Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geodezja i kartografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • analizy powierzchniowe
  • analizy przestrzenne
  • gospodarka nieruchomościami
  • oprogramowanie GIS
  • pomiary katastralne
  • systemy informacji geograficznej
  • wizualizacje kartograficzne
  • nowe technologie w dziedzinie GIS

 

Geodezja jest jedną z nauk o Ziemi, która zajmuje się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części, natomiast kartografia to dziedzina nauki i techniki obejmująca teorię oraz metody sporządzania i użytkowania map, atlasów, czy globusów, jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej związana z opracowywaniem, reprodukowaniem i rozpowszechnianiem map. Razem tworzą jeden z najpopularniejszych kierunków kształcenia. Gdzie można studiować go we Wrocławiu? W Dolnośląskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadzony jest na studiach inżynierskich, pierwszego stopnia.

Kierunek Geodezja i kartografia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu przygotowuje studentów do pracy samodzielnej i zespołowej w zawodzie geodety, pokazując ten zawód od strony praktycznej. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie, prowadzenia katastru nieruchomości, numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, teledetekcyjnych i fotogrametrycznych, czy też wykonywania analiz przestrzennych. Studenci nabywają umiejętności prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii oraz systemów informacji o terenie, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, jak również przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.

W programie nauczania znajdują się, między innymi, takie przedmioty jak: analizy powierzchniowe, analizy przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, oprogramowanie GIS, pomiary katastralne, systemy informacji geograficznej, wizualizacje kartograficzne, nowe technologie w dziedzinie GIS, wycena nieruchomości, geodezyjne pomiary terenowe, podstawy budownictwa.

Zajęcia w ramach omawianego przez nas kierunku prowadzone są przez naukowców i geodetów, posiadających państwowe uprawnienia zawodowe, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie geodezji i kartografii, a do ich realizacji wykorzystywany jest geodezyjny sprzęt pomiarowy: niwelatory, tachimetry elektroniczne, odbiorniki satelitarne GNSS i drony, jak również specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesne technologie geodezyjnego przetwarzania różnorodnych danych pomiarowych. Z pozyskaną wiedzą i rozwiniętymi umiejętnościami absolwenci Geodezji i kartografii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w firmach geodezyjnych, firmach budowlanych, firmach prowadzących działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami, wydziałach geodezji, czy firmach geoinformatycznych.

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej.

 

Jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu opinie?

Dawid, student Geodezji i kartografii mówi:

„Studiuję w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, aby zostać specjalistą. Uczę się i rozwijam pod okiem doświadczonych i cenionych w branży praktyków, dlatego wiem, że wykształcenie, które zdobywam jest wysokiej jakości.”

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geodezja i kartografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki geograficzne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)