Prawo w biznesie

Prawo w biznesie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu - kierunki studiów

Prawo w biznesie – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 2021

Studia na kierunku prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy zarządzania
 • marketing usług prawniczych
 • zarządzanie kadrami
 • etyka prawnicza i biznesowa
 • negocjacje w biznesie
 • tradycje prawa
 • prawo konstytucyjne
 • prawo cywilne

 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że prawo to skomplikowana dziedzina. A co wtedy, gdy związane jest z przestrzenią biznesową? Można założyć, że wcale nie wydaje się łatwiejsze do zrozumienia. Aby swobodnie i efektywnie poruszać się po świecie działalności gospodarczych należy znać nie tylko podstawowe regulacje, ale także bardziej wnikliwe przepisy, bądź posiadać osobę, którą można nazwać specjalistą w tym zakresie. Takim specjalistą można zostać wybierając na kierunek studiów Prawo w biznesie, który oferowany jest w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu to kierunek, który łączy wiedzę na temat prawnych aspektów prowadzenia działalności biznesowej z umiejętnościami skutecznego zarządzania firmą. Studenci zdobywają przekrojowe kompetencje z zakresu obsługi małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych w różnych sferach ich działalności, czyli uczą się prowadzić obsługę prawną i finansową, dokonywać właściwej interpretacji przepisów prawa z obszarów powiązanych z biznesem, pozyskiwać fundusze na prowadzenie działalności gospodarczej, optymalizować koszty, przygotowywać umowy stosowane w obrocie gospodarczym, jak również prowadzić negocjacje i mediacje.

W programie nauczania widnieją takie przedmioty jak: podstawy zarządzania, marketing usług prawniczych, zarządzanie kadrami, etyka prawnicza i biznesowa, negocjacje w biznesie, tradycje prawa, prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, finanse publiczne i prawo finansowe, prawo pracy, prawo europejskie ustrojowe, postępowanie administracyjne, postępowanie podatkowe, prawo spółek handlowych, prawo międzynarodowe prywatne, logika, przygotowanie do rynku pracy, prawoznawstwo.

Funkcjonowanie tak duże mechanizmu jakim jest biznes bez przepisów prawnych byłoby niemożliwe, bądź charakteryzowałoby się niemałym bałaganem. Dlatego znajomość przepisów oraz umiejętność ich wykorzystywania może stanowić bardzo cenną zdolność. W ramach specjalności prowadzonych na omawianym przez nas kierunku studenci uczą się interpretować regulacje prawne dotyczące kredytów i gwarancji bankowych, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, interpretować regulacje prawne dotyczące finansów przedsiębiorstwa, w tym również w odniesieniu do finansów międzynarodowych, obsługiwać spółki prawa handlowego i organy tych spółek, takie jak rada nadzorcza, zarząd, zgromadzenie wspólników. Z solidnym zapleczem umiejętności absolwenci Prawa w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu znajdą zatrudnienie jako doradcy finansowi, asystenci radców prawnych, specjaliści do spraw zarządzania ryzykiem, specjaliści do spraw windykacji, pracownicy działu kadr, doradcy prawni.

Studia w Poznaniu to bardzo duża przestrzeń edukacyjna, w której zainteresowani studiami z zakresu biznesu również znajdą coś dla siebie. Jeśli chcemy podjąć naukę na kierunku Prawo w biznesie możemy wybrać omawianą przez nas uczelnie.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu opinie?

Kuba, student Prawa w biznesie mówi:

„Zależało mi na tym, aby studiować kierunek nowoczesny, ważny, pełny perspektyw i dróg rozwoju. Zdecydowałem się na Prawo w biznesie. A wybrałem Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, ponieważ jest to najlepsza uczelnia o profilu biznesowym.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

PRAWO W BIZNESIE - ważne informacje

Prawo w biznesie studia Poznań

Prawo w biznesie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu:

Absolwent kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawnych i finansowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • interpretacji regulacji prawnych,
 • zasad kierowania zespołem i organizacją firmy,
 • obsługi spółek prawa handlowego.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo w biznesie:

Absolwent kierunku Prawo w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • doradca prawny,
 • specjalista ds. zarządzania ryzykiem,
 • pracownik działu kadr,
 • specjalista ds. zamówień publicznych,
 • specjalista ds. pozyskiwania funduszy,
 • asystent radcy prawnego.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)