Zarządzanie

Zarządzanie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie - kierunki studiów

Zarządzanie – Collegium Humanum / Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie 2021

Studia na kierunku zarządzanie w Collegium Humanum w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • negocjacje i mediacje w psychologii organizacji
 • organizacja pracy i procesów personalnych
 • prawo pracy
 • systemy motywowania
 • wynagrodzeń i oceny pracowniczej
 • kierowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi
 • planowanie zatrudnienia

 

Można zakładać, że zarządzanie to bardzo stara dziedzina, lecz nie można zaprzeczyć temu, że dzisiaj przeżywa prawdziwy rozkwit. Umiejętności związane z zarządzaniem stały się niezwykle cenne, popularne i wciąż poszukiwane na rynku. W czasach globalizacji, znoszenia granic, wolnego rynku i niemałej konkurencji rzeczywiście wiedza z zakresu zarządzania może być na wagę złota. Nie chodzi tylko o zaprowadzenie porządku, wtedy byłoby to zbyt proste. Zarządzanie ma znacznie więcej funkcji, których wszystkich wymienić nie sposób. Jedno jest pewne; studia na kierunku Zarządzanie to bardzo dobra inwestycja i ciekawy pomysł na drogę zawodową. A w której uczelni te studia rozpocząć? W Collegium Humanum w Warszawie. Tam omawiany przez nas kierunek prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Zarządzanie w Collegium Humanum w Warszawie zakłada pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącej istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji, czyli przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Studenci rozwijają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Zostają przygotowani do realizacji funkcji zarządzania procesami w organizacjach różnego typu. Zarządzanie w Collegium Humanum w Warszawie to kierunek realizowany zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: negocjacje i mediacje w psychologii organizacji, organizacja pracy i procesów personalnych, prawo pracy, systemy motywowania, wynagrodzeń i oceny pracowniczej, kierowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi, planowanie zatrudnienia, rekrutacja i dobór pracowników, psychologia zachowań konsumentów, SEO i SEM, prawo w e- biznesie.

Liczne specjalności oferowane w ramach kierunku Zarządzanie pokazują jak szeroka i istotna jest to dziedzina. Dzięki realizowanym zajęciom studenci zdobywają wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi, doboru kadr, wspierania rozwoju pracowników i wykorzystywania ich potencjału, jak również nabywają umiejętności modelowania procesów biznesowych, projektowania, czy zarządzania projektami informatycznymi. Szeroki wachlarz wiadomości to solidna podstawa do pracy zawodowej. Absolwenci Zarządzania w Collegium Humanum w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, przedsiębiorstwach handlowych, biurach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach finansowych, firmach doradczych, firmach ubezpieczeniowych, branży IT, działach HR, firmach szkoleniowych, agencjach marketingowych, agencjach pośrednictwa pracy.

Warszawa to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem.

 

Jakie ma Collegium Humanum w Warszawie opinie?

Sylwia, studentka Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to dzisiaj jedna z najważniejszych dziedzin w świecie biznesu, dlatego warto być specjalistą w jego zakresie. Jaki mam pomysł na zostanie specjalistą? Studia w Collegium Humanum w Warszawie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia Warszawa

Zarządzanie studia

Zarządzanie studia online

Zarządzanie studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Collegium Humanum w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organizacji,
 • analizowania i interpretowania danych statystycznych,
 • prawidłowości zachowań organizacyjnych,
 • nowoczesnych instrumentów zarządzania projektami,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • systemu motywowania, wynagrodzeń i oceny pracowniczej,
 • prawa pracy,
 • psychologii zachowań konsumentów,
 • metod badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Collegium Humanum w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • agencjach doradztwa personalnego,
 • firmach doradczych,
 • firmach szkoleniowych,
 • agencjach marketingowych,
 • biurach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach finansowych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • branży IT,
 • działach HR,
 • agencjach pośrednictwa pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzania w Warszawie

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)