Położnictwo

Położnictwo

Położnictwo – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • genetyka
 • podstawy opieki położniczej
 • biofizyka
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • neonatologia

 

Położnictwo to zawód, który istnieje od zarania dziejów. Aby odnaleźć się w tej przestrzeni zawodowej potrzebna jest dogłębna wiedza, ale również przydatne są pewne cechy osobowościowe, które pomagają w pracy położnej czy położnika. O jakie cechy chodzi? O opanowanie, zdecydowanie, cierpliwość, wrażliwość, umiejętność radzenia sobie w nagłych sytuacjach, czy rzetelność i skrupulatność. Położna to zawód szczególnego zaufania społecznego, gdzie obok wiedzy, umiejętności i wykształcenia, niezbędna jest pasja i powołanie. Na tych, którzy posiadają wymienione cechy czeka kierunek Położnictwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Studenci Położnictwa w WUM uczą się m. in. umiejętności rozpoznawania ciąży i sprawowania opieki nad kobietą, u której ciąża ma przebieg fizjologiczny, jak również posiadają kompetencje niezbędne do sprawowania opieki nad matką i noworodkiem. Zajęcia praktyczne odbywają w największych szpitalach klinicznych Uczelni oraz w wysoko specjalistycznych placówkach medycznych poza Uczelnią. Ponadto swoje umiejętności szlifują w Centrum Symulacji Medycznych, gdzie korzystają z innowacyjnych metod i technik kształcenia wykorzystujących nowoczesne technologie. Najzdolniejsi studenci mają w trakcie nauki szeroki dostęp do tutoringu, peer-tutoringu i mentoringu.

Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim w kraju, który przyciąga ogromną liczbę kandydatów na studia. Szeroki wybór oferty edukacyjnej nierzadko sprawia kłopoty młodym ludziom, którym trudno jest wybrać tę jedną najlepszą. Planując studia na kierunku

Położnictwo w Warszawie, warto dowiedzieć się jakie opinie ma Warszawski Uniwersytet Medyczny?

Olga, studentka Położnictwa mówi:

„Jestem pewna, że nie mogłam podjąć lepszej decyzji niż studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. To świetna uczelnia, dająca gwarancję pozyskania wysokiej jakości wiedzy i wielu różnorodnych umiejętności. Z roku na rok widzę jak bardzo się rozwijam i jak wiele się uczę. Najbardziej podoba mi się praktyczny profil moich studiów, dzięki czemu czuję się dobrze przygotowana do przyszłego zawodu. Cieszę się, że jako położna, będę miała dużą autonomię i samodzielność na sali porodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Położnictwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zdobędzie wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety ciężarnej, rodzącej, będącej w połogu oraz chorej ginekologicznie.
 • promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej,
 • otaczania pacjentek profesjonalną opieką położniczo-ginekologiczno-przedkoncepcyjną,

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Położnictwo:

Absolwent kierunku Położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • lecznictwie zamkniętym,
 • zakładach specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: średnią ocenę z dyplomu (wynik ukończenia studiów) - maksymalnie 70 pkt.; Publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych; Czynny udział w konferencjach naukowych; Uzyskane nagrody/wyróżnienia; Praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian międzynarodowych; Udział w szkoleniach/kursach/projektach; Wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Położnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu WUM


 

Komentarze (0)