Prawo zatrudnienia – kadry i płace

Prawo zatrudnienia – kadry i płace

Prawo zatrudnienia – kadry i płace studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Obecnie niezwykle istotna jest znajomość prawa w kontekście zatrudnienia osób na stanowiska. Taka wiedza umożliwia skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa. Studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace jest skierowane do osób, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej lub pracy w administracji państwowej. Jeżeli zatem jesteś osobą przedsiębiorczą to prawo zatrudnienia – kadry i płace może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace? Studia kształcą w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. Zdobędziesz wiedzę na temat prawa podatkowego czy ubezpieczeń społecznych. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie naliczać wynagrodzenia czy rozliczać świadczenia pracownicze w tym rozliczenia dotyczące Zakładów Ubezpieczeń Społecznych czu urzędów skarbowych. Oprócz wiedzy teoretycznej nacisk będzie także kładziony na umiejętności praktyczne z zakresu przygotowywania dokumentacji,ewidencji pracowniczej oraz zarządzania kadrą. Obca nie będą Ci także obsługa informatycznych systemów kadrowo-płacowych. Jednym zdaniem, staniesz się specjalistą do spraw zatrudniania oraz zarządania pracownikami.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w szeroko pojętej obsłudze podmiotów gospodarczych. Może to dotyczyć nie tylko sektora publicznego, ale także prywatnego. Będziesz mógł pracować jako specjalista do spraw polityki kadrowej, kadr i płac, zarządzania personelem oraz wynagrodzeniami, czy kadr personalnych. Nic nie stoi także na przeszkodzie do założenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem jesteś osoba przedsiębiorczą i chciałbyś poznać prawny aspekt prowadzenia biznesu to prawo zatrudnienia – kadry i płace może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: Studia II stopnia. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Prawo zatrudnienia - kadry i płace stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo zatrudnienia – kadry i płace

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
prawa pracy: prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych,
przechowywania dokumentacji oraz ewidencji kadrowych,
obsługi informatycznych programów płacowych,
naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania świadczeń pracowniczych,
języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace?

Aktualny rynek pracy nieustannie potrzebuje specjalistów odnajdujących się w prawnych i finansowych aspektach, które wiążą się ściśle z zatrudnianiem pracowników. Stąd propozycja kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace, który możesz realizować w trybie zaocznym. Niestacjonarny charakter studiów wskazuje na kształcenie weekendowe, co umożliwia pogodzenie edukacji z życiem prywatnym i zawodowym. Pamiętaj jednak, że studia zaoczne są płatne.

W siatce zajęć znajdziesz szereg interesujących przedmiotów, takich jak na przykład: postępowanie administracyjne w sprawach kadrowo-płacowych, zbiorowe prawo pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, system ubezpieczeń społecznych, prawo umów, nietypowe formy zatrudniania. Interdyscyplinarny kierunek łączy treści z zakresu prawa, zarządzania, finansów, a nawet informatyki. Charakter zajęć jest przede wszystkim praktyczny.

Studenci muszą zdobyć wiedzę i wykształcić potrzebne umiejętności, które pozwolą zająć się naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem świadczeń pracowniczych, rozstrzyganiem sporów ze stosunku pracy. W trakcie całego procesu kształcenia nauczysz się obsługiwać informatyczne programy kadrowo-płacowe, zarządzać personelem, prowadzić dokumentację i ewidencję kadrową. Tego typu obowiązki wymagają zorganizowania i zdolności kierowniczych, a także chęci do pracy w zespole. Ważne są także umiejętności analityczne i szybkie łączenie faktów.

Ile trwają studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace?

Studia prawnicze na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace są studiami uzupełniającymi, co oznacza, że możesz je realizować na drugim stopniu. Są to studia magisterskie, które trwają dwa lata (cztery semestry), a zakończyć je możesz z tytułem magistra. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobywaną na studiach licencjackich – pierwszego stopnia, które możesz realizować w zakresie pokrewnych kierunków z zakresu prawa, administracji, zarządzania czy finansów.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace

Absolwent kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • specjalista do spraw polityki kadrowej,
  • specjalista do spraw zarządzania personelem,
  • specjalista do spraw human resources,
  • specjalista do spraw płac,
  • specjalista do spraw wynagrodzeń.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO ZATRUDNIENIA – KADRY I PŁACE

Komentarze (0)