Architektura - Łódź

Architektura - Łódź

Architektura - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

architektura 

Odkryj architekturę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Architektura studia Łódź | woj. łódzkie

Dla kogo ten kierunek

Architektura to kierunek kształcenia, o którym marzą wszyscy ci, którzy chcieliby pójść w ślady Le Corbusiera, czy Daniela Libeskinda, jednych z najwybitniejszych architektów swoich czasów. Jak wiadomo, każdy kierunek studiów rządzi się własnymi prawami, w związku z czym nie istnieje na świecie człowiek mający predyspozycje do absolutnie wszystkiego. Czym wobec tego powinni charakteryzować się miłośnicy wszelkich budowli i skomplikowanych konstrukcji, aspirujących do zostania następcami znamienitych mistrzów?

Studia architektoniczne powstały dla tych, którzy potrafią połączyć umiejętność abstrakcyjnego myślenia z rygorem liczb i nauk ścisłych. Jeśli posiadasz zdolności artystyczne, rozbudowane o umiejętności tworzenia zapisków technicznych zrozumiałych przez potencjalnych wykonawców twoich projektów, chciałbyś mieć realny wpływ na stan polskiego budownictwa, a ponadto niestraszna ci nauka zaawansowanej matematyki, to studia na kierunku architektura, oferowane przez sporą liczbę polskich oraz łódzich uczelni, mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów.

 

Program studiów i gdzie studiować

Przyszłym łódzkim wizjonerom budownictwa i wszelakich konstrukcji wychodzą naprzeciw studia na kierunku Architektura, realizowane między innymi przez Politechnikę Łódzką oraz Społeczną Akademię Nauk, różniące się nieco samym programem studiów, wymaganiami rekrutacyjnymi oraz liczbą miejsc. Kierunek ten realizowany jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Jego fundamentalnym założeniem jest wykształcenie przyszłego architekta, przy pomocy zajęć kształtujących wyobraźnię przestrzenną, zaznajamiających z prawem budowlanym, czy też dziedzinami fizyki i matematyki. 

 

Praca po studiach

Zawód architekta wiąże się z wielką odpowiedzialnością wynikającą z konieczności wykonywania skrupulatnych obliczeń, uwzględniających działanie grawitacji i innych zjawisk fizycznych mogących mieć wpływ na stan efektu końcowego, będącego wynikiem realizacji architektonicznego projektu. Dla pasjonatów nie jest to jednak powód do zniechęcenie, wręcz przeciwnie – maturzyści chętnie podejmują wyzwanie wynikające z implikowanych przez specyfikę studiów i przyszłej pracy trudności poprzez zabieganie o miejsca na wybranej przez siebie łódzkiej uczelni, najlepiej pasującej do osobistych oczekiwań.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania Architekturę w Łodzi?

Jak wygląda rekrutacja na jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów w Łodzi? Aby dołączyć do grona studentów Architektury należy pochwalić się bardzo dobrą oceną z matematyki, najważniejszego przedmiotu w procesie rekrutacji. Należy pamiętać jednak, że studia architektoniczne różnią się od pozostałych kierunków, dlatego aby dostać się na nie należy jeszcze przejść egzamin, polegający na sprawdzianie uzdolnień plastycznych.

Wymagania na studia architektoniczne w Łodzi są wysokie, między innymi dlatego, by w toku nauki poradzić sobie z szeregiem przedmiotów, wśród których znajdują się: projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne zabudowy mieszkaniowej, projektowanie terenów zielonych, projektowanie architektoniczne małych obiektów użyteczności publicznej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ŁODZI

Harmonogram rekrutacji

Z harmonogramem rekrutacji powinna zapoznać się szczegółowo każda osoba, która chce rozpocząć studia na kierunku architektura. Znajdują się w nim informacje na temat rejestracji kandydatów, czy egzaminów wstępnych. Przyszli studenci na studia mogą zapisywać się już w maju, nie ma znaczenia jednak kolejność zgłoszeń, lecz wyniki z matur oraz – w przypadku architektury – egzaminów wstępnych.

Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zakończony na początku lipca. Wtedy też kandydaci mogą składać dokumenty oraz oczekiwać na kolejny etap zmagań, czyli egzamin praktyczny. O tym, kto dostał się na studia, zadecyduje suma wyników matur oraz sprawdzianu wstępnego. Kandydaci dowiedzą się o tym pod koniec lipca.

Uczelnie w Łodzi bardzo często otwierają dodatkowy termin rekrutacji, który umożliwi dostanie się na studia dodatkowej puli osób. Do egzaminów praktycznych przystąpią one w sierpniu, a o wynikach postępowania dowiedzą się na przełomie sierpnia oraz września. Dokładne informacje o harmonogramie rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Dokumenty rekrutacyjne

Każda z uczelni wymaga, aby przyszli studenci dostarczyli do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. To niezwykle ważny etap, ponieważ osoby zakwalifikowane potwierdzają, że chcą brać udział w dalszej procedurze rekrutacyjnej. Ośrodki akademickie indywidualnie ustalają, co powinno znaleźć się wśród tych dokumentów, ale ich trzon dla wszystkich uczelni jest stały. Powinny się znaleźć pośród nich:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim system oświaty + tłumaczenie dokumentu;
  • jedna aktualna fotografia (wymogi takie, jak w przypadku fotografii dowodowej);
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju umowy itd.

Opłaty rekrutacyjne

Opłaty rekrutacyjne są w Polsce obligatoryjne. Muszą być uiszczone przez wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w kwalifikacjach. Rekrutacja na studia w Łodzi na kierunku architektura wiąże się z uiszczeniem opłaty 150 złotych, ponieważ obejmuje ona także materiały udostępnione na egzaminie wstępnym. Można jej dokonać za pośrednictwem poczty lub przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, by przelew był zrobiony terminowo, a jego potwierdzenie dostarczone do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia na kierunku architektura mają profil inżynieryjny. W praktyce oznacza to, że przyszli studenci już od samego początku powinni mieć – oprócz doskonałych uzdolnień plastycznych – rozległą wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych. Przedmioty, które otworzą drogę do wzięcia udziału w egzaminie wstępnym, to matematyka oraz język obcy nowożytni. Sprawdzian uzdolnień plastycznych obejmuje z kolei rysunki odręczne z wyobraźni.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to indywidualny system każdej uczelni, według którego przeliczane są wyniki z egzaminów maturalnych. Ważne, żeby przedmioty wybrane przez maturzystów były zgodne z wymogami rekrutacyjnymi, ponieważ każdy z nich jest odpowiednio punktowany. Dodatkowo przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także to, czy dany przedmiot zdawany był na poziomie podstawowym, czy na rozszerzonym. W rekrutacji na studia na kierunku architektura uwzględniane są także wyniki, jakie kandydaci otrzymają z egzaminów wstępnych.

Olimpiady oraz konkursy

Ambitni uczniowie szkół średnich, którzy uwielbiają przedmioty ścisłe, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To prestiżowy konkurs, w którym wymagana jest bardzo rozbudowana wiedza, która znacznie wykracza poza mury szkoły średniej. Warto rozważyć jednak tę propozycję, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad na stopniu centralnym znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku architektura rozważ olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Wiedzy Technicznej;
  • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych;
  • Olimpiada Fizyczna;
  • czy Olimpiada Matematyczna itd.

Jak wyglądają studia na kierunku Architektura w Łodzi?

Jako przyszły student, a nawet potencjalny aplikant, powinieneś wiedzeć, że studia architektoniczne na uczelniach w Łodzi są połączeniem ogromnej dozy zaawansowanej matematyki i kompleksowej wiedzy fizycznej pozwalającej na zrozumienie naturalnych procesów oddziałujących na wszelkie konstrukcje okraszonych swoistym artyzmem – obiekty architektoniczne poza oczywistą funkcją użytkową powinny cieszyć oko każdego przechodnia.

Studia architektoniczne w Łodzi to nie tylko hasło promujące konfigurację przestrzenną miasta. To, przede wszystkim, możliwość poznania takich dyscyplin jak: projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne zabudowy mieszkaniowej, projektowanie terenów zielonych, projektowanie architektoniczne małych obiektów użyteczności publicznej, projektowanie osadnictwa wiejskiego, konserwacja i ochrona zabytków.

 

Czego nauczysz się podczas studiów

Efektem kształcenia będą wiedza i kompetencje umożliwiające budowanie i kształtowanie plastyczne budynków, budowli, ulic, dużych przestrzeni miejskich i mniejszych, wiejskich terenów. Ponadto w trakcie nauki na studiach na kierunku architektura będziesz miał okazję posiąść podstawową wiedzę z zakresu historii budownictwa, począwszy od zamierzchłych czasów prehistorycznych aż do współczesności. Pozwoli ci to na odnalezienie swojego własnego stylu, w którym powstaną twoje przyszłe projekty.

Wykłady oraz praktyczne warsztaty prowadzone przez praktyków architektury, zdobywających doświadczenie poprzez planowanie budowy najsłynniejszych miejsc charakterystycznych dla poszczególnych polskich miast, dadzą ci potwierdzenie, że zdobywana przez ciebie nauka będzie mogła znaleźć odzwierciedlenie w przyszłych działaniach praktycznych.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHITEKTURA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

ARCHITEKTURA ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

 

architektura studia w Łodzi

 

Ile trwają studia na kierunku Architektura w Łodzi?

Niezależnie od wyboru uczelni w Łodzi, na której chciałbyś podjąć studia na kierunku Architektura, powinieneś wiedzieć, że dzielą się one na studia I i II stopnia. Podobnie jak ma to miejsce na większości kierunków, ukończenie I stopnia studiów trwających 3,5 roku gwarantuje ci uzyskanie tytułu inżyniera i uprawnia do wykonywania zawodu architekta w dowolnym miejscu Polski i świata. II stopień można podjąć wyłącznie posiadając dyplom ukończenia studiów I stopnia. Tytuł magistra otrzymasz po ukończeniu obydwu stopni, a czas, jaki będzie ci do tego potrzebny, to dokładnie 5 lat.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na studia na kierunek Architektura w Łodzi?

Przede wszystkim warto się zorientować, jakie przedmioty maturalne odgrywają główną rolę w procesie rekrutacji na studia architektoniczne. Każda z łódzkich uczelni podchodzi do rekrutacji nieco inaczej, jednak na większości wiodącymi przedmiotami, do zdawania których na pewno warto się przyłożyć, są matematyka i fizyka. Nic w tym dziwnego, bowiem te nauki są podwaliną bardziej specjalistycznej, kierunkowej wiedzy.

Kolejnym krokiem jest elektroniczna rejestracja kandydatów, którzy mieli już okazję poznać wyniki napisanych przez nich egzaminów, a co za tym idzie, realnie ocenić swoje szanse na upragnione miejsce wśród innych studentów kierunku architektura w Łodzi. Podczas tego procesu należy skrupulatnie wypełnić zamieszczone na internetowej stronie wybranego instytutu rubryczki oraz wydrukować powstały dokument.

Podczas aplikacji na studia I stopnia należy donieść komisji rekrutacyjnej kserokopię świadectwa maturalnego oraz dowodu osobistego, a ponadto wskazane jest dysponowanie oryginałem tych dokumentów do wglądu wyznaczonej ku temu osobie.

Proces składania dokumentów na studia II stopnia wygląda nieco inaczej. Po pierwsze, aby mieć możliwość podjęcia studiów, należy pozytywnie przejść rekrutację polegającą na konkursie świadectw – szansę na zasilenie grona studentów będą miały wyłącznie osoby z najlepszymi osiągnięciami podczas studiów I stopnia, udokumentowanymi na dyplomie ich ukończenia. Dalsza część, obejmująca składanie dokumentów, wygląda podobnie jak w przypadku aplikowania na studia I stopnia.

Należy pamiętać, że wymagania rekrutacyjne mogą się różnić w obrębie różnych łódzkich uczelni i ulegać zmianie na przestrzeni lat, dlatego ważne jest regularne śledzenie informatorów w celu zgłębienia potrzebnych informacji tuż przed samą rekrutacją.

zasady rekrutacji na studia

 

studia w Łodzi architektura

 

Jaka praca po studiach na kierunku Architektura w Łodzi?

Jaką pracę możemy znaleźć kończąc studia na kierunku Architektura w Łodzi? Z pewnością taką, która zapewni konieczność systematycznego samorozwoju, aby dopasować się do nieustannie zmieniających się trendów w budownictwie i szeroko pojętej architekturze. Wybór przyszłego zawodu będzie w dużej mierze predysponowany przez czynniki takie, jak osobiste preferncje co do miejsca pracy, zainteresowania oraz osobowość samego kandydata.

Jeśli twoje wizjonerskie myślenie pozwala ci na tworzenie ponadprzeciętnych projektów, a artystyczna praca za biurkiem byłaby spełnieniem twoich marzeń, będziesz mógł szukać pracy w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych, a także postarać się o założenie własnej działalności gospodarczej, która być może pozwoli ci osiągnąć sukces na miarę światową.

Dla aspirujących do kariery zakrawającej o grunt polityczny, z pewnością znajdzie się praca w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, gdzie kluczowe byłoby podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie budownictwa i architektury, które dotyczyłyby obiektów sprawowania rządów nad poszczególnymi miastami.

Możliwość podjęcia pracy w instytucjach naukowo – badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych wychodzi naprzeciw absolwentom ciekawym świata, chcącym zgłębiać jego naturę poprzez analityczną pracę nad logicznym, a jednocześnie innowacyjnym projektowaniem budynków użytkowych, aby mogły cieszyć oko współczesnego człowieka spragnionego nowości i pełnić pragmatyczną rolę wynikającą z ich przeznaczenia.

Jeśli natomiast zależy ci na szerzeniu zdobytych w trakcie studiów na kierunku architektura informacji, bez problemu odnajdziesz się w pracy dla jednostek zajmujących się doradztwem, gdzie być może pomożesz niezdecydowanym aplikantom bądź absolwentom architektury dokonać najlepszego z możliwych wyborów w zakresie ścieżki dalszego kształcenia.

Jedno jest pewne – niezależnie od wyboru przyszłej pracy po architekturze na dowolnej łódzkiej uczelni, zagwarantuje ci ona doskonałą możliwość ciągłego kształcenia oraz zdobywania nowej wiedzy, możliwej do wykorzystania w procesie projektowania kolejnych konstrukcji.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Architektura w Łodzi?

Dokonanie wyboru kierunku studiów, uczelni i miejsca nauki nierzadko spędza sen z powiek kandydatom. Aby podjąć najtrafniejszą decyzję, kandydaci zadają wiele pytań, a jedno z nich brzmi: Jakie ma kierunek Architektura w Łodzi opinie?

Szymon, student II- stopnia Architektury w Łodzi mówi:

„W życiu trzeba kierować się marzeniami. Moim marzeniem jest zostać słynnym architektem na wzór Franka Gehryego. Żeby tak się stało, bądź aby dążyć w tym kierunku należy ukończyć studia. A studia architektoniczne w Łodzi to niesamowita przygoda, biorąc pod uwagę ciekawą zabudowę miasta i jego niepowtarzalny klimat. Dlatego przyjechałem do Łodzi z Bielska- Białej”.

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W ŁODZI

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)