Logistyka - Bydgoszcz

Logistyka - Bydgoszcz

Logistyka - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

logistyka

Odkryj kierunek logistyka w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Logistyka studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku logistyka w Bydgoszczy to studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera, licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka, w roku akademickim 2021/2022, uczelnie niepubliczne oferują płatne studia w obu trybach.

 

Kierunek logistyka w Bydgoszczy odpowiada na aktualne oczekiwania rynku pracy. Interdyscyplinarny kierunek studiów wypełniony jest zagadnieniami technicznymi, ekonomicznymi, logistycznymi. Studenci mają szansę zdobyć potrzebne do pracy certyfikaty, takie jak ELSE, który poświadcza znajomość systemu klasy ERP i WMS, a także certyfikat wskazujący na posługiwania się aplikacją TransEDU (elektroniczną giełdą transportową TransEDU).

Absolwenci studiów logistycznych zatrudniani są w firmach i sklepach internetowych, w centrach usług logistycznych, instytucjach rządowych i samorządowych, które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL (Transport/Spedycja/Logistyka), w firmach transportowych, firmach spedycyjnych.

 

czytaj dalej wszystko o Logistyka - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie logistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Pokaż więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Logistyka - studia inżynierskie stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku logistyka - studia inżynierskie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logistyka w Bydgoszczy?

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak logistyka cieszą się bardzo dużą popularnością, trzeba sobie jednak uświadomić, że nie są one stworzone dla każdego absolwenta szkoły średniej. Od kandydatów już na poziomie rekrutacji wymaga się, by zaprezentowali jak najlepszą wiedzę z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych. Duże znaczenie w przypadku studiów na tym kierunku i przyszłej pracy mają także kompetencje językowe. Jeżeli myślisz poważnie o rozpoczęciu studiów logistycznych, to w swoich przygotowaniach maturalnych musisz uwzględnić przedmioty takie jak matematyka, geografia, WOS oraz język obcy nowożytni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku logistyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

LOGISTYKA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek logistyka na poszczególnych uczelniach

Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

LOGISTYKA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku logistyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek logistyka na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku logistyka w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek logistyka w Bydgoszczy

 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

Popularne kierunki logistyka i transport w Bydgoszczy

Kierunki logistyka i transport w Bydgoszczy

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku logistyka w Bydgoszczy?

Polskie ośrodki akademickie coraz częściej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów i przygotowują takie modele nauczania, które będą atrakcyjne dla osób, chcących dalej rozwijać się intelektualnie. Jednym z takich ułatwień może być rozpoczęcie kształcenia w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studia dzienne (stacjonarne) to propozycja dla osób, które nie posiadają żadnych innych, mocno obciążających czasowo zobowiązań, na przykład zawodowych. Zajęcia odbywają się wtedy od poniedziałku do piątku, więc studenci bardzo systematycznie zdobywają wiedzę. Z kolei studia zaoczne (niestacjonarne) cieszą się dużą popularnością wśród osób, które chcą równolegle rozwijać swoje inne aktywności. Zajęcia w tym trybie odbywają się bowiem podczas weekendowych zjazdów naukowych, należy pamiętać jednak, że studia zaoczne wiążą się z uiszczaniem opłat za czesne.

 

 

1. Dla kogo ten kierunek

Na ogół nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają logistycy. Gdy przychodzimy do sklepu, robimy zakupy przez Internet, czy gdy korzystamy z różnego rodzaju usług, oczekujemy, że towar, którego potrzebujemy, będzie na miejscu. Nie myślimy o tym, jaką drogę przebył nasz nowo zamówiony telefon, sukienka ze sklepu sieciowego lub wafelki od lodów. Dla zwyczajnych użytkowników te towary po prostu są. By mogły one jednak być, my potrzebujemy wykwalifikowanych logistyków.

W najogólniejszym rozumieniu bowiem logistyka zajmuje się organizacją przepływu surowców oraz wszystkim, co takiemu procesowi towarzyszy. Logistycy muszą zaplanować, zrealizować oraz skontrolować ten proces. To oni dbają o rozkład produktów w magazynach i dbają o to, by wszystkie produkty pojawiały się w danych miejscach na czas – nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Studia logistyczne przeznaczone są zatem dla osób, które nie mają problemu z analitycznym i logicznym myśleniem, które w przyszłej pracy zawodowej stanowią niezbędny warunek.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku logistyka w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Uczelnie w Bydgoszczy starają się aktywnie odpowiadać na zapotrzebowanie na aktualnym rynku pracy i starają się tworzyć taką ofertę dydaktyczną, która oprócz doskonałego wykształcenia zapewni także stabilną pracę. Z racji tego, że logistycy stanowią jedną z bardziej pożądanych grup zawodowych, to studia w Bydgoszczy możesz rozpocząć na: Wyższej Szkole Bankowej oraz na Bydgoskiej Szkole Wyższej. Te dwa ośrodki akademickie przygotowały interesujące programy nauczania, spełniające wszystkie niezbędne normy, które zadowolą najbardziej wymagający.


4. Praca po studiach

Studia na kierunku logistyka przyciągają co roku bardzo dużo osób zainteresowanych właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Dziś bowiem sprawny przepływ surowców jest niezbędny do tego, by każda gospodarka mogła się nieustająco rozwijać. Logistycy spełniają zatem nie tylko niezwykle ważną rolę z perspektywy klientów. Absolwenci tego kierunku znajdą stabilne zatrudnienie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach logistycznych oraz produkcyjnych.

Współcześnie praktycznie każde przedsiębiorstwo potrzebuje specjalistów, którzy dysponują rozbudowaną wiedzą logistyczną z zakresu planowania, realizacji i kontroli przepływu surowców. W praktyce oznacza to, że studia logistyczne przygotowują także do pracy w jednostkach administracyjnych i gospodarczych, gdzie wymagane są umiejętności, dostępne wyłącznie dla wykwalifikowanych logistyków. Kariera absolwentów tego kierunku może także przebiegać na arenie międzynarodowej, co znacznie przekłada się na wysokość zarobków.

 

5. Program studiów

Logistycy stanowią jedną z najbardziej pożądanych grup zawodowych. Dzieje się tak dlatego, że dysponują oni bardzo rozbudowaną wiedzą z wielu różnych dyscyplin, które muszą być wpisane w różnorodne działania logistyczne. Wiedza przyszłych absolwentów tego kierunku obejmuje zarówno aspekty ściśle techniczne oraz elementy zarządzania. W siatce programowej znajdą się przedmioty, które bardzo dużo czerpią z królowej nauk, czyli z matematyki. 

 

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza systemowa;
 • statystyka;
 • makro- i mikroekonomia;
 • czy inżynieria logistyczna.

 

Oprócz tego przyszli logistycy muszą mieć doskonale opanowane elementy wiedzy prawniczej, dzięki której świadomie będą mogli sterować przepływem surowców, by ten był zawsze zgodny z obowiązującymi normami. Studenci logistyki poznają w takim razie:

 • podstawy prawa z elementami prawa cywilnego;
 • podstawy prawa gospodarczego;
 • prawne aspekty obsługi celnej itd.

 

To bardzo praktyczna wiedza, którą każdy logistyk powinien mieć opanowaną do perfekcji. Uczelnie w Bydgoszczy bardzo dbają o to, by absolwenci dysponowali przede wszystkim konkretnym wykształceniem, które umożliwia znalezienie stabilnej pracy, zgodnej z profilem ukończonych studiów. Kierunki takie jak logistyka oferują zatem szereg specjalizacji, wśród których znalazły się przykładowo:

 • logistyka wojskowa;
 • spedycja międzynarodowa;
 • obsługa lotnisk;
 • eksploatacja transportu kolejowego itd.

 

Warto odpowiednio wcześnie zastanowić się nad możliwościami zawodowego rozwoju w przyszłości, by wybrać taką specjalizację, która pozwoli na znalezienie najbardziej satysfakcjonującej pracy. Jedno jest pewne – logistycy dysponują unikalnymi umiejętnościami, które obejmują monitorowanie wszystkich procesów logistycznych, towarzyszących gospodarczemu rozwojowi.

Ile trwają studia na kierunku logistyka w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku logistyka w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Logistyka w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia w Bydgoszczy na kierunku logistyka nie są innowacyjne pod względem czasu ich trwania. Studenci swoją intelektualną przygodę zaczynają od nauki, która trwa sześć lub siedem semestrów. To czas, kiedy pasjonaci logistyki zdobywają podstawowe kwalifikacje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Na koniec kształcenia na tym stopniu studenci przystępują do zaprezentowania swojej pracy dyplomowej, która gwarantuje tytuł inżyniera lub licencjata. Warto pamiętać jednak, że zakończenie nauki na pierwszym stopniu nie gwarantuje pełni wykształcenia.

Warto zawsze rozważyć studia drugiego stopnia. Przyszli logistycy mają szansę znacznie poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności. To także czas przygotowań do obrony pracy magisterskiej, która gwarantuje tytuł magistra logistyki. Osoby z tym tytułem naukowym mogą znaleźć naprawdę interesujące zatrudnienie w branży logistycznej.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek logistyka w Bydgoszczy?

Każda osoba, która myśli poważnie o rozpoczęciu studiów logistycznych, powinna poważnie zastanowić się nad tym, czy taki profil kształcenia dostosowany będzie w pełni do jej intelektualnych oczekiwań. Studia logistyczne mają przede wszystkim praktyczny wymiar, którego głównym atutem jest stabilne zatrudnienie w przyszłości. Przyszli studenci logistyki powinni odnajdywać w sobie cechy takie jak:

 • bardzo dobre zorganizowanie;
 • analityczne i logiczne myślenie;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • zdolności przywódcze;
 • umiejętność zarządzania grupą.

 

Jeżeli nie odnajdujesz w sobie tych cech, to twoja nauka na studiach logistycznych może być utrudniona, nie zniechęcaj się jednak – celem edukacji na tym kierunku jest także wykształcenie tego typu predyspozycji. Najważniejsze jest to, byś jak najlepiej skupił się na procedurze rekrutacyjnej, w której uwzględniane są przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, WOS, czy geografia. Zastanów się, który wybór przyniesie ci także najwięcej wymiernych korzyści podczas przyszłej nauki. Studia logistyczne powinny wiązać się także z intensywną nauką języka obcego nowożytniego, ponieważ dziś przepływ surowców rozgrywa się w dużej mierze na arenie międzynarodowej.

Najpilniejsi i najbardziej zdolni uczniowie mogą rozważyć wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To ambitna propozycja, laureaci i finaliści tych prestiżowych konkursów mają szansę znaleźć się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów logistycznych rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
 • Olimpiada Statystyczna;
 • czy Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu niezbędnych opłat rekrutacyjnych. Nie zapomnij również o dostarczeniu do dziekanatu zestawu podstawowych dokumentów, wśród których znajdą się twoje zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku logistyka w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku logistyka w Bydgoszczy?

Studia na kierunku logistyka od kilku lat cieszą się wciąż żywym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Dzieje się tak dlatego, że jest to jeden z nielicznych profili kształcenia, który gwarantuje bardzo praktyczne umiejętności. Wiedza logistyków nie jest oderwana od rzeczywistości, więc rozpoczynając nawet pierwsze aktywności zawodowe, stają się oni automatycznie docenianymi specjalistami. Uczelnie w Bydgoszczy starają się utrzymywać te standardy nauczania praktycznego, więc absolwenci tego kierunku nie muszą w ogóle martwić się o przyszłe zatrudnienie.

Jako absolwent logistyki możesz ubiegać się o zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach logistycznych;
 • firmach zajmujących się transportem i spedycją;
 • branży TSL (transport / spedycja / logistyka);
 • instytucjach komunikacyjnych;
 • firmach kurierskich itd.

 

To tylko najbardziej transparentne przykłady, warto mieć jednak świadomość, że dziś właściwie każde przedsiębiorstwo powinno korzystać z usług wykwalifikowanych logistyków. Ich praca nie należy zapewne do najłatwiejszych, ponieważ to oni są odpowiedzialni za wszystkie elementy, towarzyszące procesom logistycznym. Jeżeli towar nie dotrze do wyznaczonego miejsca na czas, to na ogół odpowiedzialność ponosi za to logistyk. Nie warto się jednak zrażać, ponieważ odpowiedzialność związaną z wykonywaniem tego zawodu rekompensują przede wszystkim bardzo wysokie zarobki, jakie oferowane są pracownikom tej branży.

Logistycy w swojej pracy wykorzystują skomplikowane narzędzia informatyczne, niejednokrotnie dbają o kontakt z klientami, monitorują i kontrolują magazyny, dbają o przepływ surowców i zarządzają ich dystrybucją. Kariera logistyków może przebiegać również na arenie międzynarodowej, ponieważ współcześnie wymianę towarów przestały ograniczać jakiekolwiek granice geograficzne.

Jakie opinie mają studia na kierunku logistyka w Bydgoszczy?

Studia logistyczne to gwarant bardzo rzetelnego wykształcenia.

Dominik, student trzeciego roku, podkreśla:

Od początku miałem jasno sprecyzowane wymagania, co do kształcenia wyższego. Chcę otrzymać takie umiejętności, które uczynią mnie atrakcyjnym specjalistą na rynku pracy. Wiem, że dzięki studiom logistycznym w Bydgoszczy jest to możliwe.


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK LOGISTYKA

Komentarze (0)