Architektura

Architektura

Architektura

18.03.2022

Architektura – Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku architekrua w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku architektura w WSSIP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program kształcenia na kierunku Architektura opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać szeroką wiedzę z wielu elementów. Tymi elementami są zagadnienia dotyczące między innymi: sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz oczywiście projektowania architektonicznego. W toku studiów studenci zaznajamiają się z przepisami prawa budowlanego, ekonomiką i organizacją oraz przebiegiem procesu projektowego i inwestycyjnego, a także z rozmaitymi programami komputerowymi. Dzięki realizowanym przedmiotom i modułom studenci mogą dokładnie zapoznać się z tematyką projektowania domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, projektowania budynków usługowych, projektowania budynków publicznych i obiektów specjalnego przeznaczenia, a także tematyką urbanistyki domów jednorodzinnych, osiedli, czy kwartałów miasta oraz tematyką rewitalizacji przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych.

Absolwenci studiów na kierunku Architektura posiadają wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach projektujących architektoniczne obiekty budowlane. Co warto podkreślić, zawód powiązany z pozyskanym wykształceniem można wykonywać w niemal dowolnym miejscu na świecie.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mechanika budowli, 
 • fizyka budowli, 
 • dokumentacja techniczno - budowlana, 
 • materiałoznawstwo, 
 • budownictwo i konstrukcje, 
 • modelowanie architektoniczne

 

Definicji oraz określeń związanych z architekturą może być bardzo wiele, ale zagłębiając się we wszystkie łatwo zrozumieć, że nie jest to najłatwiejsza dziedzina, ponieważ wymaga różnych umiejętności i bogatej wiedzy. Architektura to zarazem wolność, jak i mocna dyscyplina. Frywolność oraz realizacja konkretnych, twardych założeń. A co to oznacza być architektem? Właśnie umiejętnie łączyć to, co wydaje się niemal niepasujące do siebie. Pomimo banalnego wydźwięku należy stwierdzić, że architektura jest dla każdego i każdy człowiek korzysta z jej wytworów. A na tych, którzy pragną tworzyć w jej zakresie czeka kierunek Architektura w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Studenci poznają przepisy techniczno- budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Nabywają umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Architektura w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi to także znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i organizacji procesu projektowego w kraju oraz państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: mechanika budowli, fizyka budowli, dokumentacja techniczno- budowlana, materiałoznawstwo, budownictwo i konstrukcje, modelowanie architektoniczne.

 

Sprawdź

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi kierunki studiów

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

Fundamentalnym dla studentów Architektury przedmiotem są Elementy struktury budynku. W toku zajęć wprowadzane są pojęcia definiujące strukturę budynków w ujęciu historycznym, a także współczesne rozwiązania i ich definiowanie. Na podstawie uzyskanej wiedzy teoretycznej postępuje dalsze kształcenie w zakresie projektowania architektonicznego w projektach wykonywanych w późniejszych etapach nauki, którego celem jest nabycie umiejętności przeprowadzenia pełnego procesu projektowego, poczynając od analizowania uwarunkowań zewnętrznych, poprzez umiejętności podejmowania decyzji przestrzennych dotyczących kształtowania budynków w konkretnym środowisku. Naturalnie, to tylko jeden z wielu elementów kształcenia, z jakimi mierzą się studenci omawianego przez nas kierunku, ponieważ architektura jest bardzo złożoną dyscypliną i wymaga niezwykle bogatej wiedzy oraz różnorodnych zdolności. A co po studiach? Absolwent Architektury w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi może pracować w biurach projektujących architektoniczne obiekty budowlane oraz projekty urbanistyczne, a po odbyciu praktyk zawodowych może ubiegać się o specjalne uprawnienia.

Studia w Łodzi to termin, w którym mieści się wiele możliwości dla młodych ludzi pragnących pozyskać wysokiej jakości wykształcenie. Co ważne, mogą to zrobić w dowolnej, wybranej przez siebie dyscyplinie. Chcąc studiować architekturę warto dowiedzieć się czegoś więcej o uczelni, o której mówimy.

 

Jakie ma Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi opinie?

Sandra, studentka Architektury mówi:

„Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania to taka oaza swobody myśli. To miejsce, w którym spotykają się prawdziwi pasjonaci, a także ludzie, o których za jakiś czas będzie głośno w świecie sztuki. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ARCHITEKUTRA - ważne informacje

architektura studia Łódź

architektura studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi:

Absolwent kierunku Architektura w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • abstrakcyjnego rozumienia problemów technicznych,
 • geometrii wykreślnej,
 • konstruowania i wizualizacji obiektów architektonicznych,
 • akustyki,
 • zagadnień kształtowania struktur i ustrojów budowlanych,
 • określania obciążeń konstrukcji,
 • elementów kompozycji architektonicznej,
 • zasad inwentaryzacji urbanistycznej,
 • przygotowywania dokumentacji architektoniczno- budowlanej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura:

Absolwent kierunku Architektura w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • administracji publicznej,
 • nadzorze budowlanym.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Komentarze (0)