Architektura - Łódź
Dodaj do ulubionych

13.01.2023

Architektura studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Architektura w Łodzi to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym.

Studia na kierunku architektura w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | Architektura Łódź - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Łodzi architekturę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznejPolitechnika Łódzka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi.

 

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku architektura studenci nauczą się przygotowywania projektów różnorodnych obiektów budowlanych, w dedykowanych programach i narzędziach informatycznych. Ponadto rozwiną kompleksową wiedzę z zakresu budownictwa, nauk artystycznych oraz ogólnoplastycznych. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć, dzięki którym studenci nauczą się tworzenia rysunków technicznych.

Absolwenci architektury zyskują możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz zdania teoretyczno-praktyczego egzaminu na architekta. Wynik tego egzaminu jest podstawą do ubiegania się o przyznanie uprawnień architektonicznych w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku architektura w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy oraz matematyka. Dodatkowo przeprawadzany jest egzamin z rysunku oraz rozmowa kwalifikacyjna. l szczegółowe wymagania >

 

Ceny

Politechnika Łódzka przygotowała 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunku architektura. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCena za pierwszy rok studiów wynosi około 11760 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku architektura w Łodzi >

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w biurach projektowych i firmach wykonawczych. Absolwenci znajdą zatrudnienie także w pracowniach konserwatorskich oraz w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

czytaj dalej wszystko o Architektura - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek architektura

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Architektura stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie architektura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Informatologia z biznesowym językiem angielskim stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatologia z biznesowym językiem angielskim

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Pokaż więcej

Jakie wymagania Architekturę w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi? Aby dołączyć do grona studentów Architektury należy pochwalić się bardzo dobrym wynikiem maturalnym z matematyki, najważniejszego przedmiotu w procesie rekrutacji. Ponadto zwróć uwagę na język obcy.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku architektura najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy nowożytny
 • matematyka

 

Należy pamiętać jednak, że studia architektoniczne różnią się od pozostałych kierunków, dlatego aby dostać się na nie należy jeszcze przejść egzamin, polegający na sprawdzianie uzdolnień plastycznych.

Wymagania na studia architektoniczne w Łodzi są wysokie, między innymi dlatego, by w toku nauki poradzić sobie z szeregiem przedmiotów, wśród których znajdują się: projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne zabudowy mieszkaniowej, projektowanie terenów zielonych, projektowanie architektoniczne małych obiektów użyteczności publicznej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Łodzi

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować architekturę w Łodzi?

Architekturę w Łodzi studiować można w jednej uczelni publicznej: Politechnice Łódzkiej (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ) oraz w jednej uczelni niepublicznej: Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi.

Gdzie studiować architekturę bezpłatnie w Łodzi?

Bezpłatne studia na kierunku architektura w trybie stacjonarnym oferuje Politechnika Łódzka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ).

Gdzie studiować architekturę niestacjonarnie w Łodzi?

Architekturę niestacjonarnie studiować można tylko w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Uczelnie publiczne w Łodzi nie oferują studentom możliwości podjęcia niestacjonarnych studiów na kierunku architektura.

Dowiedz się więcej architektura w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na architekturze w Łodzi?

Niestacjonarne studia na kierunku architektura w Łodzi są płatne, a cena za jeden rok akademicki na tych studiach wynosi około 11400 zł. ceny - architektura Łódź >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne?

Studia niestacjonarne w Łodzi wiążą się z opłatami – zarówno w uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Niestacjonarną naukę na kierunku architektura w Łodzi podjąć można jedynie w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura w Łodzi?

Kierunek architektura w Łodzi jest idealny dla osób, które chcą nieustannie rozwijać wyobraźnię przestrzenną, a także zdobyć odpowiednie kompetencje w przygotowywaniu projektów obiektów różnego typu.

Interdyscyplinarna forma kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy ogólnotechnicznej i rozwijanie predyspozycji artystycznych.

W trakcie zdobywanego wykształcenia masz szansę nauczyć się projektować budynki mieszkalne i użytkowe drewniane i murowane. Uczęszczanie na zajęcia plastyczne ma rozwijać Twoją wrażliwość na kolor, proporcję i grę świateł. Nauczysz się także korzystać z różnych technik komputerowych i zaawansowanych programów do projektowania 3D. Studenci zdobywają wiedzę z dziedzin wzornictwa, wystawiennictwa i scenografii.

Studia architektoniczne możesz realizować na uczelniach w Łodzi zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć wypełniona jest przedmiotami, które mają ukształtować Twoją wyobraźnię przestrzenną i przygotowują studentów do tworzenia różnorodnych form obiektów w architektonicznych. Studenci uczęszczają na zajęcia z projektowania architektonicznego w kontekście śródmiejskim, na projektowanie architektoniczne obiektów użyteczności publicznej, projektowanie urbanistyczne, integracja procesów projektowania – BIM.

Czekają na Ciebie także przedmioty związane z konserwacją zabytków oraz z rewitalizacją i rehabilitacją środowiska zurbanizowanego. Realizacja zajęć plastycznych pozwoli Ci rozwinąć wyobraźnię przestrzenną i wrażliwość na kolor, proporcję czy grę światła.

Nabędziesz także wiedzę z technicznych, humanistycznych i artystycznych. Będziesz w stanie kierować procesem wykonawczym w odniesieniu do architektury wnętrz w obiektach nowo projektowanych i adaptowanych.

 

W programie studiów na kierunku Architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia w Łodzi na kierunku architektura są przeznaczone dla osób, które mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i poczucie estetyki. Kandydaci powinni odznaczać się talentem artystycznym zwłaszcza w zakresie rysunku, także technicznego. Ważne są zainteresowania graficzne, również w kontekście grafiki komputerowej, a także zainteresowania związane z najnowszymi technologiami.

Warto posiadać zdolność do przewidywania zachodzących i nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych, a także przestrzennych.

Jeśli w trakcie zdobywanego kształcenia, chcesz nauczyć się przygotowywać projekty różnorodnych obiektów, pragniesz zgłębiać wiedzę ogólnobudowlaną, a także rozwijać umiejętności artystyczne, architektura jest właśnie dla Ciebie. To dzięki niej nauczysz się projektować budynki mieszkalne i użytkowe – drewniane i murowane.

 

Predyspozycje kandydata na studia na kierunku architektura:

 • umiejętność rysowania
 • zdolności matematyczne
 • łatwość w obsługiwaniu programów komputerowych 
 • poczucie estetyki
 • kreatywność
 • zainteresowania związane z architekturą
 • umiejętność pracy w zespole

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci łódzkiej architektury mają możliwość zdobyć wszechstronną wiedzę, która będzie obejmowała problemy konstrukcyjne, budowlane i inżynieryjne odnoszące się do projektowania budynków różnego typu. Poznają problematykę w zakresie architektury i urbanistyki oraz potrafią rozwiązywać proste problemy projektowe.

Masz szansę zdobyć rzetelne wykształcenie, które obejmie problematykę fizyki, technologii i funkcji budynków w takiej części, która umożliwi konkretne jej wykorzystywanie, a także ochronę tworzonych budynków przed działaniem czynników atmosferycznych.

Poznasz relacje, które zachodzą między człowiekiem i architekturą oraz architekturą i środowiskiem, które je otacza. Będziesz w stanie dostosować architekturę do ludzkich potrzeb i skali człowieka.

Zgłębisz ze zrozumieniem przepisy prawa i procedury niezbędne do realizacji projektów budynków, a także poznasz wszelkie metody i środki wdrażania ekologicznie odpowiedzialnego projektowania zrównoważonego oraz ochrony i konserwacji otaczającego środowiska.

 

Umiejętności

Kierunek architektura w Łodzi zapewni Ci zdobycie szereg potrzebnych do pracy kompetencji. Absolwenci uczą się wykorzystywać doświadczenia, które zdobywają w trakcie studiów w celu dokonania krytycznej analizy uwarunkowań i formułowania wniosków do projektowania w interdyscyplinarnym kontekście.

Mogą poszczycić się umiejętnościami w zakresie projektowania obiektów architektonicznych oraz prostych zespołów urbanistycznych, które spełniają wymogi estetyczne i techniczne.

Potrafią przygotować prezentację graficzną, pisemną i ustną odnoszącą się do koncepcji projektowych w zakresie architektury i urbanistyki, która spełni wszelkie wymogi profesjonalnego zapisu odpowiedniego dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Umiejętnie wykorzystują metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci studiów architektonicznych w Łodzi mogą poszczycić się interdyscyplinarnym wykształceniem. Wiedza, umiejętności i opanowane kompetencje społeczne przyczyniają się do możliwości wyboru satysfakcjonującego stanowiska na aktualnym rynku pracy.

Absolwenci są przygotowani do przestrzegania zasad etyki zawodowej i brania odpowiedzialności za podejmowane działania, szanowania różnorodności poglądów i kultur, a także wykazywania wrażliwości na społeczne aspekty zawodu.

Biorą odpowiedzialność za wartości architektoniczne i urbanistyczne w ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego, a także wszelkie podejmowane decyzje zawodowe. Są świadomi wartości nieustannego dokształcania się.

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Łodzi?

Studia na kierunku Architektura w Łodzi trwają w zależności od wybranego stopnia 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Niezależnie od wyboru uczelni w Łodzi, na której chciałbyś podjąć studia na kierunku Architektura, powinieneś wiedzieć, że dzielą się one na studia I i II stopnia. Podobnie jak ma to miejsce na większości kierunków, ukończenie I stopnia studiów trwających 4 lata gwarantuje ci uzyskanie tytułu inżyniera.

II stopień można podjąć wyłącznie posiadając dyplom ukończenia studiów I stopnia. Tytuł magistra inżyniera architekta otrzymasz po ukończeniu obydwu stopni, a czas, jaki będzie ci do tego potrzebny, to 5,5 roku.

Architektura w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier architekt
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier architekt
Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Łodzi?

Absolwenci kierunku architektura w Łodzi mają bardzo wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia. Pracują oni w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą. Zatrudniani są w biurach architektonicznych, ale mogą prowadzić również własną działalność zawodową w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego.

Dzięki zdobywanemu wykształceniu możesz planować karierę w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz w branży związanej z architekturą wnętrz. Będziesz współpracował/a ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych i artystycznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Architektura:

 • biura projektowe,
 • firmy wykonawcze,
 • pracownie związane z projektowaniem wnętrz,
 • własna działalność gospodarcza
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej,
 • pracownie konserwatorskie

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej i przeciętne wynagrodzenie

 

Ścieżki kariery Przeciętne zarobki brutto

architekt

5690 zł

projektant

4540 zł

kierownik budowy w zakresie architektury

8830 zł

inspektor

6000 zl

kreślarz

5010zł

asystent architekta

4230 zł

źródło: zarobki.pracuj.pl, wynagrodzenia.pl

Stanowiska pracy, które obejmują absolwenci architektury, uzależnione są od ukończonych specjalności i kursów, które gwarantują zdobycie potrzebnych kwalifikacji i kompetencji.

 

Gdzie studiować na kierunku architektura w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Łódzkiej, jako specjalność na Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Łódzka oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 11760 zł.

 

Architektura studia w Łodzi - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Kandydaci na określone kierunki studiów przyjmowani są na podstawie listy rankingowej – lista miejsc na poszczególnych uczelniach jest ograniczona, dlatego kandydaci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku architektura w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka – 90

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia na kierunku architektura w Łodzi

Stacjonarne studia w łódzkich uczelniach publicznych na kierunku architektura są bezpłatne – za niestacjonarną naukę w publicznych szkołach wyższych oraz za większość studiów oferowanych przez prywatne uczelnie należy jednak zapłacić.

W Łodzi żadna z uczelni publicznych nie oferuje kandydatom możliwości podjęcia studiów niestacjonarnych na architekturze.

 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi: od 11760 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji w poszczególnych uczelniach kandydaci otrzymują poprzez system IRK lub ERK – informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na wybrane studia pojawia się w określonym terminie w indywidualnym profilu kandydata. Dzięki temu może on dowiedzieć się, ile punktów zdobył w procesie rekrutacyjnym oraz które miejsce zajął na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka: 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne złożyć można zazwyczaj osobiście w siedzibie uczelni lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej czy elektronicznej. Kandydaci na studia w Łodzi powinni pamiętać o tym, żeby dostarczyć kompletny zestaw dokumentów.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty na uczelnie najczęściej przyjmowane są niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji – komplet dokumentów należy dostarczyć w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie (zazwyczaj jest to kilka dni). Spóźnienie lub złożenie niekompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia!

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka: od 15.06.2022 do 12.07.2022

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne, online, stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Łódzka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Filologiczny UŁ) stacjonarne studia II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na studia na kierunek Architektura w Łodzi?

Proces rekrutacji

Jeśli myślisz o studiowaniu architektury, warto wcześniej sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w kraju. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Rekrutacja przewiduje także egzaminy wstępne, które składają się zazwyczaj z części rysunkowej oraz testu sprawdzającego ogólne predyspozycje do zawodu architekta.

 

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź, czy konieczne jest przygotowanie portfolia z autorskimi pracami.

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia architektoniczne w Łodzi

studia architektoniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku architektura Łódź – niestacjonarne

Studia w Łodzi na kierunku architektura możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia niestacjonarne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku architektura studia niestacjonarne w Łodzi

 

Jakie są ceny studiów na kierunku architektura w Łodzi?

Studia niestacjonarne w Łodzi w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi i różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku architektura w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni mogą być płatne lub bezpłatne.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku architektura - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Łodzi?

Dokonanie wyboru kierunku studiów, uczelni i miejsca nauki nierzadko spędza sen z powiek kandydatom. Aby podjąć najtrafniejszą decyzję, kandydaci zadają wiele pytań, a jedno z nich brzmi: Jakie ma kierunek Architektura w Łodzi opinie?

Szymon, student II- stopnia Architektury w Łodzi mówi:

„W życiu trzeba kierować się marzeniami. Moim marzeniem jest zostać słynnym architektem na wzór Franka Gehryego. Żeby tak się stało, bądź aby dążyć w tym kierunku należy ukończyć studia. A studia architektoniczne w Łodzi to niesamowita przygoda, biorąc pod uwagę ciekawą zabudowę miasta i jego niepowtarzalny klimat. Dlatego przyjechałem do Łodzi z Bielska- Białej”.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura Łódź studia i stopnia

Architektura Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura Łódź studia stacjonarne

Architektura Łódź studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura w Łodzi

Studia I stopnia

Zobacz także

Pokaż wszystkie

Kierunki architektura i budownictwo w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu