Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • ekonomia
 • bezpieczeństwo państwa
 • bezpieczeństwo informatyczne
 • bezpieczeństwo w komunikacji społecznej i transporcie
 • organizacja i zarządzanie
 • ruchy społeczne

 

Pojęcie bezpieczeństwa posiada interdyscyplinarny charakter i na tej podstawie definicji określających jest więcej niż kilka. Ogólnie rzecz ujmując, bezpieczeństwo może być tłumaczone jako stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania, a także sytuacje odznaczające się brakiem ryzyka utraty czegoś, co człowiek szczególnie ceni. Niezależnie od tego, ile jest definicji i określeń bezpieczeństwa, jest ono zagadnieniem szerokim, które posiada wiele gałęzi i elementów. Chcąc poznać najważniejsze należy wybrać kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, który oferowany jest w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, tworzącą podbudowę dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają zagadnienia praw człowieka, nauk społecznych, zasad funkcjonowania państwa, a także uczą się projektować działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie przestępczości i zagrożeniom terrorystycznym, tworzyć programy profilaktyczne i zarządzać w czasie kryzysu, dokonywać analizy i wykorzystywać w praktyce przepisy prawa związane z administracją i bezpieczeństwem wewnętrznym.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: socjologia, ekonomia, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo informatyczne, bezpieczeństwo w komunikacji społecznej i transporcie, organizacja i zarządzanie, ruchy społeczne, samorząd lokalny i bezpieczeństwo wspólnot lokalnych, bezpieczeństwo wewnętrzne UE, systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, systemy polityczne, techniki operacyjne, zasady prawa karnego, zwalczanie przestępczości, analiza śledcza, działalność operacyjna.

Zajęcia w ramach omawianego przez nas kierunku prowadzą przedstawiciele policji, straży miejskiej, administracji, sądownictwa oraz specjaliści z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa. Na bazie oferowanych specjalności studenci uczą się zasad szyfrowania, zakładania haseł, tworzenia certyfikatów bezpieczeństwa, zasad działalności operacyjnej służb specjalnych, prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych, zasad ochrony danych wrażliwych i informacji niejawnych, zasad administrowania rozległymi systemami danych. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu znajdą zatrudnienie w roli specjalistów do spraw logistyki bezpieczeństwa pracy, śledczych w policji, menedżerów służb bezpieczeństwa, konsultantów do spraw ochrony danych wrażliwych i informacji niejawnych, specjalistów w służbach wywiadu i formacjach ochronnych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne jako kierunek kształcenia zyskuje coraz większą popularność i kandydaci chcący podjąć naukę w tym zakresie nie mają problemu ze znalezieniem ofert kształcenia. Wrocław to bardzo duży ośrodek akademicki, zatem trudność może polegać nie na wyborze kierunku, ale wyborze uczelni, ponieważ tych na edukacyjnej mapie miasta nie brakuje.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu opinie?

Sebastian, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

"Magnesem, który przyciągnął mnie do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu było to, że zajęcia prowadzone są przez ekspertów, pracowników służb, prawdziwych profesjonalistów, którzy o swoich dziedzinach wiedzą wszystko.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prawnych zasad ochrony informacji,
 • tworzenia zasad cyberbezpieczeństwa w organizacjach,
 • zasad funkcjonowania instytucji publicznych,
 • prowadzenia negocjacji w sytuacjach kryzysowych,
 • zasad użycia środków przymusu bezpośredniego i broni,
 • zasad postępowania powypadkowego i sporządzania dokumentacji powypadkowej,
 • zarządzania informacją oraz bazami danych,
 • poufnego przesyłania informacji.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista RODO,
 • menedżer służby BHP,
 • inspektor transportu drogowego,
 • śledczy w policji,
 • menedżer służb bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach publicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki prawnicze we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)