Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna

Logopedia ogólna i kliniczna – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • emisja głosu
 • wprowadzenie do nauki o języku
 • wprowadzenie do logopedii
 • anatomia i fizjologia człowieka
 • dykcja i autokorekcja
 • logorytmika

 

Logopedia, wedle encyklopedycznej definicji, jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, jej zaburzeniach i sposobach ich leczenia. Jest dziedziną praktyczną, która rozwija się na styku kilku dyscyplin, takich jak: językoznawstwo, foniatria, psychologia, oraz obszaru nauk medycznych. Warto podkreślić, że nie zajmuje się wyłącznie wadami wymowy. Pomaga również w przypadkach różnych barier w komunikacji, które nierzadko zaburzają rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny. Logopedia to dziedzina dla osób otwartych, umiejących słuchać, co ważne, dla tych które posiadają prawidłową wymowę. Na tych, którzy dostrzegają w sobie te cechy, czeka kierunek Logopedia ogólna i kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Studenci Logopedii ogólnej i klinicznej pozyskują wiedzę na temat pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej, kwalifikacji wad wymowy i usprawnienia narządów artykulacyjnych. We współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem potrafią ustalać metody oraz tryb postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Studia medyczne w Warszawie przyciągają uwagę wielu kandydatów. Wiedzą oni, że właśnie w tym mieście otrzymają dobre warunki do nauki i rozwijania zainteresowań. W palecie kierunków kształcenia, pod literą „L” widnieje Logopedia ogólna i kliniczna, którą można studiować w omawianej przez nas uczelni. Jakie opinie ma Warszawski Uniwersytet Medyczny?

Michalina, studentka Logopedii ogólnej i klinicznej mówi:

„Warszawski Uniwersytet Medyczny to świetna propozycja dla tych, którzy od studiów oczekują czegoś więcej niż samej nauki. Studia powinny być przygotowaniem do zawodu, do dorosłego i odpowiedzialnego życia, do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. I tutaj tak to właśnie wygląda. Warszawski Uniwersytet Medyczny dostarcza nie tylko wiedzy, ale także niezbędnych umiejętności i kompetencji.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logopedię ogólną i kliniczną w WUM:

Absolwent kierunku Logopedia ogólna i kliniczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zdobędzie wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • naukowych podstaw funkcjonowania narządów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania narządu mowy, metod diagnostyki i rehabilitacji,
 • wykonywania podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy,
 • wykonywania kwalifikacji i opisu wad wymowy,
 • usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy,
 • nauczania języka polskiego jako obcego w ramach specjalizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logopedia ogólna i kliniczna:

Absolwent kierunku Logopedia ogólna i kliniczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach systemu zdrowia i poradnictwa zajmujących się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią logopedyczną,
 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych i szkołach integracyjnych (pod warunkiem uzyskania odpowiednich uprawnień pedagogicznych),,
 • gabinetach specjalistycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej ocen za 3 lata studiów I stopnia oraz sprawdzianu predyspozycji.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Medycznym WUM

 

Komentarze (0)