Analityka medyczna

Analityka medyczna

Analityka medyczna – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku analityka medyczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku analityka medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • higiena i epidemiologia
 • biofizyka medyczna
 • statystyka z elementami matematyki
 • technologie informacyjne w medycynie laboratoryjnej
 • biologia  medyczna

 

Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz specjalistyczną wiedzę z obszaru medycyny laboratoryjnej. Nauki jest zatem całkiem sporo.

A gdzie tę naukę można podjąć? Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na którym Analitykę medyczną można studiować na jednolitych studiach magisterskich. Program studiów zakłada nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach zajęć podstawowych, sprofilowanych zawodowo oraz praktyk.

Kierunek Analityka medyczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym umożliwia m. in. pozyskanie wiedzy na temat rozwoju, budowy i funkcji komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz współzależności ich budowy i funkcji w warunkach zdrowia i choroby. Studenci tego kierunku poznają procesy metaboliczne na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym. Uczą się zasad wykonywania badań laboratoryjnych przy użyciu metod manualnych i technik zautomatyzowanych oraz autoryzacji wyników, jak również podstaw teoretycznych i metodycznych zastosowania instrumentalnych metod analitycznych w diagnostyce laboratoryjnej. Rozumieją wpływ substancji egzogennych, w tym składników odżywczych, leków i używek na wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych oraz znają techniki monitorowania stężenia tych związków w materiale biologicznym.

Studia w Warszawie to marzenie i cel wielu kandydatów. Każdego roku przybywa chętnych do uzyskania statusu studenta właśnie w tym mieście. Osoby zainteresowane naukami medycznymi powinny dowiedzieć się, jakie ma Warszawski Uniwersytet Medyczny opinie?

Karolina, studentka Analityki medycznej mówi:

„Jestem studentką drugiego roku i mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie nauki w innej uczelni. WUM daje nam bardzo dobre warunki do rozwijania umiejętności, a poza tym atmosfera na uniwersytecie sprzyja nauce i doskonaleniu umiejętności.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Analitykę medyczną w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Analityka medyczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych z zachowaniem zasad aseptyki, oceny jego przydatności oraz uzyskiwania wiarygodnych wyników,
 • planowania i wdrażania laboratoryjnej strategii diagnostycznej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji,
 • wykorzystywania wyników badań laboratoryjnych do opisu stanu zdrowia i porad w procesie diagnostycznym,
 • zarządzania i kierowania medycznym laboratorium diagnostycznym, w tym jego personelem,
 • korzystania z wiedzy i umiejętności praktycznych zgodnie z przepisami prawa oraz z zasadami etyki i deontologii,
 • komunikowania się ze współpracownikami oraz z odbiorcami wyników badań laboratoryjnych

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Analityka medyczna:

Absolwent kierunku Analityka medyczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym może znaleźć zatrudnienie w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
 • instytutach i ośrodkach naukowo-badawczych,
 • zakładach prowadzących badania kliniczne,
 • jednostkach kontrolno -pomiarowych,
 • firmach diagnostycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Analityka medyczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Farmaceutycznym WUM

 

Komentarze (0)