Analiza i kreowanie trendów

Analiza i kreowanie trendów

Analiza i kreowanie trendów

04.07.2022

Analiza i kreowanie trendów – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Czy istnieją kierunki kształcenia dla osób, które chciałyby choć trochę wyłamać się z panującego porządku? Oczywiście, że tak. Kierunek Analiza i kreowanie trendów to dyscyplina skierowana do osób kreatywnych, myślących i działających w sposób innowacyjny i nie zawsze konwencjonalny. To dyscyplina dla tych, którzy myślą o kilka kroków do przodu i potrafią przewidzieć ich konsekwencje. Gdzie można studiować taki kierunek? Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Tam Analiza i kreowanie trendów prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku analiza i kreowanie trendów w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie analizy trendów oraz ich praktycznego wykorzystania. Studenci poznają metody sprawnej analizy, wnioskowania, przewidywania, a nawet kształtowania możliwych konsekwencji, które pozwalają ukierunkować planowane przedsięwzięcie i twórczo modyfikować je podczas realizacji. Obok wiedzy z zakresu filozofii, ekonomii i socjologii kierunek oferuje kształcenie praktyczne w zakresie sprawnej komunikacji, technik kreatywnych, autoprezentacji, pracy zespołowej oraz pracy projektowej. Analiza i kreowanie trendów na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 30
 • studia stacjonarne II stopnia: 30

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Analiza i kreowanie trendów na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym kładziony jest nacisk na łączenie wiedzy teoretycznej z praktycznymi sposobami zdobywania i wykorzystywania umiejętności i kompetencji. Jakie przedmioty znajdują się w siatce zajęć? Między innymi: analiza zjawisk i form kultury, antropologia potrzeb, ekonomia, etyka, filozofia, informatologia, myślenie i działanie projektowe, socjologia, teorie kształtowania potrzeb, demografia, metodologia badań naukowych, podstawy prognozowania zjawisk rynkowych, socjologia konsumpcji, zachowania ekonomiczne podmiotów rynku, zmiany społeczne i demograficzne, analiza humanistyczna, badania i analizy marketingowe, diagnoza i prognoza społeczna, ekonomia środowiska, kultura masowa, statystyka, zarządzanie informacją i wiedzą, metody jakościowe badań społecznych, morfologia innowacji.

Współczesny świat niemal nakazuje nam obcowanie z trendami. Mają one uniwersalny charakter i występują we wszystkich dziedzinach życia; są związane z procesami ekonomicznymi, społecznymi, kulturalnymi czy politycznymi. Absolwenci potrafiący analizować i modelować zmiany społeczne i kulturowe, badać zachowania ludzi, czy też rozumieć stojące za działaniami wartości i powiązane z nimi motywacje stanowią skarbnicę niezbędnej w dzisiejszych czasach wiedzy. Jak mogą pokierować swoją karierą zawodową? Osoby, które ukończyły Analizę i kreowanie trendów na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie znajdą zatrudnienie w korporacjach, dużych i małych przedsiębiorstwach usługowych bądź produkcyjnych, organizacjach społecznych, organizacjach politycznych, organizacjach rządowych, czy mediach.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. Aby ułatwić poszukiwania tym, którzy chcieliby studiować Analizę i kreowanie trendów, możemy podpowiedzieć zadając jedno pytanie: jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Kamila, studentka Analizy i kreowania trendów mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to nowoczesna uczelnia, oferująca swoim studentom innowacyjne dyscypliny. Dla mnie najważniejsze jest to, że prowadzone programy nauczania dostosowane są do wymagań współczesnego rynku, zatem studiując mam gwarancję, że zdobywane wykształcenie jest najwyższej jakości i posiada praktyczny charakter.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

ANALIZA I KREOWANIE TRENDÓW - ważne informacje

Analiza i kreowanie trendów studia Olsztyn

Analiza i kreowanie trendów studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Analizę i kreowanie trendów na UWM:

Absolwent kierunku Analiza i kreowanie trendów na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • potrzeb człowieka oraz ich związku z istniejącymi i powstającymi trendami kulturowymi i społecznymi,
 • metod analizy i interpretacji wytworów kultury,
 • zarządzania zasobami własności intelektualnej,
 • socjologicznych i ekonomicznych teorii przemian społecznych i gospodarczych,
 • samodzielnego i zespołowego planowania i realizowania działań badawczych,
 • zasad myślenia projektowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Analiza i kreowanie trendów:

Absolwent kierunku Analiza i kreowanie trendów na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • korporacjach,
 • dużych i małych przedsiębiorstwach usługowych bądź produkcyjnych,
 • organizacjach społecznych,
 • organizacjach politycznych,
 • organizacjach rządowych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analiza i kreowanie trendów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)