Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

29.06.2022

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Uniwersytet Zielonogórski 2022

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w UZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 40
 • studia stacjonarne II stopnia: 30

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • język w mediach
 • nauka o komunikowaniu
 • stylistyka dziennikarska
 • systemy medialne w Polsce i na świecie
 • teoria komunikacji społecznej i medialnej
 • współczesna polszczyzna
 • teoria informacji
 • dziennikarskie sposoby pozyskiwania informacji

 

Dziennikarstwo to zawód, który przyciąga. Nie trudno odgadnąć, że jednym z fundamentów tego przyciągania jest fakt, iż żyjemy w świecie ogarniętym informacją, w którym wiadomości przesyłane są w oka w mgnieniu, szybko tracą na aktualności, a jeśli nie staramy się być na bieżąco wypadamy z obiegu. Jeśli odbiorca informacji ma trudne zadanie, to co dopiero osoba wysyłająca do niego swój przekaz? Aby być dziennikarzem nie wystarczy tylko poprawnie posługiwać się językiem. Należy posiadać szeroką wiedzę o świecie, rozumieć procesy zachodzące w społeczeństwie, interpretować zjawiska mające wpływ na otaczającą rzeczywistość. Dziennikarstwo to także zbiór pewnych cech osobowości, takich jak dociekliwość, skrupulatność, czy sceptycyzm. Jaka jest najlepsza droga do profesjonalnego dziennikarstwa i świata mediów? Wiedzie ona przez Uniwersytet Zielonogórski, gdzie kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Zielonogórskim zakłada pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności umożliwiających wykonywanie pracy zawodowej dziennikarza w lokalnych, środowiskowych, ogólnopolskich periodycznych mediach masowych, czyli prasie, radiu, telewizji i Internecie, jak również wykonywanie zawodów związanych z dziedziną szeroko rozumianej komunikacji społecznej: zawodu rzecznika prasowego, specjalisty do spraw kontaktów z mediami, menedżera PR, czy redaktora i korektora. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek, który umacnia różnorodne kwalifikacje: pracy w zespole i kierowania zespołem, respektowania różnych punktów widzenia w debacie publicznej i naukowej, argumentowania z wykorzystaniem własnej wiedzy i poglądów, rozumienia relacji między aktualnymi wydarzeniami a przeszłością. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Zielonogórskim to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Zielonogórskim posiadają bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: język w mediach, nauka o komunikowaniu, stylistyka dziennikarska, systemy medialne w Polsce i na świecie, teoria komunikacji społecznej i medialnej, współczesna polszczyzna, teoria informacji, dziennikarskie sposoby pozyskiwania informacji, gatunki dziennikarskie, kultura wypowiedzi dziennikarskiej, dykcja i emisja głosu, podstawy retoryki i erystyki, PR i marketing polityczny, antropologiczne konteksty informacji, deontologia mediów, wiedza o kulturze, archiwizacja i bezpieczeństwo danych, dezinformacja w świecie współczesnym, teksty użytkowe, analiza dyskursu publicznego.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek dostarczający wielu umiejętności i kompetencji, między innymi w zakresie pracy w zespole i kreowania zespołem, respektowania różnych punktów widzenia w debacie publicznej i naukowej, argumentowania z wykorzystaniem własnej wiedzy i poglądów, rozumienia relacji między aktualnymi wydarzeniami a przeszłością, posługiwania się metodami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury. Z takim wachlarzem umiejętności absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych, wydawnictwach, agencjach public relations, biurach rzecznika prasowego, archiwach, agencjach reklamowych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Zielonej Górze to całkiem długa lista dyscyplin, którymi można się zająć. Naturalnie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna także na niej figuruje i, co oczywiste, cieszy się coraz większą popularnością. Ale niezwykle istotnym elementem rozpoczynania kształcenia jest wybór odpowiedniej uczelni. Jak to zrobić? Na którą się zdecydować? Aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji, warto wiedzieć – jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Natalia, studentka Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mówi:

„UZ to uczelnia w sam raz dla mnie. Jestem osobą ciekawą świata, dociekliwą, ambitną. Studiując tutaj spotykam ludzi podobnych do siebie, z którymi tworzymy fajną, ciekawą studencką społeczność. Uniwersytet Zielonogórski to mój numer jeden.”

 

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Studia w Zielonej Górze

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - ważne informacje

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia Zielona Góra

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dziennikarstwo i komunikację społeczną na UZ:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Zielonogórskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceny mechanizmów rządzących zachowaniem jednostki i większych grup społecznych,
 • zasad demokratycznego państwa prawnego,
 • historii Polski XX wieku,
 • analizy przebiegu procesu komunikowania,
 • polskiego systemu medialnego,
 • systemów medialnych na świecie,
 • poprawności gramatycznej i stylistycznej,
 • retoryki i erystyki,
 • gatunków dziennikarskich,
 • prawa mediów,
 • etyki dziennikarskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • prasie,
 • radiu,
 • telewizji,
 • portalach internetowych,
 • wydawnictwach,
 • agencjach public relations,
 • biurach rzecznika prasowego,
 • archiwach,
 • agencjach reklamowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)