł

studia niestacjonarne: od 5650 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Logistyka opracowany jest w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować studentów do przyszłej pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, projektowych i doradczych, a także jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Oznacza to, że nauka posiada charakter praktyczny, a największy nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności, między innymi w zakresie analizowania problemów logistycznych w przedsiębiorstwach, projektowania procesów logistycznych i zarządzania infrastrukturą logistyczną, optymalizowania i racjonalizowania procesów oraz zarządzania procesem zakupów i łańcuchem dostaw.

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami. Stają się wykształconymi fachowcami, przed którymi szeroko otwiera się rynek zatrudnienia. Z pozyskanym wykształceniem mogą pracować na różnych stanowiskach; od menedżera logistyki e- commerce po specjalistę do spraw operacji magazynowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych
 • zarządzanie magazynem
 • specjalne strefy ekonomiczne
 • obsługa celna stref wolnocłowych
 • systemy informatyczne centrów logistycznych
 • spedycja w handlu zagranicznym
 • telematyka w logistyce globalnej
 • transport multimodalny

 

Początki logistyki nie są łatwe do określenia. Narodzenie dyscypliny, którą w znacznym stopniu znamy obecnie nastąpiło w XIX wieku, a termin „logistyka” wprowadził Antoine-Henri Jomini, teoretyk wojenny, aby bliżej określić transport, zakwaterowanie i zaopatrzenie oddziałów wojskowych. Dzisiaj logistyka to przede wszystkim proces planowania, realizowania i konstruowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców i materiałów, a jej funkcje obejmują: obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, czy procesy zaopatrzeniowe i czynności transportowe. Na tych, którzy chcą poznać jedną z najważniejszych, a także jedną z najbardziej popularnych obecnie dyscyplin czeka kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz zagadnień z obszaru nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także rozwinięcie umiejętności menedżerskich. Studenci poznają zasady projektowania systemów logistycznych, procesów logistycznych, formy zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, zarządzania kosztami, czy doboru personelu. Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, projektowych i doradczych oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: organizacja i funkcjonowanie centrów logistycznych, zarządzanie magazynem, specjalne strefy ekonomiczne, obsługa celna stref wolnocłowych, systemy informatyczne centrów logistycznych, spedycja w handlu zagranicznym, telematyka w logistyce globalnej, transport multimodalny, zarządzanie logistyką przedsiębiorstw, koszty i controlling logistyki przedsiębiorstw, logistyka zaopatrzenia i gospodarka magazynowa, infrastruktura portu lotniczego, obsługa pasażerów i spedycja lotnicza, eksploatacja i obsługa statków powietrznych, logistyczna infrastruktura krytyczna, systemy recyklingu i utylizacji, logistyka odpadów medycznych, systemy i procesy logistyczne, inżynieria zarządzania procesami logistycznymi, projektowanie i optymalizacja procesów logistycznych.

Aby odnaleźć się w świecie współczesnej logistyki należy wyróżniać się wieloma cechami, począwszy od znajomości rynku po władanie językami obcymi. Naturalnie, im więcej umiejętności posiadamy, tym lepiej. Dlatego omawiany przez nas kierunek w warszawskiej WSB posiada tak liczne specjalności. Dzięki nim studenci uczą się zarządzać procesami i projektami logistycznymi, posługiwać się narzędziami informatycznymi do modelowania procesów logistycznych, zasad organizacji i funkcjonowania systemów odzysku i utylizacji odpadów, optymalizować i racjonalizować procesy logistyczne zachodzące w porcie lotniczym, czy też organizować i realizować dostawy w międzynarodowym obrocie towarowym. Z tak szerokim wachlarzem wiedzy i umiejętności absolwenci Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie znajdą zatrudnienie w roli specjalistów do spraw zarządzania logistycznego, menedżerów centrów logistycznych, specjalistów do spraw celnych, menedżerów do spraw eksportu i importu, specjalistów do spraw outsourcingu logistycznego, menedżerów do spraw spedycji lotniczej.

Kierunki studiów w Warszawie to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Logistyka także na niej figuruje i, co oczywiste, cieszy się coraz większą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować?

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie opinie?

Michał, student Logistyki mówi:

„Mój pomysł na studia był bardzo prosty. Chciałem studiować nowoczesny kierunek w nowoczesnej uczelni. Rozwiązanie było jedno, czyli Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Warszawa

Logistyka studia

Logistyka studia online

Logistyka studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania i interpretacji świata organizacji i procesów zarządzania,
 • inżynierii systemów i analizy systemowej,
 • funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych,
 • metod projektowania centrów logistycznych,
 • zasad i metod spedycji międzynarodowej,
 • systemów informatycznych wspomagających logistykę portu lotniczego,
 • systemu ratownictwa medycznego w wypadkach masowych i katastrofach.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • centrach logistycznych,
 • portach lotniczych,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • urzędach celnych,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,
 • jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Komentarze (0)