Muzykologia

Muzykologia

25.03.2024

Muzykologia – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku muzykologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku muzykologia w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Muzykologia główne przedmioty:

 • historia muzyki
 • historia notacji muzycznej
 • instrumentoznawstwo i akustyka muzyczna
 • harmonia
 • chór
 • prawodawstwo muzyki liturgicznej
 • propedeutyka muzykologii i badań muzykologicznych
 • historia muzyki z literaturą muzyczną
 • historia instrumentów muzycznych i instrumentoznawstwo

 

Wszyscy zapewne wiedzą, że „muzyka łagodzi obyczaje”, ale być może nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, iż muzyka to coś znacznie więcej niż tylko nuty, pięciolinie i dźwięki. Aby dokładnie wyjaśnić tak szeroką przestrzeń jaką jest muzyka powstała muzykologia, czyli dyscyplina, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swoich przejawach. Rozróżniamy trzy działy tej dziedziny: historię muzyki, teorię muzyki i etnografię. Teoria muzyki była uprawiana już w starożytności, a także średniowieczu, kiedy wchodziła w skład siedmiu sztuk wyzwolonych. W Polsce pierwsze katedry muzykologii powstały dopiero w wieku dwudziestym. Czy badanie i dyskutowanie o muzyce w ogóle jest możliwe? Niektórzy zapewne powiedzą, że muzykę się odczuwa i rozmowy o niej są zupełnie bezcelowe. To prawda, ale muzykologia przedstawia również historię, psychologię muzyki, zagadnienia związane z akustyką i wieloma innymi dyscyplinami, które funkcjonują w muzyce i jej odbiorze. To niezwykle szeroka dziedzina, którą można zgłębić na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdyż właśnie tam Muzykologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Muzykologia oferowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu muzykologii systematycznej i historycznej. Studenci poznają historię i teorię muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz nabywają umiejętności analizy dzieł muzycznych oraz dzieł słowno- muzycznych różnych epok. Kształcenie jest także przygotowaniem do zawodu muzykologa- badacza kultury muzycznej, nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia, eksperta w dziedzinie budowy i konserwacji organów, etnomuzykologa, czy bibliotekarza muzycznego. Muzykologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jest kierunkiem, dzięki któremu można uzyskać kwalifikacje muzyka kościelnego I kategorii, dające uprawnienia do pełnienia funkcji organisty, dyrygenta chórów i zespołów muzycznych oraz animatora życia liturgiczno- muzycznego w kościołach.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Muzykologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: historia muzyki, prawodawstwo muzyki liturgicznej, propedeutyka muzykologii i badań muzykologicznych, historia muzyki z literaturą muzyczną, historia instrumentów muzycznych i instrumentoznawstwo, akustyka muzyczna, harmonia, emisja głosu i solfeż, fortepian, język grecki z elementami kultury antycznej, wprowadzenie do analizy muzycznej, instrumentarium ludowe, teoria chorału gregoriańskiego, paleografia łacińska, historia notacji muzycznej, ludowe śpiewy religijne, tradycje ludowe we współczesnej kulturze muzycznej, historia harmonii i kontrapunktu, krytyka muzyczna, techniki cyfrowej obróbki dźwięku, historia i krytyka nagrań fonograficznych, prowadzenie zespołu chorałowego.

Muzykologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim to kierunek stwarzający szerokie możliwości rozwoju. Studenci realizują swoje talenty w zespołach i w ramach działalności indywidualnej, a Instytut Muzykologii zapewnia im korzystanie z instrumentów oraz Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego, gdzie zdeponowano 25.000 nagrań ludowych śpiewów religijnych z całej Polski oraz innych krajów takich jak: Ukraina, Białoruś, Litwa, czy Indonezja, które stanowią źródło dla badań naukowych. Obecnie jest to największy zbiór ludowych śpiewów religijnych w Europie. A co po studiach? Nauka zapewnia podjęcie pracy wymagającej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie teorii muzyki i krytyki muzycznej jako muzykolog- badacz kultury muzycznej, etnomuzykolog, krytyk muzyczny, ekspert w dziedzinie budowy i konserwacji organów, animator życia muzycznego, bibliotekarz muzyczny, edytor wydawnictw muzycznych i muzykologicznych.

 

Opinie

Lublin jest miastem niezwykle istotnym dla polskiej muzyki, zatem studia muzykologiczne wydają się w tym mieście nadzwyczaj trafione. Ale w której uczelni się kształcić? Czy omawiany kierunek występuje w ofertach dydaktycznych wszystkich lubelskich szkół wyższych? Warto skupić się na ten jednej. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Karol, student Muzykologii mówi:

„Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to uczelnia z prestiżem i dobrą marką. Zajęcia są ciekawe, niezwykle rozwijające, prowadzone przez świetnych, doświadczonych wykładowców. Studia są przyjemne. Są jak przygoda i podróż po interesujących miejscach. Polecam.”

 

Gdzie studiować muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Studia na kierunku muzykologia prowadzone są przez Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zlokalizowany przy al. Racławickich 14 w Lublinie.

Kontakt:

tel. 81-445-4446

https://www.kul.pl/wydzial-nauk-humanistycznych,19.html

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

MUZYKOLOGIA - ważne informacje

Muzykologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Muzykologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • akustyki muzycznej,
 • pojęć, symboli i norm teorii harmonii,
 • zasad kształtowania konstrukcji polifonicznych,
 • analizy polifonicznych utworów muzycznych,
 • historii muzyki polskiej i powszechnej,
 • transkrybowania notacji menzuralnej i tabulaturowej,
 • polskiej kultury ludowej,
 • metodologii badań muzykologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Muzykologia:

Absolwent kierunku Muzykologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie jako:

 • muzykolog- badacz kultury muzycznej,
 • etnomuzykolog,
 • krytyk muzyczny,
 • ekspert w dziedzinie budowy i konserwacji organów,
 • animator życia muzycznego,
 • bibliotekarz muzyczny,
 • edytor wydawnictw muzycznych i muzykologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów: język polski (30 % wyniku końcowego), matematyka, lub historia, lub biologia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia – do wyboru (30 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Egzamin (40 % wyniku końcowego) – sprawdzian uzdolnień muzycznych w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)