Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Rzeszowski

kierunki studiów 2023

Odkryj kierunki na UR i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów 2023

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2023/2024 mają do wyboru ponad 60 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kierunek lekarski (2410), filologia angielska (865), finanse i rachunkowość (749), fizjoterapia (630), ekonomia (612), bezpieczeństwo wewnętrzne (592), pielęgniarstwo (521), prawo (466).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: kierunek lekarski (21,38), pielęgniarstwo (7,05), dietetyka (6,25), fizjoterapia (5,4), informatyka (4,88), elektroradiologia (4,31), finanse i rachunkowość (4,07).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim:
 • Kierunek lekarski: 2410 kandydatów
 • Filologia angielska: 865 kandydatów
 • Finanse i rachunkowość: 749 kandydatów
 • Fizjoterapia: 630 kandydatów
 • Ekonomia: 612 kandydatów
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne: 592 kandydatów
 • Pielęgniarstwo: 521 kandydatów
 • Prawo: 466 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Uniwersytet Rzeszowski - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Kierunek lekarski: 21 kandydatów
 • Pielęgniarstwo: 7 kandydatów
 • Dietetyka: 6 kandydatów
 • Fizjoterapia: 5 kandydatów
 • Informatyka: 5 kandydatów
 • Elektroradiologia: 4 kandydatów
 • Finanse i rachunkowość: 4 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Uniwersytet Rzeszowski jest szkołą wyższą, a zarazem największą uczelnią akademicką w południowo-wschodniej Polsce.

Oferta edukacyjna obejmuje 57 kierunków studiów, w ramach czterech kolegiów. Studenci mają możliwość zdobyć  niezbędną widzę w ramach nauk humanistycznych, społecznych, rolniczych, pedagogicznych czy socjologicznych, a  nawet prowadzone są nauki medyczne oraz artystyczne.

Uniwersytet Rzeszowski przystosowuje kierunki studiów i specjalizacje do aktualnych potrzeb rynku lokalnego, umożliwiając studentom pierwszy, a zarazem najważniejszy krok do satysfakcjonującej kariery zawodowej. Uczelnia rzeszowska posiada liczne i nowoczesne centra badawcze, przeznaczone do transferu technologii i badań podstawowych, przetwarzania biomasy i odpadów na energię  czy  do marketingu produktów spożywczych.

 

Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów 2023/2024

 • Administracja - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Agroleśnictwo - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Analityka medyczna - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Archeologia - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Architektura krajobrazu - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Biologia - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Biotechnologia - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Dietetyka - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Ekonomia - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Elektroradiologia - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Filologia angielska - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Filologia germańska - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Filologia polska - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Filologia rosyjska - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Filozofia - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Finanse i rachunkowość - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Fizjoterapia - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Fizyka - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Grafika - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Historia - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Informatyka - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Informatyka i ekonometria - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Instrumentalistyka - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Inżynieria materiałowa - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Jazz i muzyka rozrywkowa - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Komunikacja międzykulturowa - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Kulturoznawstwo - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Lingwistyka stosowana - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Logistyka w sektorze rolno-spożywczym - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Matematyka - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Mechatronika - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Muzeologia - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Nauki o rodzinie - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Ochrona środowiska - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Optyka okularowa - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Pedagogika - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Pedagogika specjalna - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Pielęgniarstwo - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Politologia - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Polonistyka stosowana - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Położnictwo - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Praca socjalna - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Prawo - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Ratownictwo medyczne - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Rolnictwo - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Socjologia - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Stosunki międzynarodowe - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Studia europejskie - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Systemy diagnostyczne w medycynie - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Sztuki wizualne - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Turystyka historyczna i kulturowa - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Turystyka i rekreacja - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Wychowanie fizyczne - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Zdrowie publiczne - Kolegium Nauk Medycznych UR

Dowiedz się więcej: irk.ur.edu.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uniwersytet Rzeszowski - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Rzeszowski: znaleziono 62

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Agroleśnictwo

I stopnia

stacjonarne

Analityka medyczna

jednolite

stacjonarne

Archeologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektroradiologia

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka

II stopnia

stacjonarne

Grafika

jednolite

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria

I stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka rozrywkowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Komunikacja międzykulturowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego

I stopnia

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Muzeologia

II stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Optyka okularowa

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Polonistyka stosowana

I stopnia

stacjonarne

Położnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rolnictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia europejskie

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy diagnostyczne w medycynie

I stopnia

stacjonarne

Sztuki wizualne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka historyczna i kulturowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Uniwersytet Rzeszowski popularne kierunki

Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)