Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa – Politechnika Lubelska 2021

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacja pracy i zarządzanie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • matematyka
 • chemia
 • informatyka i systemy informatyczne
 • podstawy grafiki inżynierskiej
 • mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów
 • elektrotechnika z elementami automatyki

 

Inżynieria bezpieczeństwa jako zagadnienie włożone w ramy kształcenia wyższego to efekt nowoczesnego myślenia, polegającego na tym, że przy rozwiązywaniu dowolnego zadania związanego z działalnością człowieka nadrzędną zasadą jest bezwarunkowe bezpieczeństwo. To kierunek dla osób skrupulatnych, niezwykle uważnych, a także posiadających zdolność przewidywania określonych ruchów i konkretnego zachowania. A w której szkole wyższej studiować? Na Politechnice Lubelskiej, gdzie Inżynieria bezpieczeństwa prowadzona jest na studiach pierwszego stopnia.

Założeniem kształcenia jest zdobycie gruntownej wiedzy, która stanowi połączenie nauk technicznych i wiadomości specjalistycznych z obszaru inżynierii bezpieczeństwa, na które składają się między innymi zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Studenci rozwijają umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe. Uczą się wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić szkolenia, czy też prowadzić badania okoliczności wypadków i awarii. Inżynieria bezpieczeństwa na Politechnice Lubelskiej jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Politechnice Lubelskiej charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: organizacja pracy i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, matematyka, chemia, informatyka i systemy informatyczne, podstawy grafiki inżynierskiej, mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów, elektrotechnika z elementami automatyki, programowanie i programy użytkowe, analiza ryzyka, psychologia i socjologia pracy, nauka o materiałach, termodynamika i mechanika płynów, inżynieria wytwarzania, ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie, elementy mechatroniki i napędów maszyn, bezpieczeństwo informacji, niezawodność systemów inżynierskich, monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa, kontrola i audyt, modelowanie i optymalizacja procesów logistycznych, bezpieczeństwo w projektowaniu systemów technologicznych.

Dzięki szerokiemu programowi kształcenia studenci Inżynierii bezpieczeństwa otrzymują solidne przygotowanie do wypełniania obowiązków zawodowych związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, których celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami. Co się z tym wiąże, absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, czy zakładach produkcyjnych.

Studia w Lublinie oferują wiele możliwości kształcenia w najpopularniejszych dyscyplinach, a inżynieria bezpieczeństwa na pewno do tego grona należy. Ale którą uczelnię wybrać? Na jakiej podstawie zdecydować się na szkołę wyższą? Aby ułatwiać podejmowanie decyzji, warto dowiedzieć się czegoś o uczelni, która proponuje kandydatom ten kierunek. Jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Konrad, student Inżynierii bezpieczeństwa mówi:

„Studiuję na Politechnice Lubelskiej i wiem, że gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję związaną ze swoim kształceniem, to ponownie wybór padłby na tę właśnie uczelnię. Dlaczego? To świetna, nowoczesna uczelnia. Idealne miejsce do rozwijania pasji i zainteresowań oraz, co najważniejsze, zdobycia wysokiej jakości wykształcenia.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię bezpieczeństwa na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu układów mechanicznych w stanach statystycznych i dynamicznych,
 • oceny wytrzymałości materiałów,
 • analizy ryzyka z wykorzystaniem metod statystycznych i obliczeniowych,
 • zasad gospodarki materiałowej,
 • planowania logistycznego z wykorzystaniem podstawowych zasad ekonomii,
 • organizacji i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa,
 • postępowania w obliczu zagrożeń,
 • zasad funkcjonowania służb ratowniczych,
 • rozpoznawania i identyfikowania zagrożeń,
 • określania i przewidywania skutków zagrożeń,
 • monitorowania zagrożeń,
 • prowadzenia kontroli i audytu,
 • inżynierii bezpieczeństwa technicznego,
 • technicznych systemów zabezpieczeń.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria bezpieczeństwa:

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
 • administracji publicznej,
 • zakładach produkcyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa - wszystko co musisz wiedzieć

Politechnika Lubelska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej

 

Komentarze (0)