Filozofia

Filozofia

Filozofia

03.02.2022

Filozofia – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie 2022

Według encyklopedycznej definicji filozofia to najbardziej ogólna, fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje. Ale jak ona wygląda dzisiaj? Jakie pytania stawia współczesności? Tego wszystkiego dowiedzieć się można wybierając Filozofię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku filozofia w UWM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest rozwój i upowszechnianie postaw twórczego myślenia, ideałów humanizmu, tolerancji, wolności i wolnomyślności, sprawności moralnej i poznawczej oraz postaw aktywności i społecznego zaangażowania. Nauka służy upowszechnianiu wartości afirmujących znaczenie dziedzictwa lokalnego, europejskiego i ogólnoświatowego, umożliwia tym samym pełny i zrównoważony rozwój w wymiarze indywidualnym, społecznym, kulturowym i naukowym. Filozofia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie studiów stacjonarnych.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: etykieta, filozofia społeczna, komunikacja międzykulturowa, logika, metodologia nauk społecznych i humanistycznych, technologie informacyjne w filozofii, terapia filozoficzna, warsztaty kreatywnego myślenia, filozofia kultury, filozofia przyrody, socjologia, antropologia kulturowa, filozofia polityki, filozofia umysłu, konflikty moralne w wymiarze indywidualnym i społecznym, społeczeństwo informacyjne, antropologia przyszłości, filozofia religii, psychologiczne podstawy komunikacji, filozofia informacji.

Realizowany program zakłada kształcenie w zakresie najważniejszych metod i narzędzi myślenia, historycznych i współczesnych poglądów filozoficznych, podstawowych dziedzin i dyscyplin filozofii, jej teoretycznych i praktycznych zastosowań. Częścią programu studiów są także obowiązkowe praktyki zawodowe. A co po studiach? Absolwenci Filozofii na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, biznesie, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach, organizacjach politycznych.

 

Opinie

Studia w Olsztynie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Filozofię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Dawid, student Filozofii mówi:

„Na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim nauka to przyjemność. Oczywiście, trzeba mocno się przykładać, ale ze świadomością że pozyskaną wiedzę wykorzysta się w życiu zawodowym ta nauka idzie łatwiej, lżej i sprawia dużą satysfakcję.”

 

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Olsztynie

Studia w Olsztynie

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • czytania i interpretacji tekstu,
 • stawiania pytań filozoficznych i poszukiwania odpowiedzi,
 • precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli oraz argumentacji i analizy,
 • samodzielnego tłumaczenia tekstów filozoficznych na język polski,
 • analizy zjawisk moralnych,
 • technik komunikacji interpersonalnej,
 • sztuki wystąpień publicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach kultury,
 • biznesie,
 • administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • organizacjach politycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Komentarze (0)