Prawo zatrudnienia - kadry i płace

Prawo zatrudnienia - kadry i płace

Dodaj do ulubionych

Prawo zatrudnienia – kadry i płace studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Prawo zatrudnienia - kadry i płace to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Prawo zatrudnienia - kadry i płace stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

Prawo zatrudnienia - kadry i płace - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE STUDIA NIESTACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo zatrudnienia - kadry i płace

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo zatrudnienia – kadry i płace

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace? Studia kształcą w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. Zdobędziesz wiedzę na temat prawa podatkowego czy ubezpieczeń społecznych. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie naliczać wynagrodzenia czy rozliczać świadczenia pracownicze w tym rozliczenia dotyczące Zakładów Ubezpieczeń Społecznych czu urzędów skarbowych.

Oprócz wiedzy teoretycznej nacisk będzie także kładziony na umiejętności praktyczne z zakresu przygotowywania dokumentacji,ewidencji pracowniczej oraz zarządzania kadrą. Obca nie będą Ci także obsługa informatycznych systemów kadrowo-płacowych. Jednym zdaniem, staniesz się specjalistą do spraw zatrudniania oraz zarządania pracownikami.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • prawa pracy: prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych,
 • przechowywania dokumentacji oraz ewidencji kadrowych,
 • obsługi informatycznych programów płacowych,
 • naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania świadczeń pracowniczych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace?

 

1. Tryb i typ studiów

Aktualny rynek pracy nieustannie potrzebuje specjalistów odnajdujących się w prawnych i finansowych aspektach, które wiążą się ściśle z zatrudnianiem pracowników. Stąd propozycja kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace, który możesz realizować w trybie niestacjonarnym. Niestacjonarny charakter studiów wskazuje na kształcenie weekendowe, co umożliwia pogodzenie edukacji z życiem prywatnym i zawodowym. Pamiętaj jednak, że studia zaoczne są płatne.

 

Studia na kierunku Prawo zatrudnienia - kadry i płace możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

W siatce zajęć znajdziesz szereg interesujących przedmiotów, takich jak na przykład: postępowanie administracyjne w sprawach kadrowo-płacowych, zbiorowe prawo pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych, system ubezpieczeń społecznych, prawo umów, nietypowe formy zatrudniania.

Interdyscyplinarny kierunek łączy treści z zakresu prawa, zarządzania, finansów, a nawet informatyki. Charakter zajęć jest przede wszystkim praktyczny. Studenci muszą zdobyć wiedzę i wykształcić potrzebne umiejętności, które pozwolą zająć się naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem świadczeń pracowniczych, rozstrzyganiem sporów ze stosunku pracy.

W trakcie całego procesu kształcenia nauczysz się obsługiwać informatyczne programy kadrowo-płacowe, zarządzać personelem, prowadzić dokumentację i ewidencję kadrową. Tego typu obowiązki wymagają zorganizowania i zdolności kierowniczych, a także chęci do pracy w zespole. Ważne są także umiejętności analityczne i szybkie łączenie faktów.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Obecnie niezwykle istotna jest znajomość prawa w kontekście zatrudnienia osób na stanowiska. Taka wiedza umożliwia skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa.

Studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace jest skierowane do osób, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej lub pracy w administracji państwowej. Jeżeli zatem jesteś osobą przedsiębiorczą to prawo zatrudnienia – kadry i płace może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

4. Gdzie studiować Prawo zatrudnienia - kadry i płace

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Prawo zatrudnienia - kadry i płace:

 

Ile trwają studia na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace?

Studia na kierunku Prawo zatrudnienia - kadry i płace trwają 2 lata (studia II stopnia).

Studia prawnicze na kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace są studiami uzupełniającymi, co oznacza, że możesz je realizować na drugim stopniu. Są to studia magisterskie, które trwają dwa lata (cztery semestry), a zakończyć je możesz z tytułem magistra. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobywaną na studiach licencjackich – pierwszego stopnia, które możesz realizować w zakresie pokrewnych kierunków z zakresu prawa, administracji, zarządzania czy finansów.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w szeroko pojętej obsłudze podmiotów gospodarczych. Może to dotyczyć nie tylko sektora publicznego, ale także prywatnego.
Będziesz mógł pracować jako specjalista do spraw polityki kadrowej, kadr i płac, zarządzania personelem oraz wynagrodzeniami, czy kadr personalnych.
Nic nie stoi także na przeszkodzie do założenia własnej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem jesteś osoba przedsiębiorczą i chciałbyś poznać prawny aspekt prowadzenia biznesu to prawo zatrudnienia – kadry i płace może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!
 
Absolwent kierunku prawo zatrudnienia – kadry i płace znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • specjalista do spraw polityki kadrowej,
 • specjalista do spraw zarządzania personelem,
 • specjalista do spraw human resources,
 • specjalista do spraw płac,
 • specjalista do spraw wynagrodzeń.

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE

Komentarze (1)

K. odpowiedz

Takie studia można też zrobić w formie online, niektóre uczelnie oferują taką możliwość. Ja robiłam na WSKZ.