Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Społeczna Akademia Nauk w Kielcach - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Społeczna Akademia Nauk w Kielcach

Niezależnie od tego jak wiele definicji bezpieczeństwa napotkamy, to musimy być przekonani o tym, że stanowi jeden z najważniejszych elementów życia w społeczeństwie. Współczesny świat niestety rodzi nowe rodzaje zagrożeń, dlatego potrzebni są specjaliści doskonale znający mechanizmy ich powstawania. Chcąc kształcić się w stolicy województwa świętokrzyskiego należy zwrócić uwagę na Społeczną Akademię Nauk, gdzie tematy związane z ochroną i bezpieczeństwem poruszane są w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, prowadzonego na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach zakładają gruntowne przygotowanie do profesjonalnego i efektywnego przeciwstawiania się bezprawiu, a także innym możliwym zagrożeniom państwa. Studenci uczą się analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej oraz lokalnej. Ponadto, pozyskują wiedzę z obszaru nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa, jak również zgłębiają zadania administracji publicznej oraz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach to dyscyplina kładąca nacisk na zdobycie wysokiej sprawności intelektualnej i fizycznej w walce z przestępczością. Kierunek realizowany jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: negocjacje, prawo karne, ratownictwo medyczne, zarządzanie kryzysowe, socjologia i psychologia, wywiad i kontrwywiad gospodarczy, informatyka, prawo administracyjne, prawo pracy, techniki interwencyjne, taktyka i technika operacyjna, wyszkolenie strzeleckie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach to kierunek posiadający wyjątkowy charakter. Przygotowuje on do zasad, reguł i standardów wykonywania zawodów w resortach siłowych. W toku nauki, studenci mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje – państwowe i międzynarodowe uprawnienia między innymi do: prowadzenia prac na wysokościach, czy nurkowania. Ponadto otrzymują szansę uzyskania uprawnień instruktora narciarstwa, ratownika medycznego a także mogą zdobyć kwalifikacje umożliwiające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. A jak wygląda sytuacja po zakończonych studiach? Absolwenci omawianego przez nas kierunku znajdą zatrudnienie w wydziałach i centrach zarządzania kryzysowego, służbach więziennych, biurach detektywistycznych, służbach mundurowych, laboratoriach kryminalistycznych, inspekcji transportu drogowego, straży marszałkowskiej, ratownictwie medyczynym.

Dobrze wiemy, że bezpieczeństwo to rzecz najważniejsza, dlatego warto kształcić się w jego zakresie. W Kielcach nie ma ku temu najmniejszych przeszkód, dlatego jeśli chcemy zgłębić problem bezpieczeństwa wewnętrznego, warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk w Kielcach opinie? Dawid, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Wybrałem studia w SAN, ponieważ nastawione są na kształcenie praktyczne. Każdy z nas ma zostać specjalistą, ekspertem w swojej dziedzinie. Tutaj jest to możliwe.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • przewodzenia w zmiennym otoczeniu,
 • zasad zarządzania kryzysowego,
 • ratownictwa medycznego, technicznego, ekologicznego i chemicznego,
 • podejmowania szybkich i pewnych działań ratunkowych,
 • zasad funkcjonowania państwa,
 • identyfikowania symptomów przestępczości,
 • bezpieczeństwa społecznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach może znaleźć zatrudnienie w:

 • policji,
 • żandarmerii wojskowej,
 • inspekcji transportu drogowego,
 • laboratoriach kryminalistycznych,
 • biurach detektywistycznych,
 • służbie więziennej,
 • agencji bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • służbie celnej,
 • centralnym biurze antykorupcyjnym,
 • służbie wywiadu wojskowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Kielcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia wojskowe wybrać

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Kielcach

SAN w Kielcach kierunki

Jakie są kierunki ochrony i bezpieczeństwa w Kielcach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)