Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • fizjologia
 • genetyka
 • biochemia i biofizyka
 • mikrobiologia i parazytologia
 • zdrowie publiczne
 • podstawowa opieka zdrowotna
 • badania fizykalne

 

Pielęgniarstwo to  zorganizowana działalność mająca na celu pielęgnację chorych i opiekę nad nimi. Czytając krótką definicję nietrudno stwierdzić, że nie jest to lekki zawód i nie każdy może go wykonywać. Jakie cechy należy posiadać, aby zostać dobrą pielęgniarką bądź pielęgniarzem? Oprócz wiedzy i konkretnych umiejętności trzeba odznaczać się cierpliwością, wytrwałością i otwartością na drugiego człowieka. Będąc świadomym tych cech należy następnie podjąć specjalistyczne studia. Gdzie? Na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym, czyli uczelni w Częstochowie, która oferuje kierunek Pielęgniarstwo, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Założeniem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki i pielęgniarza, czyli pozyskanie niezbędnych kompetencji i umiejętności do świadczenia wysokiej jakości opieki nad pacjentami. Studenci uczą się rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem, udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, jak również realizacji zleceń lekarskich.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie obejmują zajęcia praktyczne w nowoczesnej i w pełni wyposażonej pracowni umiejętności pielęgniarskich. A jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: anatomia, fizjologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, zdrowie publiczne, podstawowa opieka zdrowotna, badania fizykalne, dietetyka, promocja zdrowia, pielęgniarstwo internistyczne, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia, pielęgniarstwo pediatryczne, anestezjologia, pielęgniarstwo geriatryczne.

Pielęgniarstwo jest dyscypliną, której zgłębienie daje możliwość pozyskania jednego z najważniejszych oraz przyszłościowych zawodów na rynku. Niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej obserwuje się systematycznie rosnące zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, a co za tym idzie, również wzrost zapotrzebowania na kadrę pielęgniarską. Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, czy domach opieki społecznej.

Studia w Częstochowie dają wiele możliwości edukacyjnych. Chcąc studiować tak ważny kierunek jak pielęgniarstwo zainteresowani powinni bliżej przyjrzeć się opisywanej przez nas szkole wyższej. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie opinie? Kamila, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy gwarantuje pozyskanie ważnych, niemal niezbędnych umiejętności nie tylko do pracy w zawodzie, ale ogólnie, do funkcjonowania we współczesnym świecie i rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka,
 • rozpoznawania zaburzeń fizjologicznych,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rozpoznawania czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • przygotowywania chorego do badań,
 • promowania wzorców zdrowego życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie

 

 

Komentarze (0)