Żywienie człowieka i dietetyka

Żywienie człowieka i dietetyka

Żywienie człowieka i dietetyka – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 2021

Studia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku żywienie człowieka i dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia żywienia
 • immunologia
 • demografia i epidemiologia żywieniowa
 • fizjologia żywienia człowieka
 • zasady i organizacja żywienia zbiorowego zamkniętego
 • dietetyka i żywienie zbiorowe

 

Żywienie to temat, który obejmuje każdego, ale pomimo to, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego czym jest właściwe i zdrowe odżywianie. Czytamy setki artykułów, porad, szukamy informacji na forach internetowych, ale nic nie zastąpi wysokiej jakości wiedzy zdobytej na studiach w tym zakresie. Taką wiedzę oferuje kierunek Żywienie człowieka i dietetyka, który odnaleźć można na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie, gdzie prowadzony jest na studiach drugiego stopnia.

Kierunek Żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie realizowany jest na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z obszaru tematyki prawidłowego żywienia i dietetyki, jak również wiedzy związanej z bezpieczeństwem, przetwarzaniem, utrwalaniem i przechowywaniem żywności. Kierunek stanowi przygotowanie do pracy w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności oraz racjonalnego żywienia indywidualnego i zbiorowego.

Studia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie charakteryzują się bogatym programem nauczania. Jakie przedmioty wchodzą w jego skład? Na przykład: socjologia żywienia, immunologia, demografia i epidemiologia żywieniowa, fizjologia żywienia człowieka, zasady i organizacja żywienia zbiorowego zamkniętego, dietetyka i żywienie zbiorowe, żywienie osób w różnym wieku, dozwolone substancje dodatkowe, technologie żywności pochodzenia zwierzęcego, technologie fermentacji, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, żywienie kliniczne i opieka metaboliczna, nowoczesne trendy w analityce żywności.

Żywienie człowieka i dietetyka w UJD to kierunek o praktycznym charakterze. Świadczą o tym liczne warsztaty, zajęcia realizowane w zakładach przetwórstwa spożywczego, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne. Co równie istotne, program kształcenia dostosowany jest do aktualnych wymogów rynku pracy. Wspominając o nim, należy powiedzieć, że absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w organizacjach konsumenckich, firmach cateringowych, placówkach zbiorowego żywienia.

Studia w Częstochowie dają ogromne możliwości zdobycia wysokiej jakości wykształcenia, jak również poprowadzenia ciekawej drogi zawodowej. Od czego należy zacząć? Od wybrania odpowiedniej szkoły wyższej. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Patrycja, studentka Żywienia człowieka i dietetyki mówi:

„UJD to miejsce dla każdego, kto chce rozwijać zainteresowania i umiejętności. Tutaj jest po prostu fajnie, a przyjemną atmosferę budują świetni wykładowcy oraz studenci, którzy tworzą razem bardzo ciekawą mieszankę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Żywienie człowieka i dietetykę na Uniwersytecie Humanistyczno- P

Absolwent kierunku Żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metodologii i planowania badań żywieniowych,
 • przechowywania i pakowania żywności,
 • dietetyki i żywienia zbiorowego,
 • żywienia w agroturystyce,
 • fizjologii żywienia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Żywienie człowieka i dietetyka:

Absolwent kierunku Żywienie człowieka i dietetyka na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie znajdzie zatrudnienie w:

 • organizacjach konsumenckich,
 • firmach cateringowych,
 • placówkach zbiorowego żywienia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku żywienie człowieka i dietetyka- wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie

 

 

Komentarze (0)