Położnictwo

Położnictwo

08.03.2024

Położnictwo – Warszawski Uniwersytet Medyczny rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku położnictwo w WUM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Progi punktowe na kierunek położnictwo - Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kandydaci na Warszawski Uniwersytet Medyczny ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek położnictwo musieli uzyskać co najmniej 191 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Warszawski Uniwersytet Medyczny

Program studiów i przedmioty

Położnictwo główne przedmioty:

 • anatomia
 • fizjologia
 • etyka zawodu położnej
 • zakażenia szpitalne
 • zdrowie publiczne
 • genetyka
 • podstawy opieki położniczej
 • biofizyka
 • techniki położnicze i prowadzenie porodu
 • neonatologia

 

Położnictwo to zawód, który istnieje od zarania dziejów. Aby odnaleźć się w tej przestrzeni zawodowej potrzebna jest dogłębna wiedza, ale również przydatne są pewne cechy osobowościowe, które pomagają w pracy położnej czy położnika. O jakie cechy chodzi? O opanowanie, zdecydowanie, cierpliwość, wrażliwość, umiejętność radzenia sobie w nagłych sytuacjach, czy rzetelność i skrupulatność. Położna to zawód szczególnego zaufania społecznego, gdzie obok wiedzy, umiejętności i wykształcenia, niezbędna jest pasja i powołanie. Na tych, którzy posiadają wymienione cechy czeka kierunek Położnictwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Nabywane Umiejętności

Studenci Położnictwa w WUM uczą się m. in. umiejętności rozpoznawania ciąży i sprawowania opieki nad kobietą, u której ciąża ma przebieg fizjologiczny, jak również posiadają kompetencje niezbędne do sprawowania opieki nad matką i noworodkiem. Zajęcia praktyczne odbywają w największych szpitalach klinicznych Uczelni oraz w wysoko specjalistycznych placówkach medycznych poza Uczelnią. Ponadto swoje umiejętności szlifują w Centrum Symulacji Medycznych, gdzie korzystają z innowacyjnych metod i technik kształcenia wykorzystujących nowoczesne technologie. Najzdolniejsi studenci mają w trakcie nauki szeroki dostęp do tutoringu, peer-tutoringu i mentoringu.

 

Sprawdź

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki studiów

Warszawski Uniwersytet Medyczny rekrutacja

Rekrutacja na studia w Warszawie

 

Warszawa jest największym ośrodkiem akademickim w kraju, który przyciąga ogromną liczbę kandydatów na studia. Szeroki wybór oferty edukacyjnej nierzadko sprawia kłopoty młodym ludziom, którym trudno jest wybrać tę jedną najlepszą. Planując studia na kierunku

 

Opinie

Położnictwo w Warszawie, warto dowiedzieć się jakie opinie ma Warszawski Uniwersytet Medyczny?

Olga, studentka Położnictwa mówi:

„Jestem pewna, że nie mogłam podjąć lepszej decyzji niż studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. To świetna uczelnia, dająca gwarancję pozyskania wysokiej jakości wiedzy i wielu różnorodnych umiejętności. Z roku na rok widzę jak bardzo się rozwijam i jak wiele się uczę. Najbardziej podoba mi się praktyczny profil moich studiów, dzięki czemu czuję się dobrze przygotowana do przyszłego zawodu. Cieszę się, że jako położna, będę miała dużą autonomię i samodzielność na sali porodowej.”

 

Gdzie studiować położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Studia na kierunku położnictwo prowadzone są przez Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowany przy ul. Księcia Trojdena 2c w Warszawie.

Kontakt:

tel. 22 57 20 599

www.wnoz.wum.edu.pl

Położnictwo Warszawski Uniwersytet Medyczny limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 144
 • studia stacjonarne II stopnia: 64
 • studia niestacjonarne II stopnia: 72

 

Położnictwo Warszawski Uniwersytet Medyczny ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

POŁOŻNICTWO - ważne informacje

Położnictwo studia Warszawa

Położnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Położnictwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zdobędzie wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec: kobiety ciężarnej, rodzącej, będącej w połogu oraz chorej ginekologicznie.
 • promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej,
 • otaczania pacjentek profesjonalną opieką położniczo-ginekologiczno-przedkoncepcyjną,

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Położnictwo:

Absolwent kierunku Położnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • lecznictwie zamkniętym,
 • zakładach specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot, biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów uzyskanych za: średnią ocenę z dyplomu (wynik ukończenia studiów) - maksymalnie 70 pkt.; publikacje w czasopismach naukowych/zawodowych; czynny udział w konferencjach naukowych; uzyskane nagrody/wyróżnienia (stypendia ministerialne, nagrody JM Rektora, nagrody Samorządu Studenckiego, STN, inne), praktyki zagraniczne/studia w ramach wymian międzynarodowych, udział w szkoleniach/kursach/projektach, wolontariat potwierdzony umową lub certyfikatem.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W procesie rekrutacji 2024/2025 na pielęgniarstwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniono 3 przedmioty obowiązkowe, wśród których znajdują się: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Idź do strony uczelni

Komentarze (0)