Logistyka

Logistyka

Logistyka

03.02.2022

Logistyka – Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy 2022

Studia na kierunku logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w WSB BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie
 • statystyka
 • inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • prawne aspekty obsługi celnej w przepływie towarów
 • odprawa początkowa handlowa i techniczna przesyłek kurierskich

 

Od pewnego czasu logistyka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów na studia. Nic w tym dziwnego; w dzisiejszych czasach przesyłanie towarów, produktów, czy też ogólnie rzecz ujmując usprawnianie handlu i współpracy gospodarczej jest niezwykle istotne. Mówiąc o logistyce należy zaznaczyć, że osoba działająca w jej obszarze musi charakteryzować się jasno określonymi cechami. Powinna wskazywać priorytetowe cele, aby jak najlepiej nadzorować działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Powinna sprawnie posługiwać się narzędziami niezbędnymi do zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi, jak również władać technikami negocjacji i sprzedaży. W jaki sposób nauczyć się tego wszystkiego? Wybierając na kierunek kształcenia Logistykę, w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy zakłada połączenie pozyskania wiedzy wraz z umiejętnościami niezbędnymi do zarządzania procesami logistycznymi. Wieloaspektowy program studiów obejmuje zagadnienia techniczne, ekonomiczne oraz logistyczne. Studenci uczą się analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno- gospodarczych, poznają zasady i kryteria służące rozwiązywaniu problemów logistycznych w przedsiębiorstwie, a także dowiadują się jak działa oprogramowanie komputerowe używane przez logistyków. Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to także możliwość uzyskania różnych certyfikatów; na przykład: certyfikatu kompetencji w zakresie technologii informatycznych ECDL, czy certyfikatu poświadczającego praktyczną znajomość oprogramowania PTV MAP&GUIDE, które służy między innymi do wyznaczania optymalizacji tras przejazdu i kalkulacji kosztów całkowitych poszczególnych zadań transportowych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie, statystyka, inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, prawne aspekty obsługi celnej w przepływie towarów, odprawa początkowa handlowa i techniczna przesyłek kurierskich, ekonomia, zarządzanie, logistyka w zarządzaniu dystrybucją, rachunek decyzyjny w logistyce, rachunkowość, prognozowanie w zarządzaniu procesami logistycznymi, ekonomika transportu, komponenty infrastruktury logistycznej, organizacja i funkcjonowanie magazynów, rodzajowy i gałęziowy podział transportu.

Podstawy popularności omawianej przez nas dziedziny wydają się zrozumiałe. Współczesność, która kładzie nacisk na produkcję i przepływ towarów oraz usług musi posiadać dziedzinę spajającą w całość wszystkie części składowe. A jakie cechy powinna posiadać osoba wchodząca na ten rynek? Nierzadko słychać opinie mówiące, że droga zawodowa rozpoczyna się jeszcze na studiach. Osoba kończąca kierunek powinna charakteryzować się kilkoma cechami: znajomością teoretycznych podstaw logistyki, znajomością branży lub części branży, w której zamierza rozpocząć karierę, znajomością języka obcego, znajomością narzędzi informatycznych, jak również umiejętnością pracy w zespole. Jeśli wymagania te są spełnione, to gdzie można znaleźć zatrudnienie? Absolwenci Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach spedycyjnych, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach kolejowych.

Studia w Bydgoszczy to temat długi i szeroki, zatem niejeden kandydat może mieć kłopot z podjęciem decyzji. Przed ostatecznym wyborem uczelni dobrze jest sprawdzić programy kształcenia, oferowane specjalności, a także jaką pracę możemy wykonywać po zakończeniu nauki.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy opinie?

Monika, studentka Logistyki mówi:

„To, co najbardziej podoba mi się w Wyższej Szkole Bankowej to praktyczne podejście do kształcenia. Rozwijamy umiejętności i zdobywamy kwalifikacje niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie.”

 

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

LOGISTYKA  - ważne informacje

Logistyka studia Bydgoszcz

Logistyka studia

Logistyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i technologii procesów transportowych,
 • obsługi handlowej klientów kolei oraz technicznych aspektów usług przewozowych,
 • funkcjonowania przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw,
 • funkcjonowania i roli centrów dystrybucyjnych i logistycznych,
 • optymalizacji procesów logistycznych z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania,
 • organizowania obsługi spedycyjnej,
 • mechanizmów funkcjonowania magazynów i centrów logistycznych w łańcuchach dostaw.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach transportowych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych,
 • centrach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach kolejowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Komentarze (0)