Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne – Warszawski Uniwersytet Medyczny 2021

Studia na kierunku ratownictwo medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ratownictwo medyczne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • biologia
 • fizjologia z elementami fizjologii klinicznej
 • mikrobiologii
 • biofizyki
 • biochemii z elementami chemii
 • farmakologii z toksykologią
 • informatyki
 • biostatystyki i patologii

 

Ratownictwo medyczne jest dyscypliną łączącą w sobie nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej. Przygotowuje specjalistów do udzielania medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia edukacji w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego poza wiedzą i umiejętnościami praktycznymi wymaga logicznego myślenia, odpowiedzialności, cierpliwości, jak również wytrzymałości fizycznej. Przygotowaniem do tego zawodu zajmuje się m. in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, który prowadzi kierunek Ratownictwo medyczne na studiach pierwszego stopnia.

Studenci kierunku Ratownictwo medyczne w WUM zdobywają edukację w kilku zakresach:

 • nauk podstawowych takich jak: anatomia, biologia, fizjologia z elementami fizjologii klinicznej, mikrobiologii, biofizyki, biochemii z elementami chemii, farmakologii z toksykologią, informatyki, biostatystyki i patologii,
 • nauk behawioralnych i społecznych ucząc się: socjologii medycyny, psychologii, dydaktyki medycznej, etyki zawodowej ratownika medycznego, prawa medycznego, zdrowia publicznego i ekonomii, zarządzania w ochronie zdrowia, badań naukowych w ratownictwie medycznym i języka obcego,
 • nauk klinicznych, dla przykładu: pediatrii, chorób wewnętrznych z elementami onkologii, neurologii, psychiatrii, chorób zakaźnych, kardiologii, medycyny taktycznej i katastrof, farmakologii i toksykologii klinicznej i wielu innych.

Ważnym elementem kształcenia na tym kierunku są zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego, jak również praktyki zawodowe. Warto podkreślić, że studenci WUM jako jedyni w Polsce realizują zajęcia w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym (LPR) W toku studiów wyjeżdżają także na obozy szkoleniowe w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (TOPR), Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (GOPR) oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym (WOPR).

Przed podjęciem wyboru gdzie i co studiować, kandydaci poszukują informacji na temat uczelni i kierunku, którymi są zainteresowani. Osoby planujące studiować Ratownictwo medyczne powinny wiedzieć, jakie opinie ma Warszawski Uniwersytet Medyczny?

Sebastian, student Ratownictwa medycznego mówi:

„Warszawski Uniwersytet Medyczny to prestiżowa uczelnia, która doskonale przygotuje mnie do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Ale oczywiście nauka w takim miejscu, to duży wysiłek i trzeba systematycznie pracować, aby ukończyć te studia i w przyszłości wykonywać ten odpowiedzialny zawód.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ratownictwo medyczne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zdobędzie wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych,
 • zaburzeń prowadzących do powstania stanu zagrożenia życia i zdrowia,
 • metod oceny stanu pacjenta,
 • resuscytacji poszkodowanych w urazach,
 • niepożądanego działania leków,
 • czynników determinujących zdrowie,
 • zasad prowadzenia akcji ratunkowej,
 • komunikacji z pacjentem,
 • medycznych czynności ratunkowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
 • w pracowniach dydaktyczno-naukowych i laboratoriach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników egzaminu sprawnościowego oraz wyników z egzaminu maturalnego przeliczonych na punkty kwalifikacyjne.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komentarze (0)