Inżynieria zarządzania - Bydgoszcz

Inżynieria zarządzania - Bydgoszcz

Inżynieria zarządzania - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

inżynieria zarządzania

Odkryj inżynierię zarządzania w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Inżynieria zarządzania studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku inżynieria zarządzania to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata  (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria zarządzania - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek inżynieria zarządzania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria zarządzania?

Jeśli chcesz studiować inżynierię zarządzania, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zapoznać się z wymogami, ponieważ bydgoskie uczelnie ustalają je indywidualnie.

Pamiętaj, że w zależności od etapu kształcenia oraz trybu zdobywania edukacji przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał zupełnie inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria zarządzania na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek inżynieria zarządzania na poszczególnych uczelniach

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku inżynieria zarządzania na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek inżynieria zarządzania na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku inżynieria zarządzania w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria zarządzania w Bydgoszczy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA W BYDGOSZCZY?

Inżynieria zarządzania to innowacyjny kierunek studiów, który nakreśli, jak funkcjonują i czego potrzebują nowoczesne przedsiębiorstwa. Dla studentów to niepowtarzalna okazja, by zdobyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do zarządzania technologią, procesami produkcyjnymi i projektami technologicznymi.

Jest to kierunek, który stawia na rozwój techniki i technologii, a jednocześnie na rozwój człowieka. Propozycja kształcenia doskonale wpisuje się w oczekiwania współczesnego rynku pracy, który poszukuje specjalistów mających wiedzę z obszaru inżynierii zarządzania oraz kompetencje menedżerskie.

Studenci mają szansę poznać zagadnienia związane z techniką, prawem, ergonomią i komunikacją, zajęcia zaś odbywają się w przystosowanych do tego laboratoriach automatyki, fizyki i elektrotechniki.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria zarządzania możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Inżynierię zarządzania w Bydgoszczy możesz studiować na pierwszym i drugim stopniu. Studia inżynierskie trwają trzy i pół roku (siedem semestrów). Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia. Możesz je realizować w trakcie czterech semestrów (dwa lata).

Kształcenie na kierunku inżynieria zarządzania odbywa się stacjonarnie i niestacjonarnie. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź, w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie opracowanym programie studiów inżynierii zarządzania znajdziemy zarówno przedmioty związane z najnowszymi technologiami i zagadnieniami inżynierskimi, jak i odnoszące się do zarządzania. Siatka zajęć składa się, chociażby z zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw, komputerowego przetwarzania danych, grafiki inżynierskiej.

Studenci uczęszczają na przedmioty z różnych modułów tematycznych. Czeka na nich także szereg fascynujących specjalizacji, które mają znaczenie dla wybranej ścieżki kariery.

Nauczysz się posługiwać specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym oraz wykorzystywać je w zarządzaniu procesami produkcyjnymi i usługami. Będziesz w stanie rozwiązywać problemy praktyczne z zakresu inżynierii zarządzania. Zapoznasz się z zasadami funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA W BYDGOSZCZY?

Studia na kierunku Inżynieria zarządzania trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA W BYDGOSZCZY?

Absolwenci inżynierii zarządzania szczycą się wiedzą z zakresu inżynierii produkcji, informatyki, logistyki i bezpieczeństwa pracy, ekonomii i zarządzania. Są oni niezwykle cenni dla pracodawców poruszających się na współczesnym rynku pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria zarządzania:

 • wszystkie branże i obszary przemysłu i gospodarki
 • marketing
 • finanse
 • różne dziedziny zarządzania
 • firma deweloperska
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • jednostki gospodarcze i administracyjne
 • firmy zarządzające nieruchomościami
 • jednostki projektowe i doradcze, które zajmują się logistyką

Będziesz przygotowany/a do objęcia stanowiska menedżera procesów automatyzacji i robotyzacji, specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownika ds. wdrażania nowych produktów, specjalisty ds. logistyki. Miejsce zatrudnienia niejednokrotnie uzależnione jest od realizowanej specjalizacji.

Komentarze (0)