Matematyka

Matematyka

Matematyka

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Matematyka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Studia na kierunku matematyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku matematyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra liniowa z geometrią
 • logika, wstęp do informatyki
 • analiza matematyczna
 • przedsiębiorczość
 • topologia
 • algebra abstrakcyjna
 • miara i całka

 

Matematyka jest wszędzie. To jeden z tych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych niemal wszystkich uczelni, niezależnie od ich charakteru i profilu kształcenia. Matematyka jest wszędzie również dlatego, że wiele osób stoi przy stanowisku, iż wszystko można wyjaśnić przy pomocy liczb i obliczeń. Ponadto, matematyka jest wszędzie pomimo tego, że budzi wręcz skrajne emocje. Część osób widzi w niej osławioną „królową nauk”, a część podchodzi do niej ze strachem, a nawet głęboką antypatią. Jedno należy jej oddać, historia tej dyscypliny sięga początków cywilizacji. W starożytnej Babilonii były obliczane pola niektórych figur i wykonywane pewne rachunki, a od czasów Talesa z Miletu nastąpił poważny rozwój, na czele z geometrią. Współczesne studia matematyczne to przygotowanie do pracy w wielu obszarach. Umiejętności z nich pozyskane stanowią fundament działalności w sferze finansów, ekonomii, informatyki, czy wszelakich prac eksperymentalnych, zatem nie ulega wątpliwości, że warto studiować ten kierunek. A gdzie można się kształcić? Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie kierunek Matematyka prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Matematyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada pozyskanie wiedzy z matematyki oraz jej zastosowań. Studenci nabywają umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania złożonych obliczeń, przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie, wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych, czy formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie, a także posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych. Matematyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest kierunkiem, który można studiować także w języku angielskim.

Studia na kierunku Matematyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oferują szeroki program kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak: algebra liniowa z geometrią, logika, wstęp do informatyki, analiza matematyczna, przedsiębiorczość, topologia, algebra abstrakcyjna, miara i całka, równania różniczkowe, laboratorium obliczeniowe, rachunek prawdopodobieństwa, analiza zespolona, statystyka, analiza funkcjonalna, matematyka dyskretna, sztuczna inteligencja, badania operacyjne, matematyka finansowa, wielowymiarowa analiza danych, programowanie obiektowe, abstrakcyjne struktury danych, podstawy metod numerycznych, metody algorytmizacji.

Studenci omawianego kierunku w toku nauki nabywają różnorodnych kompetencji. Są to kompetencje specjalistyczne, komunikacyjne, językowe, informatyczne, analityczne, a także kompetencje do samozatrudnienia. W tym gronie wyróżnić można analizę obrazów, modelowanie i analizę finansową, interpretację danych poprzez ich formatowanie i rozumienie zasad wizualizacji danych, przetwarzanie danych za pomocą złożonych formuł wbudowanych oraz tworzonych samodzielnie, wykorzystywanie pakietów statystycznych. Z pozyskaną wiedzą wiążą się różne zawody, a możliwości zatrudnienia dla absolwentów Matematyki są bardzo duże. Zatrudnienie można znaleźć w działach analitycznych, modelowaniu matematycznym, czy badaniach statystycznych. Branże dla matematyków to bankowość, IT, ubezpieczenia, finanse, konsulting, przemysł czy edukacja. Co ważne, praca od razu po studiach nie jest niczym niemożliwym, ponieważ od lat świat cierpi na brak zdolnych matematyków.

 

Opinie

Studia w Lublinie stanowią interesującą ofertę dla głodnych wiedzy i umiejętności. Matematyka, z racji swojej pozycji, zajmuje w przestrzeni edukacyjnej bardzo istotne miejsce. Warto ją zgłębiać i wiązać z nią życie zawodowe. Ale gdzie studiować? W wyborze uczelni może pomóc odpowiedź na pytanie: jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Igor, student Matematyki mówi:

„Na Katolicki Uniwersytet Lubelski uwagę powinni zwrócić ci, którzy od studiów oczekują wiele. Tutaj nauka jest intensywna, posiada praktyczny charakter i prowadzi do konkretnego celu, czyli wejścia na rynek pracy.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

MATEMATYKA - ważne informacje

Matematyka studia Lublin

Matematyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Matematyką na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Matematyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stosowania rachunku zdań i kwantyfikatorów oraz indukcji matematycznej w prowadzeniu rozumowań,
 • rachunku różniczkowego i całkowego,
 • znajdowania macierzy przekształceń liniowych w różnych bazach,
 • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki,
 • technik obliczeniowych i programowania,
 • posługiwania się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej,
 • stosowania systemu logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych,
 • rozpoznawania i specyfikowania algorytmicznych problemów matematycznych,
 • analizy rzeczywistej i zespolonej,
 • metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Matematyka:

Absolwent kierunku Matematyka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II może znaleźć zatrudnienie jako:

 • programista,
 • statystyk,
 • doradca finansowy,
 • analityk danych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)