Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - kierunki studiów

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia I stopnia możesz podjąć w trybie stacjonarnym, a II stopnia - w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Biochemia i biofizyka
 • Mikrobiologia i parazytologia
 • Genetyka
 • Radiologia
 • Zdrowie publiczne
 • Prawo medyczne
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pedagogika
 • Język angielski
 • Badanie fizykalne
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Etyka zwodu pielęgniarki
 • Promocja zdrowia
 • Podstawowa opieka zdrowotna

 

Może się wydawać, że pielęgniarstwo istnieje od początku świata, lecz określając je jako oficjalną dyscyplinę wydaje się dziedziną stosunkowo młodą, gdyż profesjonalne kształcenie w jej zakresie rozpoczęto w 1860 roku. Nie zagłębiając się w historię należy stwierdzić, że jest to jedna z najważniejszych dyscyplin, którą można określić nie tylko mianem zawodu, lecz także misji, do wykonywania której nie każdy się nadaje. Dla tych, którzy chcieliby poznać zasady tej niełatwej sztuki przygotowano kierunek Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest nabycie umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym, jak również inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Jakie przedmioty realizowane są przez studentów? Na przykład: anatomia, fizjologia, biochemia i biofizyka, patologia, genetyka, radiologia, promocja zdrowia, badania fizykalne, socjologia, psychologia, podstawowa opieka zdrowotna, choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, badania naukowe w pielęgniarstwie, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, opieka paliatywna, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, farmakologia kliniczna, diabetologia.

Pielęgniarstwo to zawód, który znajduje się na wysokim miejscu zaufania publicznego. Na tej podstawie można wyobrazić sobie, iż nie jest to zawód łatwy, jak również nauka wymaga niemałego wysiłku i zaangażowania. Ponadto, to także misja, której celem jest usprawnianie i poprawianie komfortu życia osób cierpiących, potrzebujących pomocy w szeroko rozumianym zakresie opieki. Gdzie można tę misję pełnić? Absolwenci Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi znajdą zatrudnienie w szpitalach, przychodniach, ośrodkach medycyny pracy, zakładach pielęgnacyjno– opiekuńczych, domach opieki społecznej, sanatoriach, ośrodkach opieki paliatywnej.

 

Opinie

Studia w Łodzi dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa łódzkiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Łodzi opinie? Natalia, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Wybrałam sobie niełatwe studia, ale niezwykle ważne i prestiżowe. Wybrałam uczelnię, której nie trzeba przedstawiać, ponieważ należy do najlepszych w kraju. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

Pielęgniarstwo studia Łódź

Pielęgniarstwo studia

Pielęgniarstwo studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • przychodniach,
 • ośrodkach medycyny pracy,
 • zakładach pielęgnacyjno– opiekuńczych,
 • domach opieki społecznej,
 • sanatoriach,
 • ośrodkach opieki paliatywnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dyplom studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Egzamin testowy z pielęgniarstwa klinicznego

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Komentarze (0)