Inżynieria bezpieczeństwa - Lublin

Inżynieria bezpieczeństwa - Lublin

Inżynieria bezpieczeństwa - Lublin

Studia w Lublinie

inżynieria bezpieczeństwa

Odkryj kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Inżynieria bezpieczeństwa studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie rozpocznie się 16 maja 2022 r. i potrwa do 22 lipca 2022 r. | Inżynieria bezpieczeństwa Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria bezpieczeństwa - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek inżynieria bezpieczeństwa

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Inżynieria bezpieczeństwa stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie?

Przyszli studenci, którzy chcieliby rozpocząć kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie, powinni dokładnie zorientować się, jakie przedmioty są brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Ułatwieniem może okazać się świadomość, że zazwyczaj specyfika przedmiotów maturalnych, liczących się w konkursie świadectw, jest zbieżna z charakterem kształcenia kierunkowego.

Odwiedź stronę internetową Politechniki Lubelskiej w poszukiwaniu szczegółowych informacji, dzięki którym zostaniesz dobrze przygotowany do czekającej cię rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie?

Wraz z dynamicznym rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym, kwestie związane z bezpieczeństwem podczas projektowania, tworzenia i eksploatowania rozwiązań inżynierskich stały się priorytetowe.

Dlatego kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie jest popularny wśród świeżo upieczonych maturzystów, którzy chcieliby zdobywać niezwykle pragmatyczne kompetencje techniczne, których wykorzystanie w wielu obszarach zawodowych będzie możliwe i doceniane.

Warto wspomnieć, że inżynieria bezpieczeństwa stanowi odpowiedź zarówno na zainteresowania młodych i ambitnych osób o technicznych aspiracjach, jak i potrzeby aktualnego rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Inżynieria bezpieczeństwa to kierunek w Lublinie, który możesz realizować w ramach studiów pierwszego stopnia. Składający się z siedmiu semestrów program kształcenia pozwoli ci na uzyskanie szerokich kompetencji. Po upływie trzech i pół roku oraz terminowym zdaniu wszystkich egzaminów, zostaniesz absolwentem posiadającym tytuł inżyniera.

Kierunek ten możesz studiować zarówno stacjonarnie oraz niestacjonarnie.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci inżynierii bezpieczeństwa w Lublinie mogą liczyć na zdobycie wiedzy technicznej, związanej z budową maszyn, konstrukcją urządzeń elektronicznych oraz optymalizacją istniejących rozwiązań inżynierskich. Przyszli absolwenci doskonale rozumieją konsekwencje awarii podzespołów elektrycznych oraz potrafią im przeciwdziałać.

Znają najważniejsze zasady bezpiecznego obcowania w środowisku maszynowym, potrafią skutecznie działać nawet pod presją czasu, a ponadto nieustannie rozwijają umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania skomplikowanych problemów logicznych.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie?

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie?

Inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie jest kierunkiem, który zyskuje coraz szersze grono zainteresowanych zwolenników. Studenci doceniają bowiem studia, dzięki którym mogą realizować się na różnych płaszczyznach zawodowych.

Jako absolwent inżynierii bezpieczeństwa, będziesz mógł związać zawodową przyszłość z wybranymi organami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami służb mundurowych, a także przedsiębiorstwami o dowolnym charakterze, w których będziesz mógł kontrolować i zarządzać szeroko rozumianym bezpieczeństwem pracowników.

Kierunki inżynierskie zwykle umożliwiają uzyskanie takich kompetencji, które zostają doceniane przez wielu pracodawców. Tylko od ciebie zależy, w jaki sposób wykorzystasz dane ci szanse zawodowe.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria bezpieczeństwa:

  • Służba przeciwpożarowa,

  • Administracja rządowa i samorządowa,

  • Firmy związane z ochroną ludności,

  • Służby publiczne,

  • Wybrane sektory gospodarcze.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Lubelskiej.

Uczelnia, na której można studiować inżynierię bezpieczeństwa:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek inżynieria bezpieczeństwa:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Lubelska (Wydział Podstaw Techniki POLLUB) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria bezpieczeństwa w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria bezpieczeństwa Lublin studia i stopnia

Inżynieria bezpieczeństwa Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria bezpieczeństwa Lublin studia stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa Lublin studia niestacjonarne

Kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

nawigacja
Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia