Studia medyczne Częstochowa

Studia medyczne Częstochowa

Studia medyczne Częstochowa

Największy wybór studiów

medycznych w Częstochowie

Odkryj kierunki medyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia medyczne Częstochowa | woj. śląskie

Studia medyczne w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub od 5 do 6 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA MEDYCZNE W CZĘSTOCHOWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Dietetyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Fizjoterapia stacjonarne jednolite
Kosmetologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Pielęgniarstwo stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Pielęgniarstwo pomostowe stacjonarne I stopnia
Żywienie człowieka i dietetyka stacjonarne, niestacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie są studia medyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI MEDYCZNE W CZĘSTOCHOWIE

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

Rekrutacja i wymagania na medycynę w Częstochowie

Jeśli chcecie dostać się na studia medyczne w Częstochowie, musicie przede wszystkim postawić na dobrze zdaną maturę z kierunków ścisłych oraz odpowiedni wybór przedmiotów egzaminacyjnych. Na studia, w zależności od uczelni i miasta, o jedno miejsce na studiach medycznych może starać się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, dlatego oczekiwane jest, by przyjęty na medycynę student zdobył koło 80-90 procent punktów z podanych przez uczelnię przedmiotów. W zależności od uczelni i wydziału, pod uwagę brane są takie przedmioty, jak chemia, fizyka, biologia oraz matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI MEDYCZNE W CZĘSTOCHOWIE

STUDIA MEDYCZNE W CZĘSTOCHOWIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia medyczne w Częstochowie?

Studia medyczne w Częstochowie nie należą do najłatwiejszych, jednak większy wysiłek umysłowy, jaki czeka was podczas studiowania medycyny, związany jest bezpośrednio z odpowiedzialnością, jaką biorą na siebie absolwenci kierunków lekarskich.

Niezależnie, czy będzie to chirurgia, pielęgniarstwo, farmacja czy jakakolwiek inna dziedzina medycyny, po studiach medycznych odpowiada się za życie ludzkie. Dlatego też pełne studia medyczne w Częstochowie trwają dłużej, niż zajęcia na innych wydziałach. W Częstochowie znajduje się kilka szkół wyższych, kształcących w konkretnych zawodach medycznych. Takie studia są krótsze i pozwalają pracować jako technik lub asystent medyczny. 

 

Praca po studiach medycznych

Studia medyczne w Częstochowie pozwalają wykonywać bardzo różnorodne zawody, wahające się od typowo szpitalno-lekarskich, aż po naukowo-inżynieryjne.

Dla przykładu, ci, którzy zdecydują się na studia medyczne w Częstochowie mogą wykonywać zawód: chirurga plastycznego, ratownika medycznego, pielęgniarza, opiekuna, fizjoterapeuty, kosmetologa, biotechnologa, położnika, asystenta stomatologicznego, audiofonologa lub analityka medycznego. To tylko kilka przykładowych zawodów, mających pokazać, jak szerokie możliwości daje medycyna.

POZOSTAŁE UCZELNIE W CZĘSTOCHOWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA MEDYCZNE

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

W Częstochowie nie ma jednej, największej szkoły, którą można by było uznać za akademię medyczną. Jednak istnieją uczelnie oferujące zajęcia na kierunkach lekarskich oraz około-medycznych.

 

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Politechnika Częstochowska proponuje swoim studentom możliwość nauki Biotechnologii na Wydziale Infrastruktury i Środowiska.

 

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO PRZYRODNICZY

Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi zajęcia na kierunkach około-medycznych na dwóch wydziałach. Na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym otwarte są kierunki: Biotechnologia oraz Dietetyka. Natomiast w Instytucie Fizyki można studiować Fizykę medyczną oraz Bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną, z zaznaczeniem, że oba te kierunki zostaną otwarte tylko wtedy, gdy znajdzie się na nie odpowiednia liczba chętnych.

 

AKADEMIA POLONIJNA

Ciekawą ofertę posiada Akademia Polonijna w Częstochowie. Na Wydziale (Obszarze) Nauk o Zdrowiu wykładane są: Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo w językach obcych (angielskim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i rosyjskim) oraz pielęgniarstwo pomostowe. Natomiast na Wydziale (Obszarze) Nauk Medycznych, Nauk o Zdrowiu i Nauk o Kulturze Fizycznej odbywają się zajęcia z Pielęgniarstwa oraz Pracy socjalnej.

Akademia Polonijna w Częstochowie prowadzi też studia podyplomowe z Pielęgniarstwa geriatrycznego, Zdrowia publicznego, Dydaktyki medycznej, Promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Dietetyki i leczenia klinicznego oraz z Zarządzania w ochronie zdrowia.

 

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie, założona Decyzją Ministra Edukacji Narodowej  w 1995 roku, prowadzi zajęcia z Pielęgniarstwa.

 

MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie Medigap jest szkołą prywatną z uprawnieniami szkoły publicznej. Na jej terenie kształcona jest kadra średniego personelu medycznego. Kierunki jednoroczne kształcą w zawodzie: Asystentki stomatologicznej, Opiekuna medycznego, Opiekuna osoby niepełnosprawnej, Sekretarki medycznej oraz Rejestratorki medycznej. Kierunki dwuletnie pozwalają na wykonywanie pracy w zawodzie Higienistki stomatologicznej, Technika masażysty, Technika ortopedy, Terapeuty zajęciowego, Opiekunki dziecięcej, Technika farmaceutycznego oraz Technika usług kosmetycznych. Dwu i pół letnie studium medyczne pozwala natomiast na pracę jako Technik radiolog oraz Technik dentystyczny.

 

TEB EDUKACJA

TEB Edukacja z oddziałem w Częstochowie prowadzi zajęcia na kierunkach bezpłatnych, kształcących na Opiekuna medycznego, Opiekunkę dziecięcą, Technika masażystę z certyfikatami oraz Terapeutę zajęciowego. Kierunki płatne pozwalają na nauczenie się zawodu Asystentki stomatologicznej, Dietetyka, Higienistki stomatologicznej, Ortoptystki, Protetyka słuchu, Rejestratorki medycznej, Technika dentystycznego z technologią CAD/CAM, Technika elektroradiologa oraz Technika farmaceutycznego.

 

Komentarze (0)