Prawo

Prawo

Prawo – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku prawo w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

 • Prawo konstytucyjne
 • Tradycje i systemy prawne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo cywilne – część ogólna
 • Prawo karne
 • Prawo rzeczowe
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo zobowiązań
 • Prawo finansów publicznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spadkowe

 

Prawo od wielu lat należy do najściślejszej czołówki w rankingach popularnych kierunków kształcenia. Pomimo wiadomego faktu, iż nie należy do najłatwiejszych, coraz więcej młodych osób pragnie poznać jego przestrzeń. Naturalnie, w stolicy kraju nie brakuje miejsc do kształcenia. Gdzie zatem studiować Prawo? W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzone jest na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie zakłada pozyskanie umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także specjalistyczną wiedzą z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych. Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to przygotowanie do podjęcia aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, koniecznych do wykonywania klasycznych zawodów prawniczych.

Studia na kierunku Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie dzielą się ścieżki kariery: adwokat, sędzia, radca prawny, referendarz, syndyk, prokurator, komornik, notariusz. To także: rzecznik patentowy, mediator, urzędnik w służbie cywilnej, dyrektor firmy, doradca podatkowy, dyplomata, biznesmen, ekspert. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: prawo konstytucyjne, informatyka prawnicza, tradycje i systemy prawne, logika prawnicza, ustroje państw współczesnych w ujęciu historycznym, etyka prawnicza, podstawy zarządzania, podejmowanie decyzji finansowych, prawo administracyjne, prawo międzynarodowe publiczne, prawo gospodarcze publiczne, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, postępowanie cywilne, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej, teoria i filozofia prawa. Znaczna część zajęć prowadzona jest w formach interaktywnych w postaci symulacji rozpraw sądowych, symulacji zakładania spółek, pleadingu w postępowaniu arbitrażowym, warsztatów mediacyjnych, negocjacyjnych i krasomówczych, fabularyzowanych prawniczych gier miejskich, warsztatów edukacyjnych w ramach programu Street Law.

Studenci IV i V roku biorą udział w unikatowych zajęciach, pomocnych w wyborze drogi kariery zawodowej i przygotowaniu się do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze: „Ścieżki kariery prawniczej” – spotkania z przedstawicielami tradycyjnych zawodów prawniczych, a także „Warsztaty dla przyszłych aplikantów” – odświeżenie i aktualizacja wiedzy, potrzebnej do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze. Ponadto, uczelnia organizuje praktyki zawodowe w kancelariach prawniczych, a także sądach, prokuraturach różnego szczebla, organach administracji rządowej i samorządowej. Co jeszcze warto podkreślić? Studenci Prawa każdego roku biorą udział w wyprawach edukacyjnych, krajowych i zagranicznych. Do tej pory odwiedzili, między innymi, Brukselę, gdzie poznawali zasady działania instytucji unijnych, a także Wiedeń, w którym spotkali się z przedstawicielem RP przy ONZ i OBWE.

Studia w Warszawie stanowią szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Kierunków jest bardzo wiele, realizowane są one na wysokim poziomie, zatem niejeden kandydat może mieć kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji. Jeśli planujemy podjąć naukę na kierunku Prawo, to warto prześwietlić uczelnię, w której kierunek ten jest realizowany.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Adam, student Prawa mówi:

„Studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to najlepszy sposób na zrozumienie tak ważnych dziedzin jak prawo. To rzeczywiste przygotowanie do funkcjonowania na współczesnym rynku.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dyscyplin prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
 • zarządzania, finansów i rachunkowości oraz ekonomii umożliwiających rozumienie procesów gospodarczych i swobodne poruszanie się w realiach biznesowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i organizacjach publicznych i niepublicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)