Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania

03.02.2022

Inżynieria zarządzania – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy 2022

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w WSB BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria zarządzania znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika menadżerska i prezentacyjna
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie jakością
 • badania operacyjne
 • statystyczna kontrola jakości
 • rachunkowość

 

Jak zdefiniować inżynierię zarządzania? Być może najprościej jest powiedzieć, że stanowi ona połączenie wiedzy inżynierskiej z umiejętnościami menedżerskimi. Zajmuje się ona metodami, które ułatwiają lub umożliwiają podejmowanie dobrych decyzji, przy wykorzystaniu różnych technik modelowania do analizowania złożonych zagadnień decyzyjnych. Nauka na kierunku Inżynieria zarządzania pozwala na uzyskanie kwalifikacji w obszarze działalności gospodarczej, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, ergonomii, badań i rozwoju produkcji. Wiedza ta pozwala między innymi na rozwiązywanie problemów z zakresu optymalizacji techniczno- ekonomicznej, planowania i rozwoju przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto zwrócić uwagę na Inżynierię zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy zakłada zaznajomienie się z wieloma obszarami współczesnego biznesu, jak również pozyskanie wiedzy dotyczącej planowania, organizacji i kontroli. Studenci uczą się jak wykorzystywać zasady i rozwiązania inżynierskie w praktyce biznesowej, wykonywać analizy biznesowe z obszarów: produkcji, logistyki, finansów i sprzedaży oraz trendów rynkowych, a także jak planować i zarządzać procesem produkcyjnym, oraz wdrażać innowacyjne i oszczędne rozwiązania produkcyjne.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: grafika menadżerska i prezentacyjna, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, badania operacyjne, statystyczna kontrola jakości, rachunkowość, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, komputerowe przetwarzanie danych, systemy informatyczne CRM i ERP, inżynieria materiałowa, mechanika i wytrzymałość materiałów, elementy elektrotechniki i elektroniki, zarządzanie procesowe i projektowanie procesów.

Jak już wspomnieliśmy, Inżynieria zarządzania jest kierunkiem, dzięki któremu można pozyskać szeroki wachlarz umiejętności. Co ważne, można je wykorzystywać wszędzie, w kraju i poza jego granicami. Dokładniej rzecz ujmując, absolwenci Inżynierii zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy będą mogli znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych, zakładach przemysłowych, firmach budowlanych, administracji samorządowej, firmach audytorskich. Zawodów, które mogą wykonywać osoby po ukończeniu nauki jest bardzo wiele. Mogą zostać specjalistami do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownikami kontroli bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, konsultantami w zespołach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii, projektantami 3D, specjalistami do spraw projektowania inżynierskiego, specjalistami technologii CAD/CAM, technologami w zakładach produkcyjnych, specjalistami do spraw rozwoju produkcji, czy też kierownikami działów produkcyjnych.

Kierunki studiów w Bydgoszczy składają się na długą listę. Na niej zapisana jest także Inżynieria zarządzania.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy opinie?

Dominik, student Inżynierii zarządzania mówi:

„Studia w WSB to dobry wybór, ponieważ nauka tutaj gwarantuje świetny start i szerokie perspektywy zawodowe.”

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - ważne informacje

Inżynieria zarządzania studia Bydgoszcz

Inżynieria zarządzania studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy:

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania operacji technologicznych,
 • metod optymalizacji dla procesów produkcyjnych,
 • zasad komputerowego wspomagania projektowania i modelowania procesów produkcyjnych,
 • budżetowania projektów budowlanych,
 • technologii druku przestrzennego 3D,
 • technologii obrabiarek cyfrowych CNC,
 • identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka związanego z ich występowaniem w zarządzaniu procesami technologicznymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria zarządzania:

Absolwent kierunku Inżynieria zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach deweloperskich,
 • firmach budowlanych,
 • zakładach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • biurach projektowych,
 • zespołach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii,
 • firmach zarządzających nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach podwykonawczych dla inwestycji budowlanych,
 • firmach doradczych,
 • firmach audytorskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Komentarze (0)