Elektroradiologia

Elektroradiologia

Elektroradiologia – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku elektroradiologia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku elektroradiologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rentgenodiagnostyka klasyczna
 • matematyka
 • aparatura w diagnostyce obrazowej
 • fizyka z elementami fizyki radiacyjnej
 • patomorfologia
 • wprowadzenie do fizyki i matematyki

 

Elektroradiolog to zawód mało znany, szczególnie wśród młodych osób. Przedstawicieli tej profesji spotykamy w praktyce podczas większości badań diagnostycznych takich jak: ultrasonografia, elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia czy w radioterapii, radiologii i w procedurach medycyny nuklearnej. Zainteresowanych tą dziedziną warto odesłać do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie Elektroradiologia prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Absolwenci kierunku Elektroradiologia posiadają wiedzę na temat funkcjonowania narządów poddawanych diagnostyce, naukowych podstaw stosowanej aparatury i metod diagnostycznych. Potrafią stosować tę wiedzę przestrzegając zasad bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej. 

Elektroradiologia może być dobrym wyborem dla osób, które chcą swą przyszłość zawodową związać z ochroną zdrowia. Można ten kierunek studiować m. in. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Warto sprawdzić jakie ma WUM opinie?

Kamil, student Elektroradiologii w WUM:

„Moje studia oceniam na piątkę z plusem. Warszawski Uniwersytet Medyczny to uczelnia o wysokich standardach nauczania, w której zajęcia prowadzą doświadczeni i uznani fachowcy. To najlepsza dla opcja dla tych, którzy chcą związać swoje życie z naukami medycznymi.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Elektroradiologię w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Elektroradiologia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym posiada wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu elektroradiologa ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy klinicznej, jak również zna:

 • prawidłową budowę ciała i strukturę jego narządów ,
 • zasady działania aparatury diagnostycznej,
 • czynniki wpływające na przebieg badania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Elektroradiologia:

Absolwent kierunku Elektroradiologia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • zakładach i pracowniach diagnostyki rentgenowskiej,
 • pracowniach tomografii komputerowej,
 • pracowniach rezonansu magnetycznego,
 • zakładach i pracowniach diagnostyki ultrasonograficznej,
 • pracowniach diagnostyki EEG, EMG, EKG,
 • zakładach prowadzących radioterapię,
 • w firmach świadczących usługi doradztwa w zakresie sprzętu i technik diagnostyki obrazowej, ultrasonograficznej i radioterapii,
 • w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych pełniąc funkcję technika koordynującego i nadzorującego pracę innych techników elektroradiologii lub jako kierownik zespołu techników elektroradiologii.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:1) średnią ocenę ze studiów (wynik ukończenia studiów) - maksymalnie 25 pkt.2) kryteria dodatkowe (udokumentowane) - maksymalnie 5 pkt.:3) wynik egzaminu wstępnego ( test 50 pytań) - maksymalnie 50 pkt.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Elektroradiologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Medycznym WUM

Komentarze (0)