Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna – Politechnika Lubelska 2021

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria biomedyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • chemia fizyczna
 • mechanizm zachowania i sterowania organizmem ludzkim
 • podstawy anatomii
 • podstawy elektrotechniki
 • podstawy projektowania inżynierskiego
 • ekologiczna gospodarka odpadami medycznymi

 

Inżynieria biomedyczna, wedle jednej z definicji, to dziedzina nauk technicznych zajmująca się opracowywaniem środków do wspomagania badań w naukach biologicznych oraz do diagnostyki, terapii i rehabilitacji medycznej. W swoim obszarze czerpie z różnych dyscyplin, takich jak chemia, fizyka, automatyka, czy informatyka. Niemal od razu można odnieść wrażenie, iż nie jest to najłatwiejsza dziedzina i aby pracować w jej przestrzeni należy posiadać niemałą wiedzę i liczne umiejętności. Te zapewniają studia. Wszyscy zainteresowani Inżynierią biomedyczną powinni zwrócić uwagę na Politechnikę Lubelską, w której kierunek ten prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszarów informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Studenci uczą się korzystać z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Ponadto, przygotowują się do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji , obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych, jak również udziału w pracach naukowo- badawczych. Inżynieria biomedyczna na Politechnice Lubelskiej jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: matematyka, chemia fizyczna, mechanizm zachowania i sterowania organizmem ludzkim, podstawy anatomii, podstawy elektrotechniki, podstawy projektowania inżynierskiego, ekologiczna gospodarka odpadami medycznymi, inżynieria materiałowa, biochemia, podstawy metrologii, języki programowania, wytrzymałość materiałów, modelowanie procesów zużycia, biomechanika inżynierska, teoria sygnałów, mikroprocesory, automatyka i robotyka, technika obrazowania medycznego, symulacje komputerowe w technice, modelowanie numeryczne, sztuczna inteligencja, metody projektowania przestrzennego.

Wiedza z zakresu omawianego kierunku obejmuje szeroką przestrzeń zagadnień. Studenci poruszają się w obszarze matematyki, fizyki, chemii, zgłębiają zasady mechaniki i wytrzymałości materiałów, poznają architekturę i oprogramowania systemów mikroprocesorowych, czy też zaznajamiają się z pojęciami sensorów, pomiarów wielkości nieelektrycznych. Inżynieria biomedyczna stanowi połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, biologicznych i medycznych, zatem jej absolwenci bez trudu znajdą zatrudnienie w szpitalach, jednostkach klinicznych, jednostkach ambulatoryjnych, poradniach, instytucjach naukowo- badawczych, firmach konsultingowych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, firmach konstrukcyjnych i projektowych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego.

Inżynieria biomedyczna jako kierunek kształcenia coraz częściej pojawia się w ofertach dydaktycznych uczelni, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność, ale także może budzić pewne zagubienie wśród kandydatów. Jeśli chcemy podjąć naukę na tym kierunku i planujemy studiować w Lublinie, warto dowiedzieć się – jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Szymon, student Inżynierii biomedycznej mówi:

„Politechnika Lubelska to uczelnia dla ludzi ambitnych i pomysłowych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznawać świat i każdego dnia odkrywać w nim coś nowego. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię biomedyczną na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania metod matematycznych do opisu zagadnień technicznych,
 • analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów urządzeń mechanicznych,
 • opracowywania i wykorzystywania programów narzędziowych, baz danych, programowania proceduralnego i obiektowego,
 • metod analizy i obróbki obrazu w realizacji zadań,
 • stosowania i eksploatacji sensorów,
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • projektowania, stosowania i eksploatacji elektronicznej aparatury medycznej,
 • implantów i sztucznych narządów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria biomedyczna:

Absolwent kierunku Inżynieria biomedyczna na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • jednostkach klinicznych,
 • jednostkach ambulatoryjnych,
 • poradniach,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • firmach konsultingowych,
 • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych,
 • firmach konstrukcyjnych i projektowych,
 • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Mechaniczny POLLUB

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Politechnika Lubelska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 

Komentarze (0)