Psychologia

Psychologia

Psychologia – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to studia magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • praktyczne aspekty psychologii wychowania
  • zarządzanie ludźmi
  • nurty i metody psychoterapii
  • zdrowie publiczne i promocja zdrowia
  • psychiatria sądowa
  • diagnoza psychologiczna sprawców i ofiar przestępstw
  • praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie

 

Wydawać by się mogło, że wiemy o sobie wszystko. Jednak człowiek zawsze będzie najciekawszym tematem badań i dyskusji i kto wie, ile jeszcze elementów tworzących emocjonalną układankę pozostało do odkrycia. Prawdopodobnie dlatego nie istnieje jedna, oficjalna definicja psychologii. Wiemy, że zajmuje się ona ludzkimi czynnościami i zachowaniem, bada reakcje, podstawę emocji, ale zmieniający się świat wciąż dokłada nowe zagadnienia i poszerza przestrzeń obserwacji. Na tych, których interesuje drugi człowiek, czeka kierunek Psychologia. A gdzie? W Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie prowadzony jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu zakłada pozyskanie umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci uczą się słuchać i bacznie obserwować otaczającą rzeczywistość, analizować procesy zachodzące w relacjach międzyludzkich, nawiązywać prawidłowe kontakty, jak również diagnozować problemy i trudności w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka. Psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej to zdobycie obszernej wiedzy na temat badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniem ludzi.

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, między innymi: psychologowie, biegli sądowi kryminolodzy, psychoterapeuci, czy psychiatrzy. A jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: praktyczne aspekty psychologii wychowania, zarządzanie ludźmi, nurty i metody psychoterapii, zdrowie publiczne i promocja zdrowia, psychiatria sądowa, diagnoza psychologiczna sprawców i ofiar przestępstw, praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie, trening umiejętności wychowawczych, rozwiązywanie problemów w organizacji.

Psychologia łączy się z wieloma dziedzinami, zatem wykształcony specjalista musi posiadać solidny bagaż wiedzy i różnorodnych umiejętności. Dlatego studenci Psychologii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej uczą się zasad sporządzania opinii sądowych, zagadnień z zakresu zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym, diagnozowania i terapii wybranych problemów i zaburzeń psychicznych, diagnozowania problemów występujących w obrębie relacji interpersonalnych w miejscu pracy, czy też prowadzenia mediacji, interwencji i procesu terapeutycznego. Z wysokiej jakości wykształceniem, absolwenci omawianego przez nas kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w placówkach sądowych, ośrodkach kuratorskich, poradniach specjalistycznych, przychodniach i klinikach psychiatrycznych, placówkach wychowawczych, placówkach interwencji kryzysowej, firmach i agencjach rekrutacyjnych, agencjach konsultingowych, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach poprawczych.

Kierunki studiów we Wrocławiu tworzą szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, a wśród dziedzin kształcenia Psychologia zajmuje istotne miejsce. Z racji tego, że stolica Dolnego Śląska należy do największych ośrodków akademickich, nierzadko trudno jest podjąć decyzję o wyborze odpowiedniej uczelni.

 

Jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu opinie?

Dominika, studentka Psychologii mówi:

„Studiuję w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, ponieważ tutaj bardzo dokładnie skupiamy się na człowieku, jego reakcjach, emocjach i zachowaniu. Żaden element nie jest pomijany. Ucząc się tutaj wiem, że staje się profesjonalistką, zawodowcem, świetnie przygotowanym do pracy.”

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)