Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku pedagogika w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • współczesne systemy edukacyjne
  • pedagogika wczesnoszkolna
  • metody badań pedagogicznych
  • pedagogika ogólna
  • andragogika
  • filozoficzne koncepcje człowieka
  • podstawy socjologii
  • edukacja muzyczna z metodyką

 

Pedagogika tłumaczona jest jako „świadoma działalność wychowawcza”, choć dobrze wiemy, że w dzisiejszych czasach nie jest ona zwrócona wyłącznie do dzieci i młodzieży. Pedagogika jako dyscyplina naukowa wyodrębniła się w XIX wieku z filozofii. Z biegiem lat poszerzała obszar zainteresowań i badań, co dokumentują liczne specjalności, które mogą obecnie obierać studenci na tym kierunku. Pedagogika to dyscyplina niezwykle ważna i potrzebna i nie będzie ryzykownym stwierdzenie, że będzie to dyscyplina wieczna, która zawsze będzie towarzyszyła człowiekowi. Wraz ze zmianami jakie postępują w społeczeństwach, będzie zmieniać się dyscyplina, którą studiować można w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Tam, Pedagogika prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Pedagogika w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu prowadzi do pozyskania umiejętności refleksyjnego i krytycznego myślenia zarówno nad teorią, jak i praktyką edukacyjno- wychowawczą. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy ogólnej, pedagogicznej, jak również socjologicznej, historyczno- filozoficznej i psychologicznej, która poprowadzi do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci rozwijają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, jak również tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Program nauczania składa się, między innymi, z takich przedmiotów jak: współczesne systemy edukacyjne, pedagogika wczesnoszkolna, metody badań pedagogicznych, pedagogika ogólna, andragogika, filozoficzne koncepcje człowieka, podstawy socjologii, edukacja muzyczna z metodyką, kulturowe konteksty edukacji, pedagogika specjalna, elementy logopedii z komunikacją alternatywną, psychomotoryka w diagnozie i terapii dzieci z utrudnieniami w rozwoju.

Zawody związane z wykształceniem pedagogicznym nie należą do najłatwiejszych i wymagają nie tylko wiedzy oraz zdolności jej wykorzystywania, lecz także określonych cech osobowości. Pedagog, szeroko ujmując, powinien posiadać łatwość nawiązywania kontaktów, rozwiązywania konfliktów, jak również charakteryzować się wytrwałością i cierpliwością. Należy podkreślić, że nikt nie zostanie dobrym pedagogiem posiadając wyłącznie wiedzę, bez umiejętności rozmawiania z drugim człowiekiem, uważnego słuchania i chęci pomocy. A jaka przyszłość może czekać świeżo upieczonych pedagogów? Absolwenci Pedagogiki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w ośrodkach oświatowo- wychowawczych, przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych, domach kultury.

Uczelnie we Wrocławiu to temat na długie rozmowy, zatem jak pomóc sobie w znalezieniu najlepszej do studiowania omawianego przez nas kierunku?

 

Jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu opinie?

Milena, studentka Pedagogiki mówi:

„Studiuję w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, ponieważ to uczelnia, w której na każdym kroku spotyka się ludzi ciekawych świata, otwartych, a także ambitnych, z ciekawymi planami na życie. „

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)