Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

30.01.2022

Biotechnologia – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizykochemia układów biologicznych
 • matematyka ze statystyką w biologii
 • podstawy taksonomii
 • techniki laboratoryjne
 • chemia ogólna z elementami chemii fizycznej
 • techniki chromatograficzne
 • biochemia z enzymologią

 

Biotechnologia jest połączeniem nauk przyrodniczych i inżynieryjnych, które ma na celu zastosowanie komórek lub ich części oraz molekularnych analogów w celu pozyskania produktów i usług. Chociaż definicje tej dziedziny nie należą do najstarszych, to elementy tej nauki były wykorzystywane do dawien dawna, chociażby do produkcji chleba, sera lub piwa. Jak biotechnologia wygląda dzisiaj? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając ten kierunek na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Biotechnologia prowadzony przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to dyscyplina przygotowująca do profesjonalnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, a także do podejmowania różnorodnych działań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami innych dziedzin. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu biochemii, mikrobiologii i biologii, poznają techniki laboratoryjne i narzędzia badawcze, jak zaznajamiają się z procedurami zapewniania jakości na etapie rozwoju, produkcji i kontroli jakości produktu biotechnologicznego. Studia to także możliwość uzyskania uprawnień w ramach certyfikowanego przez podmiot zewnętrzny kursu o nazwie „Specjalista ds. jakości i audytu wewnętrznego”, a także odbycia wielu innych certyfikowanych kursów.

Jakie przedmioty w nim się znajdują? Na przykład: fizykochemia układów biologicznych, matematyka ze statystyką w biologii, podstawy taksonomii, techniki laboratoryjne, chemia ogólna z elementami chemii fizycznej, techniki chromatograficzne, biochemia z enzymologią, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, mikrobiologia ogólna, biologia molekularna, genetyka, inżynieria genetyczna, mikrobiologia medyczna, kultury komórkowe i tkankowe roślin, mikrobiologia przemysłowa, metody biotechnologiczne w farmacji, metody analityczne w biotechnologii, toksykologia doświadczalna.

Biotechnologię śmiało możemy określić kierunkiem praktycznym, ponieważ w toku studiów studenci rozwijają wiele konkretnych umiejętności. Możemy wymienić posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, prowadzenie podstawowej hodowli komórkowej i tkankowej, przeprowadzanie analiz diagnostycznych, czy planowanie budowania linii produkcyjnej. Łącząc cała zebraną na studiach wiedzę otrzymujemy absolwenta, który bez trudu znajdzie zatrudnienie jako biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, technik analityk, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków. A w jakich miejscach pracują takie osoby? Między innymi w przemysłowych ośrodkach naukowo- badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Biotechnologia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Olga, studentka Biotechnologii mówi:

„Mój przepis na studia był bardzo prosty. Uczyć się w pięknym mieście i w najlepszej uczelni. Rozwiązanie wydaje się jasne. To miasto to Lublin, a uczelnia to Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Polecam to miejsce wszystkim, którzy chcą zdobyć wysokiej jakości wykształcenie pod okiem świetnych wykładowców.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Lublin

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biotechnologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania technik chromatograficznych, spektrofotometrycznych, radiometrycznych, mikroskopowych,
 • przygotowywania ekspertyz w zakresie chemii, biochemii i biologii,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • wykonywania analiz służących do oceny podstawowych parametrów immunologicznych,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym,
 • wpływu czynników biotechnologicznych na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej,
 • obsługi specjalistycznego oprogramowania do obsługi aparatury badawczej oraz analizy i opracowania danych doświadczalnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemysłowych ośrodkach naukowo- badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • stacjach hodowli roślin,
 • zakładach gospodarki komunalnej,
 • urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)