Pielęgniarstwo - Częstochowa

Pielęgniarstwo - Częstochowa

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Częstochowie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

05.10.2023

Pielęgniarstwo - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Pielęgniarstwo w Częstochowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

W czasie studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci nauczą się diagnostyki, analizy badań laboratoryjnych oraz wdrażania odpowiedniego leczenia. Ponadto poznają zasady pielęgnacji pacjenta oraz podejmowania działań na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Nauczą się także udzielania pierwszej pomocy, zaopatrywania ran oraz wykonywania podstawowych badań medycznych. W planie zajęciowym studenci mogą znaleźć przedmioty takie jak np. filozofia i etyka zawodu pielęgniarki, pielęgniarstwo internistyczne, język migowy, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, a także anestezjologia.
Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach POZ, domach opieki społecznej, żłobkach, domach dziecka, uzdrowiskach i sanatoriach, czy w hospicjach. Ponadto, niektórzy absolwenci decydują się również na pracę w instytucjach, które zajmują się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. 

 

Uczelnie

W Częstochowie pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie oraz Akademii Polonijnej w Częstochowie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pielęgniarstwo w Częstochowie

Żeby dostać się na uczelnie w Częstochowie, które prezentowaną ofertę edukacyjną postanowiły poszerzyć o studia na kierunku Pielęgniarstwo, należy udowodnić dobrze ugruntowaną znajomość materiału z biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz języka angielskiego na egzaminie maturalnym, najlepiej na poziomie rozszerzonym – wówczas przelicznik punktowy wartości procentowych wyników będzie znacznie korzystniejszy dla kandydata.

Jeżeli zależy ci na świadomym uczestnictwie w procesie rekrutacji, powinieneś zapoznać się z regulaminem prezentowanym przez wybrane uczelnie wyższe, bowiem szczegółowe wymagania mogą się nieco różnić w zależności od konkretnej placówki oraz ulegać pewnym zmianom w czasie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Częstochowie

Pomimo tego, że ogólny zarys programu studiów, prezentowanego przez kierunek jakim jest Pielęgniarstwo, wygląda bardzo podobnie na większości polskich uczelni, jako przyszły student będziesz miał realny wpływ na kształt organizacji swojego czasu w roku akademickim. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Odpowiedź jest prosta – dzięki studiom stacjonarnym oraz zaocznym.

Dokonanie wyboru jednej z powyższych opcji determinuje przebieg poszczególnych zajęć. Studenci stacjonarni zobowiązują się brać udział w obowiązkowych spotkaniach odbywających się codziennie podczas pięciu dni roboczych każdego tygodnia. Jeśli natomiast zdecydujesz się na studiowanie w trybie zaocznym, pamiętaj o obowiązku stawiania się na weekendowych zjazdach, które będą miały miejsce najczęściej dwa razy w miesiącu, a podczas edukacji zmierzysz się z przyswojeniem obszernego materiału w bardzo krótkim czasie.

Jeśli ktoś poprosiłby przeciętnych ludzi mijanych na ulicy o wskazanie zawodu najbardziej niedocenianego i jednocześnie jednego z najpotrzebniejszych, bez wątpienia wielokrotnie usłyszałby o pielęgniarstwie. Żadna placówka świadcząca usługi z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki i leczenia nie mogłaby istnieć, gdyby nie zatrudnienie dyplomowanych pielęgniarek i pielęgniarzy. Mimo tego wielu przedstawicieli tej grupy zawodowej szuka lepszego życia i zarobków za granicą. Na szczęście perspektywy generowane przez ukończenie Pielęgniarstwa z powodzeniem na to pozwalają.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia w Częstochowie na kierunku Pielęgniarstwo zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wszyscy absolwenci dysponowali szeroką i dobrze ugruntowaną wiedzą kierunkową, popartą umiejętnościami praktycznymi. Siatka studiów tego kierunku może się nieco różnić w zależności od wybranej uczelni, jednak jeżeli zdecydujesz się na zgłębianie Pielęgniarstwa, na swojej drodze najprawdopodobniej napotkasz następujące przedmioty:

 • anatomię i fizjologię człowieka,
 • podstawy pierwszej pomocy,
 • patologia,
 • genetyka,
 • biochemia,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • opieka paliatywna,
 • podstawy ratownictwa medycznego.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Żadne studia medyczne nie są dla każdego, Pielęgniarstwo również. Ludzie niezainteresowani tematyką kształcenia, nieodporni na codzienny widok krwi i innych względnie drastycznych obrazów oraz nie czujący swego rodzaju misji do niesienia pomocy innym w potrzebie, z pewnością nie odnajdą się na tym kierunku. Zatem jeśli myślisz o aplikacji na opisywane studia, powinieneś być całkowitym zaprzeczeniem osoby o cechach opisanych wcześniej. Tylko wówczas będziesz mógł wypełniać swoją rolę zawodową odpowiednio dobrze.

 

4. Program studiów `

Każda przyszła pielęgniarka oraz pielęgniarz musi dogłębnie opanować podstawy niemal wszystkich nauk medycznych, aby móc w skuteczny sposób zapewniać profesjonalną opiekę każdemu z pacjentów, niezależnie od jego stanu zdrowia. Zapoznanie się z psychologią, co również gwarantują studia pielęgniarskie, pozwoli wczuć się w sytuację jednostek cierpiących nie tylko na dolegliwości fizyczne, ale również psychiczne.

Zajęcia, które odbywają się na Pielęgniarstwie, można podzielić na dwa bloki – zajęć teoretycznych oraz warsztatowych ćwiczeń praktycznych – w końcu praktyka jest najważniejsza w perspektywie świadczenie wszystkich usług zgodnych z kierunkiem kształcenia. Jako student tego przyszłościowego kierunku poznasz historię współczesnej medycyny, dowiesz się nieco o sylwetkach najwybitniejszych praktyków pielęgniarstwa, a także opanujesz konkretne techniki zmierzające do ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

Ile trwają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Częstochowie

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Częstochowie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Zgodnie z odgórnymi ustaleniami, aby zostać w pełni wykwalifikowanym absolwentom opisywanego kierunku, który jest zdolny do rozpoczęcia pracy w zawodzie, wystarczy ukończenie trzyletniego cyklu kształcenia, zwieńczonego obroną pracy licencjackiej.

Pielęgniarstwo w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat pielęgniarstwa
studia II stopnia 2 lata magister pielęgniarstwa

Jaka praca po studiach na kierunku Pielęgniarstwo w Częstochowie

Nie ulega wątpliwości, że każdy świeżo upieczony maturzysta, zanim rozpocznie edukację na wybranym kierunku studiów, zastanawia się nad jego pragmatycznością przy okazji refleksji na temat kształtowania swojej przyszłości zawodowej. Studia medyczne na kierunku Pielęgniarstwo w Częstochowie kształcą przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy, których praca i zaangażowanie jest nieocenione i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wielu placówek.

Szpital jest jednym z najchętniej wybieranych miejsc, w których absolwenci Pielęgniarstwa rozpoczynają karierę zawodową. W zależności od ukończonych kursów specjalistycznych i osobistych zainteresowań, pracownicy służby zdrowia czuwają nad sprawnym przebiegiem operacji chirurgicznych, asystują przy skomplikowanych zabiegach, pobierają krew do badań i dbają o bezpieczeństwo swoich pacjentów.

Praca badawcza i Pielęgniarstwo absolutnie się nie wykluczają – wręcz przeciwnie. Absolwenci marzący o zostaniu światowymi naukowcami, mogą poszukać zatrudnienia w laboratoriach chemicznych, biologicznych oraz farmaceutycznych. Testowanie działania nowych leków, czy badanie próbek organicznych na obecność patogenów to tylko niektóre z szerokiego spektrum możliwości otwierających się przed absolwentami Pielęgniarstwa, którzy wykonają specjalistyczne kursy po ukończeniu studiów.

Kolejną alternatywą dla powyższych opcji zawodowych, którą powinieneś przemyśleć, jeżeli staniesz przed koniecznością znalezienia odpowiedniego zatrudnienia, jest praca w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, a także karetkach pogotowia i okazjonalnie podczas organizacji różnorakich imprez masowych, na których istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia uczestników.

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie.

Kierunek pielęgniarstwo - uczelnie w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Pielęgniarstwo studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Pielęgniarstwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie

 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pielęgniarstwo w Częstochowie

Wszystkie kierunki studiów w Częstochowie charakteryzuje określona specyfika, odpowiednia dla głównej tematyki zainteresowania określonej dziedziny. Z oczywistych względów nie każdy kandydat odnajdzie się na absolutnie każdym kierunku, dlatego tuż przed przystąpieniem do rekrutacji na Pielęgniarstwo, powinieneś upewnić się, że to dobry wybór.

 • Przedmioty przyrodnicze są twoim konikiem?
 • Przyszły zawód traktujesz nie tylko jako źródło utrzymania, ale również swego rodzaju misję?
 • Pielęgniarstwo to coś, co chciałbyś praktykować w przyszłości?

Trzykrotne „tak” to wyraźny sygnał wskazujący na to, że czas zgłębić nieco więcej informacji na temat rekrutacji na Pielęgniarstwo i wiążących się z tym procesem ewentualnych problemów. Wielu miłośników nauk medycznych decyduje się na przystąpienie do aplikacji na opisywany kierunek studiów, dlatego jako przyszły kandydat powinieneś być świadomy czekającej cię konkurencji. Celem zdobycia wystarczającej ilości punktów, postaraj się osiągnąć jak najwyższy wynik na rozszerzonej maturze z przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz języka angielskiego.

Najwybitniejsi w przynajmniej jednej dziedzinie powinni skłonić się ku wzięciu udziału w jednej z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, na przykład z biologii, chemii, fizyki lub matematyki. Zajęcie wystarczająco wysokiego miejsca dostarczy cennych punktów rekrutacyjnych, a zdobycie jednego z miejsc na podium zagwarantuje możliwość bezproblemowego rozpoczęcia Pielęgniarstwa na dowolnie wybranej uczelni.

 

Proces rekrutacji

Rekrutacja zawsze rozpoczyna się od elektronicznej rejestracji kandydatów, która ma na celu zebranie potrzebnych informacji na temat danego aplikanta. Dlatego chcąc rozpocząć Pielęgniarstwo w Częstochowie, musisz najpierw odwiedzić stronę internetową uczelni, którą wybrałeś wcześniej na miejsce pobierania edukacji. Przejrzyste instrukcje bezboleśnie przeprowadzą cię przez cały proces rekrutacji, którego efektem będzie możliwość rozpoczęcia Pielęgniarstwa już w październiku.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo studia online

studia medyczne w Częstochowie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Częstochowie

Studiowanie Pielęgniarstwa wiąże się z wieloma trudami i obowiązkami, mimo tego jest to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów. O renomie tych studiów medycznych świadczą opinie samych studentów i absolwentów.

Aleksander, student trzeciego roku Pielęgniarstwa w Częstochowie, mówi:

„Kiedy rozpoczynałem studia pielęgniarskie w Częstochowie byłem pełen obaw o to, że jest to kierunek sfeminizowany, a mnie najzwyczajniej w świecie będzie nieswojo. Jednak na szczęście myliłem się – na roku mam kilku kolegów, a sama nauka jest czystą przyjemnością, którą polecam każdemu zainteresowanemu!”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Częstochowa studia i stopnia

Pielęgniarstwo Częstochowa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Częstochowa studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Częstochowa studia niestacjonarne

Pozostałe uczelnie w Częstochowie na których jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia