Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Politechnika Lubelska - kierunki studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Lubelska 2021

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologia informacyjna
 • matematyka
 • inżynieria materiałowa
 • makroekonomia
 • społeczne aspekty zarządzania
 • podstawy procesów polimerowych
 • przygotowanie produkcji
 • elektrotechnika i elektronika

 

Rozwijająca się gospodarka nieustannie potrzebuje nowych pomysłów i świeżych rozwiązań. Aby takowe rodziły się w głowach potrzebna jest interdyscyplinarna wiedza, czyli taka, która łączy różne dyscypliny. Patrząc na edukacyjną mapę uwagę zwraca Zarządzanie i inżynieria produkcji, czyli kierunek kształcenia charakteryzujący się innowacyjną mieszanką dyscyplin i zagadnień. Ekonomia, organizacja produkcji, prawo…Wymieniać można niemal bez końca. Ale gdzie studiować? W której uczelni rozpocząć drogę do osiągnięcia sukcesu? Na Politechnice Lubelskiej, gdzie Zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i zarządzaniu. Studenci przygotowują się do realizacji zadań z zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii i innowacyjności. Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Lubelskiej to kierunek prowadzony zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Między innymi: technologia informacyjna, matematyka, inżynieria materiałowa, makroekonomia, społeczne aspekty zarządzania, podstawy procesów polimerowych, przygotowanie produkcji, elektrotechnika i elektronika, mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów, rachunek kosztów dla inżynierów, badania operacyjne, prawo gospodarcze, podstawy eksploatacji maszyn, komputerowe systemy zarządzania przedsiębiorstwem, podstawy obróbki plastycznej, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAE, logistyka w przedsiębiorstwie, komunikacja społeczna, maszyny i narzędzia do przetwórstwa tworzyw.

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek kształcenia stanowiący odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie współczesnej gospodarki na specjalistów o szerokich umiejętnościach, potrafiących łączyć w swoich działaniach wiedzę na temat procesów technicznych, technologicznych i zarządzania. Realizowane w toku studiów zajęcia mają na celu przygotować do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem, koordynowania prac zespołów pracowniczych, czy uczestnictwa w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych. Co za tym idzie, absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest kompleksowa wiedza techniczna, ekonomiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię? Studia w Lublinie oferują wiele możliwości, a jeśli planujemy studiować Zarządzanie i inżynierię produkcji warto dowiedzieć się – jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Tomek, student Zarządzania i inżynierii produkcji mówi:

„Studia na Politechnice Lubelskiej to strzał w dziesiątkę. Tutaj stajemy się specjalistami, którzy posiadają nowoczesną wiedzę i umiejętności, a także kompetencje niezbędne do tego, by sprawnie poruszać się i prawidłowo komunikować w zespole. Jeśli chcecie studiować Zarządzanie i inżynierię produkcji, to tylko tutaj. Tylko na Politechnice Lubelskiej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematycznego opisu zjawisk fizycznych i zagadnień technicznych,
 • procesów ekonomicznych i zasad sterowania nimi,
 • zasad prawa gospodarczego,
 • marketingowego planowania i realizacji przedsięwzięć,
 • stosowania zasad finansów i rachunkowości do prawidłowego funkcjonowania jednostek gospodarczych oraz ich finansowania,
 • zarządzania procesem produkcyjnym i usługami,
 • zasad zarządzania jakością i bezpieczeństwem,
 • projektowania systemów logistycznych,
 • projektowania inżynierskiego obiektów i procesów technicznych,
 • doboru systemów automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

Absolwent kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie,
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią produkcji,
 • jednostkach gospodarczych,
 • jednostkach administracyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Mechaniczny POLLUB

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji - wszystko co musisz wiedzieć

Politechnika Lubelska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej

 

Komentarze (0)