Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dolnośląska Szkoła Wyższa - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Bezpieczeństwo rozumiane jest jako stan gwarantujący pewność istnienia i przetrwania. Co ciekawe, jego definicja się zmienia, a przestrzeń zagadnień, którymi się zajmuje powiększa się. Obecnie, omawiany przez nas termin nie oznacza tylko pewności nienaruszalnego przetrwania, lecz także swobodę jego rozwoju. Fakt, że bezpieczeństwo bywa różnie interpretowane i powstają jego nowe definicje świadczy o tym, jak ważna to dziedzina i jak wiele jeszcze należy zrobić, by zbadać wszystkie jego elementy. Bezpieczeństwo wewnętrzne najprościej można tłumaczyć jako zagrożenia i przeciwdziałania występujące wewnątrz państwa. Zainteresowani tym problemem powinni zwrócić uwagę na kierunek kształcenia o nazwie Bezpieczeństwo wewnętrzne, oferowane w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu koncentruje się na problematyce przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa w sferze społecznej, ekonomicznej oraz politycznej. Studenci pozyskują wiedzę z obszaru nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, jak również zgłębiają zadania administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej to gwarancja wykształcenia w jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy, na dodatek pozyskanego pod okiem ekspertów i doświadczonych praktyków.

Zajęcia studyjne realizowane są, między innymi, w jednostkach Policji, Służby Więziennej, Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy przedsiębiorstwach wysokiego ryzyka. Studenci zaznajamiają się z szerokim spektrum tematów z zakresu różnych sektorów bezpieczeństwa: informacyjnego, technologicznego, ekologicznego, ochrony ludności i danych oraz zarządzania strategicznego.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, jak sama nazwa wskazuje jest elementem polityki wewnętrznej danego kraju. Natomiast zmieniają się zagrożenia, ich rodzaje i charakter, dlatego potrzebni są specjaliści o różnych umiejętnościach. A jaka droga zawodowa czeka absolwentów omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Bezpieczeństwo wewnętrzne będą mogli znaleźć zatrudnienie w Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Siłach Zbrojnych, agencjach detektywistycznych, agencjach ochrony osób i mienia, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, ośrodkach doradczych, organizacjach pozarządowych.

Jak wiemy, bezpieczeństwo to rzecz najważniejsza, dlatego warto kształcić się w jego zakresie. We Wrocławiu nie ma ku temu najmniejszych przeszkód, dlatego jeśli chcemy zgłębić problem bezpieczeństwa wewnętrznego, warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię.

 

Jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu opinie?

Robert, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„W Dolnośląskiej Szkole Wyższej uczą ludzie doświadczeni, praktycy, od których można dowiedzieć się znacznie więcej niż z książek. To dla mnie najważniejsza cecha tej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • wywierania wpływu na ludzi,
 • przewodzenia w zmiennym otoczeniu,
 • tworzenia systemów informacyjnych,
 • zasad funkcjonowania państwa,
 • posługiwania się aktami prawnymi,
 • analizy zagrożeń,
 • zwalczania przestępczości,
 • definiowania roli administracji rządowej i samorządowej w utrzymywaniu bezpieczeństwa społecznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie w:

 • Siłach Zbrojnych,
 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Straży Pożarnej,
 • Straży Miejskiej,
 • Wydziałach Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • agencjach detektywistycznych,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • Służbie Więziennej,
 • ośrodkach doradczych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki prawnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)