Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

30.01.2022

Filologia polska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku filologia polska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia polska w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filologia polska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wprowadzenie do nauki o języku
 • historia literatury staropolskiej
 • gramatyka opisowa języka polskiego
 • leksykologia i leksykografia
 • analiza dzieła literackiego
 • poetyka
 • wiedza o kulturze

 

Nie od dzisiaj wiadomo, że język polski należy do grona najtrudniejszych. Nie bez dumy można powiedzieć, że należy on również do najpiękniejszych. Nasz ojczysty język jest skomplikowany jak historia jego narodzin. Wywodzi się z języka praindoeuropejskiego i powstał z zachodniego wariantu języka prasłowiańskiego, z dialektu lechickiego. Do tego należy dodać drogę ewolucji jaką przeszedł, czyli od staropolskiego, używanego do początków XVI wieku, do współczesnego stosowanego po 1939 roku. Chcąc jeszcze bardziej uwidocznić rangę naszego języka można powiedzieć, iż znajduje się w trzydziestce najczęściej używanych języków na świecie. Warto zatem poprawnie posługiwać się polskim językiem, zwłaszcza że na fundamencie tej umiejętności można wykonywać różnorodne obowiązki, niemal w każdej branży. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to należy zwrócić uwagę na Filologię polską, którą oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Tam realizowana jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Filologia polska znajdujący się w ofercie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zakłada zdobycie ogólnego wykształcenia humanistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu filologii polskiej- nauki o języku oraz nauki o literaturze. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Ponadto, rozwijają umiejętności poprawnego, logicznego i zwięzłego wysławiania się, prowadzenia dyskusji, rzeczowej argumentacji w celu przekonania rozmówcy do swojego stanowiska, czy też wypowiadania się przed audytorium. Do dodatkowych kompetencji należą gromadzenie i przetwarzanie informacji oraz rozwiązywanie problemów zawodowych.

Studia na kierunku Filologia polska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II proponują bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: wprowadzenie do nauki o języku, historia literatury staropolskiej, gramatyka opisowa języka polskiego, leksykologia i leksykografia, analiza dzieła literackiego, poetyka, wiedza o kulturze, tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa, historia literatury oświecenia, łacina funkcjonalna, historia literatury romantyzmu, kultura języka, stylistyka praktyczna, literatura powszechna, historia literatury pozytywizmu, estetyka i aksjologia, gramatyka historyczna języka polskiego, historia literatury po 1918 roku.

Jakimi umiejętnościami i kompetencjami wyróżniają się absolwenci omawianego przez nas kierunku? Przede wszystkim posiadają wiedzę w zakresie lingwistyki, literatury polskiej i powszechnej oraz teorii literatury, umiejętność tworzenia i redagowania zróżnicowanych stylistycznie i pragmatycznie tekstów, pisemnego i ustnego wypowiadania się na temat języka, kultury i literatury dawnej i współczesnej, a także analizy i interpretacji wytworów współczesnej kultury. Do tego można dodać umiejętność obsługi edytorów tekstu, efektywnego wyszukiwania treści w sieci, jak również wykorzystywania Internetu jako źródła informacji o charakterze naukowym. Jaki obszar zawodowy wiąże się z wymienionymi umiejętnościami? Absolwenci Filologii polskiej znajdą zatrudnienie w szkołach, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, muzeach, archiwach, czy też biurach promocji i marketingu.

 

Opinie

Studia w Lublinie to cel wielu młodych ludzi. Nie powinna dziwić taka tendencja, ponieważ stolica województwa lubelskiego to znaczący ośrodek akademicki, otwierający szerokie możliwości kształcenia. Ale gdzie najlepiej studiować filologię polską? Może w omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Basia, studentka Filologii polskiej mówi:

„Studia w KUL to spełnienie marzeń i realizacja edukacyjnych planów. To ciekawa przygoda wśród fantastycznych ludzi. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Filologia polska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym,
 • gromadzenia informacji bibliograficznych,
 • pozyskiwania i selekcji informacji z zasobów sieci internetowej i baz danych,
 • historii literatury polskiej,
 • interpretacji dzieł literackich z różnych epok, konwencji i kategorii estetycznych,
 • językoznawstwo historycznego i współczesnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • domach kultury,
 • redakcjach czasopism,
 • wydawnictwach,
 • muzeach,
 • archiwach,
 • biurach promocji i marketingu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)