Prawo zatrudnienia - kadry i płace

Prawo zatrudnienia - kadry i płace

Dodaj do ulubionych

Prawo zatrudnienia – kadry i płace studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Prawo zatrudnienia - kadry i płace to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo zatrudnienia - kadry i płace
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo zatrudnienia - kadry i płace rozpocznie się 5 maja 2022 r. i potrwa do 14 września 2022 r. | prawo zatrudnienia - kadry i płace - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności prawo zatrudnienia - kadry i płace możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie niestacjonarnym | prawo zatrudnienia - kadry i płace - uczelnie >

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Prawo zatrudnienia - kadry i płace stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Prawo zatrudnienia - kadry i płace - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo zatrudnienia - kadry i płace studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo zatrudnienia - kadry i płace studia II stopnia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo zatrudnienia - kadry i płace

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo zatrudnienia – kadry i płace

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace? Studia kształcą w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. Zdobędziesz wiedzę na temat prawa podatkowego czy ubezpieczeń społecznych. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie naliczać wynagrodzenia czy rozliczać świadczenia pracownicze w tym rozliczenia dotyczące Zakładów Ubezpieczeń Społecznych czu urzędów skarbowych.

Oprócz wiedzy teoretycznej nacisk będzie także kładziony na umiejętności praktyczne z zakresu przygotowywania dokumentacji,ewidencji pracowniczej oraz zarządzania kadrą. Obca nie będą Ci także obsługa informatycznych systemów kadrowo-płacowych. Jednym zdaniem, staniesz się specjalistą do spraw zatrudniania oraz zarządania pracownikami.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • prawa pracy: prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych,
 • przechowywania dokumentacji oraz ewidencji kadrowych,
 • obsługi informatycznych programów płacowych,
 • naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania świadczeń pracowniczych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace?

 

1. Tryb i typ studiów

Aktualny rynek pracy nieustannie potrzebuje specjalistów odnajdujących się w prawnych i finansowych aspektach, które wiążą się ściśle z zatrudnianiem pracowników. Stąd propozycja kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace, który możesz realizować w trybie niestacjonarnym. Niestacjonarny charakter studiów wskazuje na kształcenie weekendowe, co umożliwia pogodzenie edukacji z życiem prywatnym i zawodowym. Pamiętaj jednak, że studia zaoczne są płatne.

 

Studia na kierunku Prawo zatrudnienia - kadry i płace możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W siatce zajęć znajdziesz szereg interesujących przedmiotów, takich jak na przykład: postępowanie administracyjne w sprawach kadrowo-płacowych, zbiorowe prawo pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, system ubezpieczeń społecznych, prawo umów, nietypowe formy zatrudniania.

Interdyscyplinarny kierunek łączy treści z zakresu prawa, zarządzania, finansów, a nawet informatyki. Charakter zajęć jest przede wszystkim praktyczny. Studenci muszą zdobyć wiedzę i wykształcić potrzebne umiejętności, które pozwolą zająć się naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem świadczeń pracowniczych, rozstrzyganiem sporów ze stosunku pracy.

W trakcie całego procesu kształcenia nauczysz się obsługiwać informatyczne programy kadrowo-płacowe, zarządzać personelem, prowadzić dokumentację i ewidencję kadrową. Tego typu obowiązki wymagają zorganizowania i zdolności kierowniczych, a także chęci do pracy w zespole. Ważne są także umiejętności analityczne i szybkie łączenie faktów.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Obecnie niezwykle istotna jest znajomość prawa w kontekście zatrudnienia osób na stanowiska. Taka wiedza umożliwia skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa.

Studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace jest skierowane do osób, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej lub pracy w administracji państwowej. Jeżeli zatem jesteś osobą przedsiębiorczą to prawo zatrudnienia – kadry i płace może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

4. Gdzie studiować Prawo zatrudnienia - kadry i płace

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawo zatrudnienia - kadry i płace:

 

Ile trwają studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace?

Studia na kierunku Prawo zatrudnienia - kadry i płace trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studia prawnicze na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace są studiami uzupełniającymi, co oznacza, że możesz je realizować na drugim stopniu. Są to studia magisterskie, które trwają dwa lata (cztery semestry), a zakończyć je możesz z tytułem magistra. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobywaną na studiach licencjackich – pierwszego stopnia, które możesz realizować w zakresie pokrewnych kierunków z zakresu prawa, administracji, zarządzania czy finansów.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w szeroko pojętej obsłudze podmiotów gospodarczych. Może to dotyczyć nie tylko sektora publicznego, ale także prywatnego.
Będziesz mógł pracować jako specjalista do spraw polityki kadrowej, kadr i płac, zarządzania personelem oraz wynagrodzeniami, czy kadr personalnych.
Nic nie stoi także na przeszkodzie do założenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem jesteś osoba przedsiębiorczą i chciałbyś poznać prawny aspekt prowadzenia biznesu to prawo zatrudnienia – kadry i płace może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!
 
Absolwent kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • specjalista do spraw polityki kadrowej,
 • specjalista do spraw zarządzania personelem,
 • specjalista do spraw human resources,
 • specjalista do spraw płac,
 • specjalista do spraw wynagrodzeń.

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE

Komentarze (1)

K. odpowiedz

Takie studia można też zrobić w formie online, niektóre uczelnie oferują taką możliwość. Ja robiłam na WSKZ.

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia