Filozofia

Filozofia

Filozofia

30.01.2022

Filozofia – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filozofia w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku filozofia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika
 • historia filozofii starożytnej
 • metafizyka- ontologia
 • antropologia filozoficzna
 • etyka ogólna
 • filozofia przyrody nieożywionej
 • ogólna metodologia nauk
 • etyka szczegółowa

 

Można śmiało założyć, że filozofia istnieje od zawsze. Na jakiej podstawie można wysnuć taki wniosek? Ponieważ człowiek zawsze zadawał pytania. Dlatego też filozofia istnieje do dzisiaj. Każdy z nas podaje pewne sprawy w wątpliwość, sprawdza, bada, dopytuje. Dzięki temu funkcjonuje krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje. W znaczeniu źródłowym filozofia oznaczała umiłowanie mądrości, czyli nieustanne dążenie do wiedzy i poszukiwanie pewności. Początkowo dziedzina ta wyrastała ze zdziwienia światem, później z wątpienia stawiającego pod znakiem zapytania to, co dotychczas było zakorzenione w tradycji lub oczywiste, albo z doświadczenia sytuacji granicznych, szczególnie śmierci. Precyzyjne i jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia filozofii jest niemożliwe ze względu na historyczną zmienność jego zakresu i treści oraz związek przypisywanego mu znaczenia z przyjęciem określonej koncepcji filozoficznej. Wymaga zatem przestudiowanie konkretnej epoki, kierunku myślenia, czy szkoły. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto przyjrzeć się bliżej Filozofii oferowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Jest to kierunek prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Filozofia proponowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zakłada pozyskanie wiedzy z obszaru zagadnień, stanowiących fundament filozoficznego wykształcenia, czyli historii filozofii, logiki oraz etyki. Studenci nabywają umiejętności samodzielnej pracy z tekstami filozoficznymi i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także umiejętności twórczego i krytycznego myślenia. To także przygotowanie do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych oraz do pełnienia różnych ról społecznych. Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II posiadają bogaty program kształcenia, na który składają się następujące przedmioty: logika, historia filozofii starożytnej, metafizyka- ontologia, antropologia filozoficzna, etyka ogólna, filozofia przyrody nieożywionej, ogólna metodologia nauk, etyka szczegółowa, teoria poznania, teoria mnogości, filozofia przyrody ożywionej, bioetyka, antropologia przyrodnicza i ewolucjonizm, filozofia kultury, etyka społeczna, epistemologia współczesna, historia filozofii w Polsce, translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych, filozofia prawa, teoria systemów dedukcyjnych, filozofia religii, nurty filozofii najnowszej, filozofia kultury i sztuki.

Nabywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służy nie tylko uczestnictwo w realizowanych zajęciach. Służy temu również uczestnictwo w Kole Filozoficznym Studentów KUL, które integruje życie studentów Filozofii, podnosi kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w organizacji szkoleń, konferencji, wyjazdów naukowych, zebrań dyskusyjnych oraz pracach wydawniczych i naukowych. Sztandarowym wydarzeniem organizowanym przez Koło jest Ogólnopolski Tydzień Filozoficzny, który skupia środowiska filozoficzne z całego kraju i jest jednym z najważniejszych wydarzeń filozoficznych w Polsce.

Studenci Filozofii nabywają różnorodnych kompetencji, które można podzielić na grupy. Są to kompetencje: specjalistyczne, komunikacyjne, językowe, informatyczne, analityczne. Studenci i przyszli absolwenci wyróżniają się umiejętnościami badawczymi, które obejmują formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, jak również umiejętność dowodzenia twierdzeń logicznych, znajdowania struktury logicznej wypowiedzi, parafrazowanie wypowiedzi języka naturalnego w językach różnych systemów logiki. A co po studiach? Jak odnajdą się na rynku pracy osoby, które ukończyły omawiany kierunek? Absolwenci Filozofii znajdą zatrudnienie w instytucjach naukowych, instytucjach oświatowych, instytucjach kulturalnych, jednostkach administracyjnych, redakcjach, wydawnictwach.

 

Opinie

Studia w Lublinie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Filozofię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Kamil, student Filozofii mówi:

„Jeśli studia filozoficzne, to tylko na KUL. To świetna uczelnia, która otwiera przed studentami mnóstwo możliwości zdobywania wiedzy i ważnych umiejętności. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

FILOZOFIA - ważne informacje

Filozofia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej,
 • czytania i interpretacji tekstu,
 • formułowania własnego stanowiska i argumentacji,
 • metod analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych,
 • doboru metod i konstruowania narzędzi badawczych,
 • analizy i oceny współczesnych problemów i konfliktów moralnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Filozofia:

Absolwent kierunku Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowych,
 • instytucjach oświatowych,
 • instytucjach kulturalnych,
 • jednostkach administracyjnych,
 • redakcjach,
 • wydawnictwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Filozofii KUL

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Filozofii KUL

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)