Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Zielona Góra

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Zielona Góra

Dodaj do ulubionych

14.06.2022

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia Zielona Góra 2022 | woj. lubuskie

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 18 września 2022 r. | Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zielona Góra - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Zielonej Górze dziennikarstwo i komunikację społeczną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ) w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Opis kierunku

Wybór studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to szansa na zdobycie szerokiej wiedzy oraz cennych umiejętności w zakresie procesu życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego zarówno w skali lokalno-regionalnej, jak i krajowo-międzynarodowej. Co więcej, w czasie kształcenia studenci poznają znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa oraz wykształcą podstawowe umiejętności dotyczące gromadzenia, opracowywania i selekcjonowania informacji z różnych źródeł. Pod okiem doświadczonej kadry akademickiej zdobędą też kompetencje z obszaru zarządzania i marketingu.

 

Specjalności

Współczesne studia z dziennikarstwa i komunikacji społecznej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna: broker informacji, pisanie kreatywne, dziennikarstwo internetowe... specjalności na dziennikarstwie i komunikacji społecznej w Zielonej Górze >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Zielonej Górze na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w uczelniach publicznych są bezpłatne.
 
Praca po studiach
Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej z powodzeniem odnajdą się na takich stanowiskach, jak rzecznik prasowy czy specjalista do spraw komunikacji biznesowej lub szeroko pojętego marketingu. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, aby absolwenci powyższego kierunku studiów spróbowali swoich sił w pracy redaktora gazety firmowej, portalu internetowego lub społecznościowego.

czytaj dalej wszystko o Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka prowadząca

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • filozofia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze uchodzi za jeden z najpopularniejszych kierunków humanistyczno-społecznych. Żywo interesują się tą dziedziną nauki pasjonaci mediów społecznościowych, sytuacji politycznej oraz osoby, które w przyszłości pragną dążyć do prawdy. Chętnych na tego typu studia jest bardzo wielu, dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich przedmiotów, to jest języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, powinieneś zdawać język polski na poziomie rozszerzonym oraz wybrany przedmiot dodatkowy: wiedzę o społeczeństwie, język obcy nowożytny, historię, filozofię.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze

Jak wyglądają studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze dążą do zapewnienia komfortowego studiowania, dlatego kierunek elektrotechnika możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto wybrać studia dzienne. Jeśli jednak nie masz możliwości, by studiować w tygodniu, rozważ studia zaoczne i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych i warsztacie medioznawczym. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • systemy medialne w Polsce i na świecie,
 • współczesna polszczyzna,
 • teoria recepcji i oddziaływania tekstu literackiego,
 • teatr radiowy i sceniczny w ujęciu krytycznym,
 • gatunki dziennikarskie/redakcja tekstów dziennikarskich,
 • pozyskiwanie i opracowywanie informacji,
 • topografia w literaturze i w kulturze,
 • dziennikarstwo śledcze i interwencyjne,
 • projektowanie i obsługa stron WWW,
 • teoria i praktyka hipertekstu
 • i wiele innych.

Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń, wykładów i laboratoriów. Studenci zapoznają się z rodzajami dziennikarstwa, na przykład z dziennikarstwem sportowym, śledczym czy specjalistycznym. Studenci mają pulę przedmiotów obowiązkowych do zrealizowania, ale także mogą wybrać przedmioty, które najbardziej ich interesują. Przedmioty są podzielone na bloki tematyczne, na przykład: Literatura Popularna, Broker Informacji, Pisanie Kreatywne czy Dziennikarstwo Internetowe.

Absolwenci zgłębiają wiedzę z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, medioznawstwa, prawa autorskiego czy psychologii społecznej. Zapoznają się z literaturą współczesną, sytuacją ekonomiczno-gospodarczą świata, a także programami komputerowymi, które w pracy dziennikarza mogą być niezwykle użyteczne. Praktyczna umiejętność obsługi programów graficznych i tworzenie stron internatowych oraz wiedza odnosząca się do komunikacji internetowej z korzyścią wpływa na profil kandydata do pracy w tym zakresie.  Nie można zapomnieć o tym, że absolwenci rozwijają swoje zdolności komunikacyjne, językowe, a także umiejętności panowania nad głosem.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Anna Krzycka, założycielka czasopisma dla kobiet „Moja przyjaciółka”, wyznała w wywiadzie: „Cechy dobrego dziennikarza, które decydowały pięćdziesiąt lat temu o dobraniu przeze mnie kadry, pozostają aktualne. Inteligencja, rzutkość, śmiałość, mądrość, gotowość mówienia prawdy bez względu na to, czy jest ona dobra, pomyślna, czy nie”. Ryszard Kapuściński, jeden z najpopularniejszych polskich reportażystów dodałby, że dziennikarstwo musi być intencjonalne, a za swój cel musi uznawać dążenie do przemiany.

Idealni kandydaci na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze to osoby, które pragną dążyć do prawdy, pragną zmieniać istniejący świat, śledzą sytuację społeczną, polityczną, kulturalną i gospodarczą kraju i innych państw. Jeśli w granicach Twoich zainteresowań mieszczą się tego typu kwestie, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Zielonej Górze umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna możesz realizować na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczelnia zapewnia gruntowne wykształcenie w zakresie bardzo różnorodnych kierunków, dzięki czemu cieszy się ciągłym zainteresowaniem ze strony przyszłych studentów.

 

4. Praca po studiach

Studia dziennikarskie w Zielonej Górze przygotowują absolwentów do pracy zarówno w lokalnych, jak i ogólnopolskich środkach masowego przekazu, to znaczy w prasie, telewizji, radiu, Internecie. Absolwenci wykonują także pracę, która wiąże się z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. W tym zakresie studenci przygotowywani są do zawodu menedżera RP, redaktora i korektora, copywritera, specjalisty do spraw kontaktu z mediami, rzecznika prasowego czy researchera.

Absolwenci zyskują zatrudnienie w ośrodkach i centrach informacji, w wydawnictwach, archiwach, w pracowniach bibliograficznych, w firmach reklamowych czy w infobrokerskiej obsłudze biznesu. Rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz predyspozycje językowe sprawiają, że pozycja absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej jest niezwykle korzystna na rynku pracy.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: systemy medialne w Polsce i na świecie, współczesna polszczyzna, teoria recepcji i oddziaływania tekstu literackiego, gatunki dziennikarskie/redakcja tekstów dziennikarskich, podstawy retoryki i erystyki, dykcja i emisja głosu, strategie kompozycyjne powieści XIX i XX w., archiwizacja i bezpieczeństwo danych, stosunki międzynarodowe, warsztaty dziennikarstwa internetoweg, odstawy ekonomiki kultury, prawo mediów, translatorium tekstów specjalistycznych i tym podobne.

Ile trwają studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia dziennikarskie możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i zapewniają tytuł licencjata, który umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie oraz kontynuację edukacji na stopniu drugim.

Studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach i zdaniu odpowiednich egzaminów zapewniają tytuł magistra. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na etapie studiów licencjackich. Warto podkreślić, że studia magisterskie może podjąć absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej bądź kierunków pokrewnych, na przykład marketingu medialnego, komunikacji masowej czy komunikacji medialnej.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze zapewnia swoim absolwentom gruntowne wykształcenie, które jest niezwykle ważne, jeśli ktoś myśli o wykonywaniu pracy dziennikarza w mediach masowych w skali lokalnej, środowiskowej czy ogólnopolskiej. Absolwenci pracują w prasie, radiu, Internecie czy telewizji, ale wykonują także pracę związaną z komunikacją społeczną jako rzecznicy prasowi, specjaliści do spraw kontaktów z mediami, redaktorzy i korektorzy, copywriterzy, researcherzy czy menedżerowie Public Relations.

Dzięki zajęciom specjalistycznym odnoszącym się do organizacji i zarządzania informacją absolwenci stają się audytorami wiarygodności informacji i specjalistami do spraw klasyfikowania i indeksowania informacji, pracują w pracowniach bibliograficznych, ośrodkach i centrach informacji, wydawnictwach, formach reklamowych, archiwach czy też w infobrokerskiej obsłudze biznesu.

Absolwenci specjalizują się w dziennikarstwie śledczym i interwencyjnym, dziennikarstwie społecznym i obywatelskim, dziennikarstwie ekonomiczno-prawnym, dziennikarstwie specjalistycznym, dziennikarstwie sportowym, a także w dziennikarstwie internetowym. Absolwenci rozwijają umiejętności graficzne w zakresie programowania graficznego i tworzenia stron internetowych, co jest niezwykle cenne w różnych branżach, ale również poszerzają zdolności językowe bardzo przydatne w świecie reporterów.

Absolwenci stają się dziennikarzami telewizyjnymi, dziennikarzami radiowymi, specjalistami do spraw public relations, rzecznikami prasowymi, a także pracownikami działów reklamy i promocji. Wiele osób decyduje się na pracę w lokalnych lub ogólnopolskich czasopismach i gazetach. Umiejętności związane z grafiką komputerową i składem tekstu zwiększają atrakcyjność absolwentów na rynku pracy. Jeśli marzysz o szukaniu rzetelnych informacji i weryfikowaniu faktów lub może zajmowaniu się reklamą i światem Internetu, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Gdzie studiować na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Zielonogórski oferuje 40 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia w Zielonej Górze - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Zielonej Górze

Uczelnie w Zielonej Górze - kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Humanistyczny UZ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

Studia dziennikarskie w Zielonej Górze cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród osób, które pragną w przyszłości zajmować się środkami masowego przekazu na szeroką skalę. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to niezwykle zajmujący kierunek, ale tak jak inne studia, wymaga odpowiedniego podejścia i zaangażowania. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w przyszłości pragniesz dążyć do prawdy i rzetelnie przedstawiać zweryfikowane informacje?
 • Czy masz predyspozycje językowe i jesteś osobą otwartą i komunikatywną?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, a liczba osób, które zostaną przyjęte, jest bardzo ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdać język polski rozszerzony oraz wybrany przedmiot dodatkowy: wiedzę o społeczeństwie, filozofię, historię, język obcy nowożytny.

Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie mocne pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Mediach, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiadzie  Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i w wielu innych.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

kierunki studiów w Zielonej Górze

studia w Zielonej Górze

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - ważne informacje

dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia

dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia online

studia dziennikarstwo i informacja w Zielonej Górze

studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej Górze?

Studia dziennikarskie w Zielonej Górze uchodzą za jedne z najpopularniejszych studiów humanistyczno-społecznych.

Wiktoria, studentka drugiego roku studiów licencjackich, mówi:

Dziennikarski świat towarzyszy nam w codziennym życiu i nieodłącznie odnosi się do wydarzeń politycznych, gospodarczych czy kulturalnych. Bardzo chcę być aktywną częścią tego życia i informować ludzi o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. W końcu musimy wiedzieć.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Zielona Góra studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Zielonej górze

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki dziennikarstwo i informacja w Zielonej Górze

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia