Kognitywistyka

Kognitywistyka

Kognitywistyka

30.01.2022

Kognitywistyka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku kognitywistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku kognitywistyka w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kognitywistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologiczne mechanizmy zachowania
 • logika formalna z elementami semiotyki
 • ontologiczne podstawy badań kognitywnych
 • percepcja i uwaga
 • wprowadzenie do programowania
 • rachunek prawdopodobieństwa

 

Człowiek zawsze będzie stanowić najciekawszy obiekt badań, a przestrzeń jego umysłu pozostanie obszarem wielu pytań. Od wieków utrzymuje się, że nie ma niczego istotniejszego od poznania samego siebie, ale żeby tak się stało należy wejść znacznie głębiej niż tylko w wyobrażenia i sferę domysłów. Dlatego powstała kognitywistyka, czyli interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się badaniem procesów umysłowo- poznawczych, takich jak percepcja, świadomość, pamięć, rozumienie, wnioskowanie, zdolności językowe, rozwiązywanie problemów, inteligencja, procesy komunikacyjne, czy reprezentacje poznawcze. To niezwykle młoda dyscyplina, uformowana w połowie XX wieku, na temat której dogłębne studia zaczęto prowadzić dopiero na początku lat 90. Początkowo badania kognitywistyczne zostały zdominowane przez intensywnie rozwijającą się informatykę i sztuczną inteligencję. W kolejnej fazie zaznaczyła się dominacja neurokognitywistyki, zaś w ostatnich latach dowartościowano rolę czynników społeczno- kulturowych w badaniach systemów poznawczych. Jak dzisiaj wygląda ta dyscyplina? Najlepiej sprawdzić to samemu, studiując Kognitywistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Kognitywistyka proponowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oparty jest na wspólnym doświadczeniu psychologii, biologii, filozofii, neuronauki oraz informatyki. Studenci pozyskują wiedzę na temat funkcjonowania mózgu, rozumienia procesów percepcyjnych, zdolności językowych, mechanizmów czytania stanów innych umysłów, mechanizmów podejmowania decyzji, wytwarzania pojęć czy pamięci. Ponadto, nabywają umiejętności konstruowania i używania narzędzi informatycznych, posługiwania się językami logiki oraz analizy danych, jak również rozwijają w sobie techniki szybkiego zapamiętywania, metody uczenia się języków obcych, czy techniki komunikacyjno- retoryczne. Kognitywistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Kognitywistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w skład którego wchodzą następujące przedmioty: biologiczne mechanizmy zachowania, logika formalna z elementami semiotyki, ontologiczne podstawy badań kognitywnych, percepcja i uwaga, wprowadzenie do programowania, rachunek prawdopodobieństwa, dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką, statystyka opisowa, wprowadzenie do neuronauki poznawczej, psychologia rozwojowa, algebra liniowa, językoznawstwo ogólne i kognitywne, psychofizjologia, wnioskowanie statystyczne, poznanie wielozmysłowe, filozofia umysłu, estetyka empiryczna, metody badań EEG, bazy danych i bazy wiedzy, filozofia sztucznej inteligencji, projektowanie procedur eksperymentalnych.

Zbierane na studiach kompetencje można podzielić na kilka grup: specjalistyczne, komunikacyjne, językowe, informatyczne i analityczne. Studenci mogą pochwalić się umiejętnością projektowania i przeprowadzania badań eksperymentalnych, tworzenia raportów kognitywistycznych, precyzyjnej argumentacji, czy wykorzystywania modeli baz danych. Zrozumienie ludzkiego umysłu w relacji do systemu biologicznego oraz w relacji do systemu kultury otwiera wiele możliwości zawodowych. Absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w firmach szkoleniowych, w instytucjach naukowych zajmujących się analizą i przygotowywaniem zintegrowanych baz danych oraz marketingiem naukowym, w jednostkach zajmujących się przygotowywaniem programów komputerowych dedykowanych podnoszeniu zdolności kognitywnych i komunikacyjnych.

 

Opinie

Studia w Lublinie to dobry pomysł na zdobycie wyższego wykształcenia. Miasto oferuje wiele możliwości edukacyjnych, a istniejące uczelnie cieszą się uznaniem i prestiżem. Którą zatem wybrać? Chcąc studiować Kognitywistykę należy zbadać omawianą szkołę wyższą i zapytać- jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Olga, studentka Kognitywistyki mówi:

„KUL to bardzo wyraźny element na edukacyjnej mapie kraju. Miejsce, z którego wychodzą wybitne umysły, świetni fachowcy w swoich dziedzinach. Studia tutaj to powód do dumy, a także ogromna motywacja do pracy. „

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

KOGNITYWISTYKA - ważne informacje

Kognitywistyka studia Lublin

Kognitywistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kognitywistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje,
 • neurofizjologii, psychologii poznania i sztucznej inteligencji,
 • zasad etycznych w działalności naukowej,
 • procesów poznawczych,
 • narzędzi formalno- logicznych,
 • zasad przygotowania i publikacji tekstu naukowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kognitywistyka:

Absolwent kierunku Kognitywistyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach szkoleniowych,
 • instytucjach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)