Mechatronika

Mechatronika

Politechnika Lubelska - kierunki studiów

Mechatronika – Politechnika Lubelska 2021

Studia na kierunku mechatronika na Politechnice Lubelskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, kończą się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechatronika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mechanikę
 • budowę i eksploatację maszyn
 • elektronikę
 • informatykę
 • automatykę i robotykę oraz sterowanie

 

Mechatronikę można określić jako dziedzinę inżynierii, która stanowi połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki oraz wielu innych, służącą przy projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Owocem tej dziedziny są na przykład urządzenia mechatroniczne, które charakteryzują się automatycznym działaniem, możliwością łatwego przeprogramowania, czy wysoką wydajnością pracy. Od czego należy rozpocząć pracę nad takimi urządzeniami? Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że od ukończenia studiów, a dokładniej rzecz ujmując kierunku Mechatronika na Politechnice Lubelskiej, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin, wśród których wymienić można: mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę oraz sterowanie. Studenci nabywają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Kierunek stanowi przygotowanie do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Mechatronika na Politechnice Lubelskiej to kierunek prowadzony zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Między innymi: fizyka, funkcje elementarne, grafika inżynierska, matematyka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, nauka o materiałach, mechanika techniczna, techniki wytwarzania i systemy montażu, wytrzymałość materiałów, podstawy metrologii, systemy innowacyjne, podstawy konstrukcji maszyn, metrologia wielkości elektrycznych, teoria maszyn i mechanizmów, teoria i technika sterowania, napędy elektryczne, elementy teorii niezawodności, mechatronika w medycynie, metoda elementów skończonych, systemy wbudowane, technika światłowodowa.

Omawiany przez nas kierunek to istna mieszanka, na którą składają się zagadnienia mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki. Warto zaznaczyć, że Mechatronika jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin życia, a wykształceni specjaliści cieszą się zainteresowaniem na rynku pracy. Dlaczego? Ponieważ w trakcie studiów uczą się systemowego myślenia, formułowania i rozwiązywania problemów. Co za tym idzie, absolwenci Mechatroniki na Politechnice Lubelskiej znajdą zatrudnienie w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt medyczny, czyli w branżach związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych maszyn, których działanie oparte jest na zastosowaniu elektronicznych układów sterujących.

Studia w Lublinie to szansa na wysokiej jakości wykształcenie i perspektywiczne kwalifikacje. To oczywiście dobrze, choć niektórym zbyt duży wybór sprawia kłopoty – także w zakresie kierunków kształcenia. Zatrzymajmy się przy Mechatronice. Którą uczelnie wybrać? Wybierając naukę w stolicy województwa lubelskiego musimy zapytać: jakie ma Politechnika Lubelska opinie? Paweł, student Mechatroniki mówi:

„Wybrałem studia na Politechnice Lubelskiej, aby uzyskać nowoczesne wykształcenie w praktycznym wymiarze. Polecam tę uczelnię wszystkim tym, którym zależy na umiejętnościach, wysokiej jakości wiedzy i szerokich możliwościach po zakończeniu nauki.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechatronikę na Politechnice Lubelskiej:

Absolwent kierunku Mechatronika na Politechnice Lubelskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień mechanicznych i procesów technologicznych,
 • doboru materiałów inżynierskich do zastosowań technicznych,
 • automatyki i robotyki z teorią sterowania,
 • działania oraz budowy złożonych, zintegrowanych układów mechaniczno- elektroniczno- informatycznych,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i urządzeń mechatronicznych,
 • inżynierii wytwarzania,
 • posługiwania się przyrządami i systemami pomiarowymi,
 • konstrukcji systemów pomiarowych,
 • projektowania systemów informatycznych czasu rzeczywistego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechatronika:

Absolwent kierunku Mechatronika na Politechnice Lubelskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle elektromaszynowym,
 • przemyśle motoryzacyjnym,
 • przemyśle lotniczym,
 • przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt medyczny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Mechaniczny POLLUB

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Elektrotechniki i Informatyki POLLUB

Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechatronika - wszystko co musisz wiedzieć

Politechnika Lubelska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej

 

Komentarze (0)