Filologia angielska

Filologia angielska

Filologia angielska

28.06.2022

Filologia angielska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku filologia angielska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku filologia angielska w KUL
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika
 • historia Anglii i USA
 • gramatyka praktyczna
 • wymowa
 • konwersacje
 • historia literatury angielskiej
 • praca z tekstem
 • wstęp do językoznawstwa

 

Znajomość języka angielskiego stanowi dzisiaj jedną z ważniejszych umiejętności, niezależnie od branży i dziedziny, w jakich planuje się prowadzić działalność. Słownictwo anglojęzyczne dominuje niemal wszędzie i uznawane jest za uniwersalne, zatem brak zdolności posługiwania się nim może nawet zamykać niektóre drzwi do kariery zawodowej. Filologia angielska jako kierunek kształcenia podąża za zmianami, jakie zachodzą we współczesnym świecie, poszerzając pole nauki i poznawanych zagadnień. To nie tylko wiedza o literaturze i dobrach kultury pochodzących z Wysp Brytyjskich, ale również uważne spojrzenie na przestrzeń biznesu, mediów, czy dyplomacji. Chcąc dogłębnie poznać język Beatlesów wystarczy dołączyć do grona studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, gdzie Filologia angielska prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Filologia angielska realizowany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada pozyskanie dogłębnej wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu codziennym. Poprzez naukę studenci mają osiągnąć znajomość języka angielskiego zbliżoną do języka rodzimego, a także zdolność posługiwania się językiem specjalistycznym z różnych dziedzin, takich jak biznes, medycyna, czy prawo. Ponadto, kształcenie prowadzi do rozwinięcia umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, a także sprawnego uczestniczenia w pracy zespołowej. Dzięki temu przyszła przestrzeń zawodowa poszerza się, stwarzając absolwentom wiele możliwości. Filologia angielska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Filologia angielska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: logika, historia Anglii i USA, gramatyka praktyczna, wymowa, konwersacje, historia literatury angielskiej, praca z tekstem, wstęp do językoznawstwa, komunikacja i kultura języka, pedagogika ogólna, psychologia ogólna, teksty kultury anglojęzycznej, media anglojęzyczne, historyczne inspiracje tekstów kultury, gramatyka opisowa języka angielskiego, dydaktyka nauczania języka angielskiego, odmiany języka angielskiego, komunikacja i interpretacja, kultura współczesna, empiryczne badania języka, angielski w kontekstach zawodowych.

Kompetencje pozyskane w ramach kształcenia są niezwykle szerokie i na tej podstawie możemy podzielić je na kilka grup: specjalistyczne, komunikacyjne, językowe, analityczne, informatyczne, a także kompetencje do samozatrudnienia. Studenci wyróżniają się dobrą, bądź bardzo dobrą znajomością języka angielskiego z uwzględnieniem różnych dziedzin życia, takich jak : medycyna, biznes, prawo, sztuka, kultura, IT, jak również umiejętnościami analizy tekstu literackiego, danych językowych i zjawisk kulturowych. Co dalej? Absolwenci Filologii angielskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II mogą zdobyć pracę wszędzie tam gdzie język angielski jest niezbędnym narzędziem w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu, na przykład w korporacjach, instytucjach kulturalno- oświatowych, fundacjach o zasięgu międzynarodowym, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, biurach tłumaczeń, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

 

Opinie

Kierunki studiów w Lublinie tworzą razem szeroką przestrzeń możliwości edukacyjnych. Jak już wspomnieliśmy, język angielski uznawany jest za język uniwersalny, zatem nie może brakować kształcenia w jego zakresie. Ale którą uczelnię wybrać? Która oferuje ciekawy program i gwarantuje pozyskanie najwyższej jakości wykształcenia? Zbierając wszystkie pytania, można postawić jedno: jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Karolina, studentka Filologii angielskiej mówi:

„Wybrałam naukę w KUL, ponieważ proponuje nowoczesne podejście do nauki języka. Studia filologiczne to pewna podróż, nie tylko przez słownictwo, ale także przez historię i kulturę, dzięki czemu można dogłębnie poznać wszystkie zagadnienia związane z językiem. KUL to dla mnie numer jeden.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

Filologia angielska studia

Filologia angielska studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię angielską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • posługiwania się językiem naukowym,
 • interpretacji gramatycznej tekstu,
 • analizy tekstów literackich,
 • historycznego zakorzenienia i różnorodności kultury,
 • zasad nauczania języka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia angielska:

Absolwent kierunku Filologia angielska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • korporacjach,
 • instytucjach kulturalno- oświatowych,
 • fundacjach o zasięgu międzynarodowym,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu,
 • biurach tłumaczeń,
 • turystyce.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język angielski, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)