Architektura - Łódź

Architektura - Łódź

Architektura - Łódź

Studia w Łodzi

architektura 

Odkryj architekturę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Architektura studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Architektura w Łodzi to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta.

Absolwenci architektury zyskują możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz zdania teoretyczno-praktyczego egzaminu na architekta. Wynik tego egzaminu jest podstawą do ubiegania się o przyznanie uprawnień architektonicznych w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Studia możesz podjąć na Politechnice Łódzkiej oraz niepublicznej szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Łódzka oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 11400 zł.

 

W czasie studiów na kierunku architektura studenci nauczą się przygotowywania projektów różnorodnych obiektów budowlanych, w dedykowanych programach i narzędziach informatycznych. Ponadto rozwiną kompleksową wiedzę z zakresu budownictwa, nauk artystycznych oraz ogólnoplastycznych. Program nauczania zakłada także realizacje zajęć, dzięki którym studenci nauczą się tworzenia rysunków technicznych.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w biurach projektowych i firmach wykonawczych. Absolwenci znajdą zatrudnienie także w pracowniach konserwatorskich oraz w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

 

czytaj dalej wszystko o Architektura - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek architektura

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku architektura

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie architektura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Informatologia z biznesowym językiem angielskim stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatologia z biznesowym językiem angielskim

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Wzornictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku lub 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania Architekturę w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi? Aby dołączyć do grona studentów Architektury należy pochwalić się bardzo dobrym wynikiem maturalnym z matematyki, najważniejszego przedmiotu w procesie rekrutacji. Ponadto zwróć uwagę na język obcy.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku architektura najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy nowożytny
 • matematyka

 

Należy pamiętać jednak, że studia architektoniczne różnią się od pozostałych kierunków, dlatego aby dostać się na nie należy jeszcze przejść egzamin, polegający na sprawdzianie uzdolnień plastycznych.

Wymagania na studia architektoniczne w Łodzi są wysokie, między innymi dlatego, by w toku nauki poradzić sobie z szeregiem przedmiotów, wśród których znajdują się: projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne zabudowy mieszkaniowej, projektowanie terenów zielonych, projektowanie architektoniczne małych obiektów użyteczności publicznej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

ARCHITEKTURA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku architektura w Łodzi

Studia I stopnia

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura w Łodzi?

Kierunek architektura w Łodzi jest idealny dla osób, które chcą nieustannie rozwijać wyobraźnię przestrzenną, a także zdobyć odpowiednie kompetencje w przygotowywaniu projektów obiektów różnego typu.

Interdyscyplinarna forma kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy ogólnotechnicznej i rozwijanie predyspozycji artystycznych.

W trakcie zdobywanego wykształcenia masz szansę nauczyć się projektować budynki mieszkalne i użytkowe drewniane i murowane. Uczęszczanie na zajęcia plastyczne ma rozwijać Twoją wrażliwość na kolor, proporcję i grę świateł. Nauczysz się także korzystać z różnych technik komputerowych i zaawansowanych programów do projektowania 3D. Studenci zdobywają wiedzę z dziedzin wzornictwa, wystawiennictwa i scenografii.

Studia architektoniczne możesz realizować na uczelniach w Łodzi zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci łódzkiej architektury mają możliwość zdobyć wszechstronną wiedzę, która będzie obejmowała problemy konstrukcyjne, budowlane i inżynieryjne odnoszące się do projektowania budynków różnego typu. Poznają problematykę w zakresie architektury i urbanistyki oraz potrafią rozwiązywać proste problemy projektowe.

Masz szansę zdobyć rzetelne wykształcenie, które obejmie problematykę fizyki, technologii i funkcji budynków w takiej części, która umożliwi konkretne jej wykorzystywanie, a także ochronę tworzonych budynków przed działaniem czynników atmosferycznych.

Poznasz relacje, które zachodzą między człowiekiem i architekturą oraz architekturą i środowiskiem, które je otacza. Będziesz w stanie dostosować architekturę do ludzkich potrzeb i skali człowieka.

Zgłębisz ze zrozumieniem przepisy prawa i procedury niezbędne do realizacji projektów budynków, a także poznasz wszelkie metody i środki wdrażania ekologicznie odpowiedzialnego projektowania zrównoważonego oraz ochrony i konserwacji otaczającego środowiska.

 

Umiejętności

Kierunek architektura w Łodzi zapewni Ci zdobycie szereg potrzebnych do pracy kompetencji. Absolwenci uczą się wykorzystywać doświadczenia, które zdobywają w trakcie studiów w celu dokonania krytycznej analizy uwarunkowań i formułowania wniosków do projektowania w interdyscyplinarnym kontekście.

Mogą poszczycić się umiejętnościami w zakresie projektowania obiektów architektonicznych oraz prostych zespołów urbanistycznych, które spełniają wymogi estetyczne i techniczne.

Potrafią przygotować prezentację graficzną, pisemną i ustną odnoszącą się do koncepcji projektowych w zakresie architektury i urbanistyki, która spełni wszelkie wymogi profesjonalnego zapisu odpowiedniego dla projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Umiejętnie wykorzystują metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci studiów architektonicznych w Łodzi mogą poszczycić się interdyscyplinarnym wykształceniem. Wiedza, umiejętności i opanowane kompetencje społeczne przyczyniają się do możliwości wyboru satysfakcjonującego stanowiska na aktualnym rynku pracy.

Absolwenci są przygotowani do przestrzegania zasad etyki zawodowej i brania odpowiedzialności za podejmowane działania, szanowania różnorodności poglądów i kultur, a także wykazywania wrażliwości na społeczne aspekty zawodu.

Biorą odpowiedzialność za wartości architektoniczne i urbanistyczne w ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego, a także wszelkie podejmowane decyzje zawodowe. Są świadomi wartości nieustannego dokształcania się.

 

Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć wypełniona jest najważniejszymi przedmiotami, które mają ukształtować Twoją wyobraźnię przestrzenną i przygotowują studentów do tworzenia różnorodnych form obiektów w architektonicznych. Studenci uczęszczają na zajęcia z projektowania architektonicznego w kontekście śródmiejskim, na projektowanie architektoniczne obiektów użyteczności publicznej, projektowanie urbanistyczne, integracja procesów projektowania – BIM.

Czekają na Ciebie także przedmioty związane z konserwacją zabytków oraz z rewitalizacją i rehabilitacją środowiska zurbanizowanego. Realizacja zajęć plastycznych pozwoli Ci rozwinąć wyobraźnię przestrzenną i wrażliwość na kolor, proporcję czy grę światła.

Nabędziesz także wiedzę z technicznych, humanistycznych i artystycznych. Będziesz w stanie kierować procesem wykonawczym w odniesieniu do architektury wnętrz w obiektach nowo projektowanych i adaptowanych.

 

W programie studiów na kierunku Architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia w Łodzi na kierunku architektura są przeznaczone dla osób, które mają rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną i poczucie estetyki. Kandydaci powinni odznaczać się talentem artystycznym zwłaszcza w zakresie rysunku, także technicznego. Ważne są zainteresowania graficzne, również w kontekście grafiki komputerowej, a także zainteresowania związane z najnowszymi technologiami.

Warto posiadać zdolność do przewidywania zachodzących i nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych, a także przestrzennych.

Jeśli w trakcie zdobywanego kształcenia, chcesz nauczyć się przygotowywać projekty różnorodnych obiektów, pragniesz zgłębiać wiedzę ogólnobudowlaną, a także rozwijać umiejętności artystyczne, architektura jest właśnie dla Ciebie. To dzięki niej nauczysz się projektować budynki mieszkalne i użytkowe – drewniane i murowane.

 

Predyspozycje kandydata na studia na kierunku architektura:

 • umiejętność rysowania
 • zdolności matematyczne
 • łatwość w obsługiwaniu programów komputerowych 
 • poczucie estetyki
 • kreatywność
 • zainteresowania związane z architekturą
 • umiejętność pracy w zespole

 

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Łodzi?

Studia na kierunku Architektura w Łodzi trwają w zależności od wybranego stopnia 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Niezależnie od wyboru uczelni w Łodzi, na której chciałbyś podjąć studia na kierunku Architektura, powinieneś wiedzieć, że dzielą się one na studia I i II stopnia. Podobnie jak ma to miejsce na większości kierunków, ukończenie I stopnia studiów trwających 4 lata gwarantuje ci uzyskanie tytułu inżyniera.

II stopień można podjąć wyłącznie posiadając dyplom ukończenia studiów I stopnia. Tytuł magistra otrzymasz po ukończeniu obydwu stopni, a czas, jaki będzie ci do tego potrzebny, to 5,5 roku.

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Łodzi?

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Łodzi?

Absolwenci kierunku architektura w Łodzi mają bardzo wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia. Pracują oni w branży budowlanej i architektonicznej w kraju i za granicą. Zatrudniani są w biurach architektonicznych, ale mogą prowadzić również własną działalność zawodową w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego.

Dzięki zdobywanemu wykształceniu możesz planować karierę w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz w branży związanej z architekturą wnętrz. Będziesz współpracował/a ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych i artystycznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Architektura:

 • biura projektowe,
 • firmy wykonawcze,
 • pracownie związane z projektowaniem wnętrz,
 • własna działalność gospodarcza
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej,
 • pracownie konserwatorskie

 

Stanowiska pracy, które obejmują absolwenci architektury, uzależnione są od ukończonych specjalności i kursów, które gwarantują zdobycie potrzebnych kwalifikacji i kompetencji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Architektura:

 • architekt
 • projektant
 • kierownik budowy w zakresie architektury
 • kreślarz
 • inspektor
 • asystent architekta

Gdzie studiować na kierunku architektura w Łodzi?

 

Architektura studia w Łodzi - uczelnie:

 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 
 

1. Uczelnie publiczne

Politechnika Łódzka

Architektura na Politechnice Łódzkiej, realizowana jest na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Studia są dwustopniowe – pierwszy stopień zakończony jest tytułem inżyniera architekta, a trwa on 4 lata. Drugi stopień trwający półtora roku, zakończony jest tytułem magistra.

 

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • Stacjonarnym (studia bezpłatne limit miejsc 90 osób)

 

Studia na kierunku architektura, to świetny wybór dla ludzi o umysłach ścisłych, dbających o szczegóły i detale. Rozległa wiedza z zakresu matematyki i fizyki, ułatwi studiowanie i przyniesie większe sukcesy.

Ponadto, absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunku architektura, powinien znaleźć późniejszą pracę, bez większych problemów, ponieważ uczelnia ta przygotowuje swoich słuchaczy do pracy w biurach projektowych, firmach wykonawczych, pracowniach związanych z projektowaniem wnętrz, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, czy pracowniach konserwatorskich.

Wybierając studia na Politechnice Łódzkiej, w ramach kierunku można odbywać ciekawe staże w wielu dużych, polskich firmach, np.:

 • Fakro sp. Z O.O.
 • Łódzka Spółka Infrastrukturalna
 • Tubądzin Management Group

 

Studiując na tym kierunku, adept architektury zyskuje szeroką wiedzę i umiejętności, pozwalające na pracę w zespołach wykonawczych i projektowych oraz możliwość kontynuacji nauki i rozwoju w kierunku naukowo-badawczym.

Co więcej – uczelnia wydaje absolwentom tego kierunku certyfikat ENAEE, ułatwiający ubieganie się o tytuł zarejestrowanego inżyniera.

Dowiedz się więcej

 
 

2. Uczelnie niepubliczne

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

W Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, można studiować kierunek architektura, na studiach pierwszego stopnia – inżynierskich, trwających 4 lata.

 

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • Stacjonarnym (opłata za pierwszy rok studiów – 11400 zł)
 • Niestacjonarnym (opłata za pierwszy rok studiów – 11400 zł)

 

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, przygotowała w swojej ofercie wiele ciekawych specjalności, dzięki którym, przyszły student będzie mógł kształcić się w wybranej przez siebie, interesującej dziedzinie:

 • Projektowanie domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • Projektowanie budynków usługowych
 • Projektowanie budynków publicznych i obiektów specjalnego przeznaczenia
 • Urbanistyka domów jednorodzinnych, osiedli, kwartałów miasta i planowania przestrzennego
 • Rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych

 

Dzięki studiom na tej uczelni, młody adept uzyskuje wiedzę projektową i techniczną, a także udoskonala się w zagadnieniach z ekonomiki i procesów projektowych. Obszerna wiedza z zakresu techniki, kultury i humanistyki, pozwala na kształcenie interdyscyplinarne, tak pożądane w dzisiejszych czasach.

Uczęszczając na ten kierunek studiów, student ma gwarancję rzetelnego wykształcenia specjalistycznego, realizowanego w pracowniach i katedrach. Po ukończeniu tego kierunku, absolwent otrzymuje dyplom i zawodowy tytuł inżyniera architekta.

Dowiedz się więcej

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na studia na kierunek Architektura w Łodzi?

Proces rekrutacji

Jeśli myślisz o studiowaniu architektury, warto wcześniej sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w kraju. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Rekrutacja przewiduje także egzaminy wstępne, które składają się zazwyczaj z części rysunkowej oraz testu sprawdzającego ogólne predyspozycje do zawodu architekta.

 

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź, czy konieczne jest przygotowanie portfolia z autorskimi pracami.

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia architektoniczne w Łodzi

studia architektoniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku architektura Łódź – niestacjonarne

Studia w Łodzi na kierunku architektura możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia niestacjonarne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

dowiedz się więcej na temat kierunku architektura studia niestacjonarne w Łodzi

 

Jakie są ceny studiów na kierunku architektura w Łodzi?

Studia niestacjonarne w Łodzi w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi i różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku architektura w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni mogą być płatne lub bezpłatne.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku architektura - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Łodzi?

Dokonanie wyboru kierunku studiów, uczelni i miejsca nauki nierzadko spędza sen z powiek kandydatom. Aby podjąć najtrafniejszą decyzję, kandydaci zadają wiele pytań, a jedno z nich brzmi: Jakie ma kierunek Architektura w Łodzi opinie?

Szymon, student II- stopnia Architektury w Łodzi mówi:

„W życiu trzeba kierować się marzeniami. Moim marzeniem jest zostać słynnym architektem na wzór Franka Gehryego. Żeby tak się stało, bądź aby dążyć w tym kierunku należy ukończyć studia. A studia architektoniczne w Łodzi to niesamowita przygoda, biorąc pod uwagę ciekawą zabudowę miasta i jego niepowtarzalny klimat. Dlatego przyjechałem do Łodzi z Bielska- Białej”.

Kierunki architektura i budownictwo w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)