Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

16.06.2023

Praca socjalna – Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie rekrutacja 2023/2024

Studia na kierunku praca socjalna w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku praca socjalna w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedagogika społeczna
 • psychologia społeczna
 • pedagogika specjalna
 • aksjologia pracy socjalnej
 • komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • struktura i organizacja pomocy społecznej
 • metodyka pracy socjalnej

 

Termin „praca socjalna” oficjalnie funkcjonuje od 1917 roku, kiedy to pojawił się on w nazwie amerykańskiego stowarzyszenia National Conference of Social Work. Definiowany był wtedy jako działalność służąca niesieniu pomocy ludziom potrzebującym. Może się wydawać, że od tamtego czasu nic się nie zmieniło i ta krótka definicja wciąż obowiązuje, ale praca socjalna rozwinęła swoje gałęzie, poszerzając obszar swoich działań. Jak wygląda ona dzisiaj? Jak zmieniła się wraz z ogólnym rozwojem świata? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Praca socjalna w Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Tam prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Praca socjalna w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy, dzięki której możliwe jest zrozumienie istoty ludzkiej oraz procesów społecznych. Studenci poznają terminologię, teorie i metodologię pracy socjalnej, psychologię, pedagogikę społeczną, metodologię badań społecznych, jak również zasady organizacji pracy socjalnej. Ponadto, rozwijają umiejętności prowadzenia badań naukowych, pracy w grupie i kierowania zespołem, a także udzielania pomocy w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawów patologii społecznej.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Praca socjalna w szczecińskiej ANS? Na przykład: pedagogika społeczna, psychologia społeczna, pedagogika specjalna, aksjologia pracy socjalnej, komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, struktura i organizacja pomocy społecznej, metodyka pracy socjalnej, mediacje i negocjacje w pomocy społecznej, patologie życia społecznego, psychologia małżeństwa i rodziny, pedagogika rodziny, praca socjalna z rodziną z problemem bezrobocia, teoretyczne podstawy pracy socjalnej, praca socjalna z osobą i rodziną z problemami przemocy.

Program kształcenia omawianego przez nas kierunku realizowany jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem m.in. z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, prawa. Integralną częścią nauki są praktyki zawodowe, prowadzone w zależności od wybranej specjalności w odpowiednich placówkach i instytucjach. A co po studiach? Absolwenci Pracy socjalnej w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie znajdą zatrudnienie w gminnych i miejskich ośrodki pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rodzin.

Kierunki studiów w Szczecinie to niemała lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Praca socjalna także na niej figuruje i cieszy się dużym zainteresowaniem. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować?

 

Jakie ma Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie opinie?

Dominika, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Studia w Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie to strzał w dziesiątkę. Co najważniejsze, zdobywamy tutaj wiedzę praktyczną, którą wykorzystamy w pracy zawodowej. Z pozyskanymi umiejętnościami żadne wyzwanie nie będzie nam straszne.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia Szczecin

Praca socjalna studia

Praca socjalna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną w Akademii Nauk Stosowanych TWP:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • związków pedagogiki społecznej i specjalnej z pracą socjalną,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • projektowania i realizowania pracy badawczej,
 • organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
 • uwarunkowań funkcjonowania rodziny,
 • zasad, metod, narzędzi i strategii diagnozowania środowiska rodzinnego,
 • podejmowania skutecznej interwencji oraz organizacji i podejmowania działań pomocowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • gminnych i miejskich ośrodki pomocy społecznej,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • domach dziecka,
 • organizacjach pozarządowych,
 • stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rodzin.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Komentarze (0)