Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

09.02.2022

Praca socjalna – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2022

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku praca socjalna w UHP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedagogika społeczna
 • pedagogika rodziny
 • psychologia ogólna
 • antropologia kulturowa
 • etyczne aspekty pracy socjalnej
 • metodyka pracy socjalnej

 

Powiedzieć, że obowiązki wykonywane w ramach pracy socjalnej nie należą do najłatwiejszych to truizm, ale należy to bardzo często powtarzać. Kto wie, jak wyglądałby współczesny świat bez specjalistów w tym zakresie? Strach nawet pomyśleć. Praca socjalna to dyscyplina, do poznawania której nie każdy się nadaje i nie każdy byłby w stanie pracować w tym obszarze. Ale kształcenie w tym zakresie należy do bardzo ważnych. Jak pracować z osobami starszymi i chorymi? Jak wygląda współpraca dla dobra rodziny? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Praca socjalna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Praca socjalna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Społecznych. Celem nauki jest pozyskanie wiedzy socjologicznej i filozoficznej, prowadzącej do poznania człowieka oraz procesów społecznych. Studenci poznają procesy zachodzące w organizmie ludzkim gwarantujące jego dobre funkcjonowanie biologiczne, psychiczne i społeczne, zaznajamiają się z mechanizmami rzutującymi na system podziału i działalność służb społecznych, jak również uczą się dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia grup i jednostek.

Studia na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie dzielą się na dwie specjalności: Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych, Praca z rodziną. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: pedagogika społeczna, pedagogika rodziny, psychologia ogólna, antropologia kulturowa, etyczne aspekty pracy socjalnej, metodyka pracy socjalnej, prawa człowieka, patologie środowisk wychowawczych, psychologia społeczna, rozwój człowieka w cyklu życia, komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, metodologia badań społecznych, polityka społeczna w Polsce, profilaktyka społeczna, diagnozowanie w pracy socjalnej, polityka społeczna w Unii Europejskiej, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

Istotą nauki w ramach omawianego przez nas kierunku jest nabycie kompetencji, umiejętności i sprawności niezbędnych do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. O jakie zadania chodzi? Między innymi prowadzenie badań i dokonywanie diagnozy, stosowanie metod i technik metodycznego działania w pracy socjalnej, podejmowanie działań profilaktycznych i pomocowych, pobudzanie samozaradności indywidualnej. Jak może wyglądać droga zawodowa absolwentów? Mogą oni znaleźć zatrudnienie w ośrodkach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, poradniach, hospicjach, szpitalach, klubach seniora.

 

Opinie

Kiedy kierunek kształcenia został wybrany, należy zastanowić się nad konkretną szkołą wyższą. Zadanie to bywa niełatwe, dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie opinie? Sandra, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Studiując Pracę socjalną w UJD poznaję bardzo ciekawych ludzi, od których wiele się uczę. Studia rozwinęły we mnie także różne umiejętności, a nawet ośmieliły do bycia pewną siebie i swoich przekonań. „

 

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Częstochowie

Studia w Częstochowie

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia

Praca socjalna studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im.

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pedagogiki,
 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • metodyki pracy socjalnej,
 • procesów społeczno- ekonomicznych,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • współczesnej polityki społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • ośrodkach dziennego pobytu,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach rehabilitacyjnych,
 • sanatoriach,
 • poradniach,
 • hospicjach,
 • szpitalach,
 • klubach seniora.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, przedmiot do wyboru

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)