Prawo zatrudnienia

Prawo zatrudnienia

Prawo zatrudnienia – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku prawo zatrudnienia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo zatrudnienia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • czas pracy
 • informatyczne systemy kadrowe i płacowe
 • komunikacja społeczna w zatrudnieniu
 • podatkowe aspekty zatrudnienia
 • podstawy zatrudnienia pracowniczego
 • prawo ochrony danych osobowych
 • prawo stosunku pracy

 

Temat zatrudnienia oraz zasady z nim związane należą do najczęściej poruszanych zagadnień w różnorodnych dyskusjach. Umowy, regulacje, prawo pracy to elementy, które nierzadko budzą wątpliwości oraz liczne pytanie. Chcąc zostać specjalistą w tym zakresie należy wybrać kierunek Prawo zatrudnienia. A w której uczelni? W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Prawo zatrudnienia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to umiejętne połączenie teorii z praktyką, które umożliwia pozyskanie bogatej wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa podatkowego. Studenci zapoznają się z zagadnieniami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rozstrzygania indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy, naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, zasiłków chorobowych, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokonywania rozliczeń z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Co istotne, zdecydowana większość zajęć na kierunku prowadzona jest w formule praktycznej, w postaci konserwatoriów i ćwiczeń, przez specjalistów posiadających rozległe doświadczenia zawodowe w obszarze stosowania prawa zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, pracy w działach HR, czy obsługi kadrowo- płacowej.

Studia na kierunku Prawo zatrudnienia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie posiadają bogaty program nauczania, na który składają się następujące przedmioty: czas pracy, informatyczne systemy kadrowe i płacowe, komunikacja społeczna w zatrudnieniu, podatkowe aspekty zatrudnienia, podstawy zatrudnienia pracowniczego, prawo ochrony danych osobowych, prawo stosunku pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, zarządzanie personelem, procedury rekrutacyjne, nowoczesne technologie w zatrudnieniu, psychologia pracy, rozwiązywanie sporów zbiorowych, kontrola pracownika, ustrój organów nadzoru w prawie pracy, systemy wynagradzania.

W ramach omawianego przez nas kierunku studenci uczą się tworzenia, prowadzenia i retencji dokumentacji kadrowej, obsługi informatycznych programów kadrowo-płacowych, zarządzania personelem oraz realizacji innych obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami prawidłowego prowadzania procesów zatrudniania w gospodarce, a także nabywają umiejętności komunikacji społecznej niezbędnej w stosunkach pracy. Z tak bogatym bagażem wiedzy absolwenci Prawa zatrudnienia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w roli specjalistów do spraw personalnych, specjalistów do spraw analiz kadrowych i płacowych, specjalistów do spraw zarządzania personelem i wynagrodzenia. Zostają przygotowani do wykonywania obowiązków zawodowych w działach kadr i płac, jednostkach lub komórkach realizujących zadania z obszaru zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych, administracji publicznej, biurach pośrednictwa pracy, czy agencjach zatrudnienia.

Studia w Warszawie stanowią niezwykle interesującą ofertę dla kandydatów. Ilość kierunków, specjalności, a nawet uczelni może sprawić, że wybór odpowiedniej drogi kształcenia może nie należeć do najłatwiejszych. Chcąc pozyskać wiedzę z zakresu prawa zatrudnienia oraz wszystkich elementów z nim związanych, warto zapoznać się z propozycją dydaktyczną omawianej przez nas uczelni.

 

Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie?

Grzesiek, student Prawa zatrudnienia mówi:

„Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie to uczelnia nowoczesna, która dopasowuje swoją ofertę edukacyjną do rzeczywistych potrzeb współczesności. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo zatrudnienia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Prawo zatrudnienia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • instrumentów z obszaru prawa, zarządzania, nowoczesnych technologii, zwłaszcza elektronizacji, wykorzystywanych w procesach obsługi kadrowej i płacowej,
 • tworzenia, prowadzenia i retencji dokumentacji kadrowej, obsługi informatycznych programów kadrowo- płacowych, zarządzania personelem oraz realizacji innych obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników,
 • prawidłowego prowadzania procesów zatrudniania w gospodarce,
 • funkcjonowania w jednostkach zajmujących się rekrutacją, prowadzeniem obsługi kadrowo- płacowej, zarówno w administracji publicznej, jak i sektorze prywatnym,
 • komunikacji społecznej niezbędnej w stosunkach pracy,
 • technik negocjacyjnych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo zatrudnienia:

Absolwent kierunku Prawo zatrudnienia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • agencjach zatrudnienia,
 • działach kadr i płac,
 • biurach pośrednictwa pracy.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo zatrudnienia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)